LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU29

Sprzedaż produktów i usług reklamowych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.29OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 29

1. Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych
Kwalifikacje w zawodzie AU.29 - Uczeń:
1) korzysta z różnych źródeł informacji o produktach i usługach reklamowych;
2) rozpoznaje rynek produktów i usług reklamowych na podstawie analizy ekonomicznej i marketingowej;
3) stosuje narzędzia marketingu;
4) opracowuje ofertę handlową zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów;
5) stosuje metody kalkulacji cen;
6) opracowuje cenniki produktów i usług reklamowych;
7) przygotowuje prezentację produktów i usług reklamowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

2. Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych
Kwalifikacje w zawodzie AU29 - Uczeń:
1) tworzy i aktualizuje bazy danych o klientach;
2) identyfikuje typy klientów;
3) prowadzi rozmowę sprzedażową;
4) prezentuje ofertę sprzedaży produktów i usług reklamowych;
5) prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych zgodnie z przyjętą strategią marketingową;
6) realizuje zlecenia i zamówienia na produkty i usługi reklamowe;
7) negocjuje oraz przygotowuje umowy sprzedaży produktów i usług reklamowych;
8) prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży produktów i usług reklamowych;
9) korzysta z programów komputerowych stosowanych w procesie sprzedaży produktów i usług reklamowych.