LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU3

Projektowanie i wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI AU.3(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 3

1. Projektowanie prostych wyrobów odzieżowych
Kwalifikacje w zawodzie AU.03 - Uczeń:
1) rozróżnia techniki wykonywania projektów i wytwarzania wyrobów odzieżowych;
2) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy i w części ogólnodostępnej obiektu;
3) wykonuje polecenia krawca, projektanta podczas wykonywania projektów i wytwarzania prostych wyrobów odzieżowych;
4) posługuje się prostymi projektami plastycznymi wyrobów odzieżowych;
5) wykonuje pomiary krawieckie;
6) rozróżnia materiały odzieżowe, dodatki krawieckie i zdobnicze do asortymentu odzieży;
7)rozróżnia techniki wykonywania konstrukcji i modelowaniaform wyrobówodzieżowych;
8)wykonuje proste modelowanie form wyrobów odzieżowych;
9)przygotowuje proste szablony wyrobów odzieżowych;
10)projektuje proste układy szablonów;
11) dobiera rodzaje ściegów i szwów stosowanych do określonych operacji
technologicznych;
12) wykonuje proste rodzaje ściegów i szwów;
13) dobiera sposoby wykańczania i uszlachetniania wyrobów odzieżowych.

2. Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych
Kwalifikacje w zawodzie AU3 - Uczeń:
1) charakteryzuje sposoby wykonywania wyrobów odzieżowych;
2) rozróżnia dokumentację wyrobów odzieżowych;
3) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy przeznaczonym do ręcznego i maszynowego wykonywania wyrobów odzieżowych;
4) charakteryzuje metody wykonywania rozkroju materiałów odzieżowych;
5) wykonuje rozkrój materiałów prostych wyrobów odzieżowych;
6) dobiera maszyny i urządzenia do wykonywania określonych wyrobów odzieżowych;
7) rozróżnia oprzyrządowanie maszyn szwalniczych;
8) obsługuje proste maszyny szwalnicze;
9) rozpoznaje nieprawidłowości w działaniu mechanizmów maszyn szwalniczych;
10) łączy elementy prostych wyrobów odzieżowych;
11) wykonuje proste czynności związane z wykończaniem i uszlachetnianiem wyrobów odzieżowych;
12) charakteryzuje metody wykonywania obróbki parowo-cieplnej materiałów i wyrobów
odzieżowych;
13) wykonuje proste prace związane z przeróbką lub naprawą wyrobów odzieżowych;
14) zapoznaje się z tematyką oceniania jakości wykonanych prac;
15) przeprowadza rozmowę konsultacyjną z klientem;
16) wykonuje prace pomocnicze związane z obsługą klientów w zakładzie krawieckim;
17) wykonuje proste prace związane z pakowaniem, magazynowaniem wyrobów odzieżowych.