LOGOWANIE

KWALIFIKACJA PGF.03

Realizacja proces贸w introligatorskich i opakowaniowych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 PGF.3
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE PGF 3

PGF.03.2 - Podstawy poligrafii (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF.03)

  1. stosuje terminologi臋 z zakresu poligrafii
 • przyporz膮dkowuje poj臋cia do dzia艂贸w poligrafii
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰 z zakresu poligrafii
  2. charakteryzuje procesy poligraficzne
 • rozr贸偶nia procesy produkcji poligraficzne
 • rozpoznaje p贸艂produkty procesu przygotowania do druku
 • rozpoznaje p贸艂produkty procesu drukowania
 • rozpoznaje p贸艂produkty i produkty proces贸w introligatorskich i wyko艅czeniowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia czynno艣ci w ramach poligraficznych operacji produkcyjnych
 • wymienia techniki drukowania
 • dokonuje podzia艂u technik drukowania ze wzgl臋du na rodzaj formy drukowej
 • okre艣la zastosowanie technik drukowania
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF.03 - rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia stosowane w przygotowaniu do druku
 • klasyfikuje maszyny i urz膮dzenia poligraficzne
 • opisuje maszyny i urz膮dzenia poligraficzne
 • okre艣la zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 poligraficznych
  4. charakteryzuje materia艂y, p贸艂produkty i produkty stosowane w poligrafii
 • klasyfikuje materia艂y, p贸艂produkty i produkty stosowane w poligrafii
 • rozr贸偶nia materia艂y, p贸艂produkty i produkty stosowane w poligrafii
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w, p贸艂produkt贸w i produkt贸w stosowanych w poligrafii
  5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 miarami poligraficznymi
 • rozr贸偶nia miary stosowane w poligrafii
 • dokonuje przelicze艅 mi臋dzy miarami
 • rozpoznaje poligraficzne przyrz膮dy kontrolno- pomiarowe
 • okre艣la zastosowanie poligraficznych przyrz膮d贸w kontrolno-pomiarowych
  6. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 i technologiczn膮
 • odczytuje schematy oraz rysunki techniczne maszyn i urz膮dze艅
 • stosuje zasady rysunku zawodowego
 • odczytuje charakterystyki i parametry maszyn i urz膮dze艅
  7. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

PGF.03.3 - Wykonywanie druk贸w lu藕nych i 艂膮czonych (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF3)

  1. rozr贸偶nia rodzaje druk贸w lu藕nych i 艂膮czonych
 • klasyfikuje druki lu藕ne i 艂膮czone
 • rozpoznaje druki lu藕ne i 艂膮czone
 • okre艣la cechy u偶ytkowe druk贸w lu藕nych i 艂膮czonych
  2. dobiera materia艂y i surowce do wykonywania druk贸w lu藕nych i 艂膮czonych
 • klasyfikuje materia艂y i surowce do wykonywania druk贸w lu藕nych i 艂膮czonych
 • rozpoznaje materia艂y i surowce do wykonywania druk贸w lu藕nych i 艂膮czonych
 • wymienia w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w i surowc贸w do wykonywania druk贸w lu藕nych i 艂膮czonych
 • dobiera materia艂y i surowce niezb臋dne do wytworzenia okre艣lonych druk贸w lu藕nych i 艂膮czonych na podstawie ich w艂a艣ciwo艣ci
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF3 - dobiera maszyny i urz膮dzenia do wykonywania druk贸w lu藕nych i 艂膮czonych
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia do wykonywania druk贸w lu藕nych i 艂膮czonych
 • okre艣la parametry techniczne maszyn i urz膮dze艅 do wykonywania druk贸w lu藕nych i 艂膮czonych
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia niezb臋dne do wytworzenia okre艣lonych druk贸w lu藕nych i 艂膮czonych
  4. wykonuje obr贸bk臋 druk贸w lu藕nych i 艂膮czonych
 • okre艣la zasady obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅 do wykonywania druk贸w lu藕nych i 艂膮czonych
 • obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do wykonywania druk贸w lu藕nych i 艂膮czonych zgodnie z instrukcj膮
 • realizuje operacje jednostkowe zwi膮zane z produkcj膮 druk贸w lu藕nych i 艂膮czonych
 • uzyskuje druki lu藕ne i 艂膮czone zgodne z za艂o偶eniami technologicznymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje wady powsta艂e podczas procesu wykonywania druk贸w lu藕nych i 艂膮czonych
 • ustala dzia艂ania prowadz膮ce do eliminacji wad druk贸w lu藕nych i 艂膮czonych w procesie produkcyjnym
  5. Kwalifikacje zawodowe - przygotowuje druki lu藕ne i 艂膮czone do ekspedycji
 • okre艣la zasady przygotowania do ekspedycji druk贸w lu藕nych i 艂膮czonych
 • zabezpiecza druki lu藕ne i 艂膮czone przed uszkodzeniem w transporcie
 • pakuje druki lu藕ne i 艂膮czone

PGF.03.4 - Wykonywanie opraw: (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF.3)

  1. rozr贸偶nia rodzaje opraw
 • klasyfikuje oprawy
 • rozpoznaje oprawy
 • wymienia cechy opraw
  2. dobiera materia艂y i surowce do wykonywania opraw
 • klasyfikuje materia艂y i surowce do wykonywania opraw
 • rozpoznaje materia艂y i surowce do wykonywania opraw
 • wymienia w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w i surowc贸w do wykonywania opraw
 • dobiera materia艂y i surowce do wykonywania opraw na podstawie ich w艂a艣ciwo艣ci
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF.3 - dobiera maszyny i urz膮dzenia do wykonywania opraw
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia do wykonywania opraw
 • okre艣la parametry techniczne maszyn i urz膮dze艅 do wykonywania opraw
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do wykonywania okre艣lonych opraw
  4. prowadzi procesy wykonywania opraw
 • obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do wykonywania opraw
 • realizuje operacje zwi膮zane z wykonywaniem opraw
 • uzyskuje oprawy zgodne z za艂o偶eniami technologicznymi
 • rozpoznaje wady powsta艂e podczas proces贸w wykonywania opraw (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ustala dzia艂ania prowadz膮ce do eliminacji wad opraw w procesie produkcyjnym
  5. Kwalifikacje zawodowe - przygotowuje oprawy do ekspedycji
 • okre艣la zasady przygotowania opraw do ekspedycji
 • zabezpiecza oprawy przed uszkodzeniem podczas transportu
 • pakuje oprawy

PGF.03.5 - Wykonywanie opakowa艅 (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF03)

  1. rozr贸偶nia rodzaje opakowa艅
 • klasyfikuje opakowania
 • rozpoznaje opakowania
 • okre艣la cechy u偶ytkowe opakowa艅
  2. dobiera materia艂y do wykonywania opakowa艅
 • klasyfikuje materia艂y do wykonywania opakowa艅
 • rozpoznaje materia艂y do wykonywania opakowa艅
 • wymienia w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w do wykonywania opakowa艅
 • dobiera materia艂y do wytworzenia opakowa艅 na podstawie ich w艂a艣ciwo艣ci
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF03 - dobiera maszyny i urz膮dzenia do wykonywania opakowa艅
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia do wykonywania opakowa艅
 • okre艣la parametry techniczne maszyn i urz膮dze艅 do wykonywania opakowa艅
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do wykonywania okre艣lonych opakowa艅
  4. prowadzi procesy produkcji opakowa艅
 • wymienia sposoby uszlachetniania opakowa艅
 • obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do produkcji opakowa艅
 • realizuje operacje jednostkowe zwi膮zane z produkcj膮 opakowa艅
 • uzyskuje opakowania, zgodne z za艂o偶eniami technologicznymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje wady powsta艂e podczas produkcji opakowa艅
 • ustala dzia艂ania prowadz膮ce do eliminacji wad opakowa艅 w procesie produkcyjnym
  5. Kwalifikacje zawodowe - przygotowuje opakowania do ekspedycji
 • okre艣la zasady przygotowania opakowa艅 do ekspedycji
 • zabezpiecza opakowania przed uszkodzeniem podczas transportu
 • pakuje opakowania

PGF.03.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF.03.)

  1. pos艂uguje si臋 poj臋ciami zwi膮zanymi z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰 z zakresu bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska i ergonomii
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • rozr贸偶nia rodzaje znak贸w bezpiecze艅stwa i alarm贸w
 • opisuje znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, ewakuacyjne i ochrony przeciwpo偶arowej oraz sygna艂y alarmowe
  2. charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje i s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF.03. - charakteryzuje zagro偶enia dla zdrowia lub 偶ycia zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 zawodowych
 • wymienia zagro偶enia dla zdrowia lub 偶ycia cz艂owieka zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 zawodowych
 • wskazuje zagro偶enia dla zdrowia lub 偶ycia cz艂owieka na stanowisku pracy
 • identyfikuje zagro偶enia dla zdrowia lub 偶ycia cz艂owieka na stanowisku pracy
 • rozpoznaje 藕r贸d艂a szkodliwych czynnik贸w dla zdrowia lub 偶ycia cz艂owieka w 艣rodowisku pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje preparaty chemiczne stosowane w procesie wykonywania druk贸w lu藕nych i 艂膮czonych oraz opraw
 • wymienia skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych na organizm cz艂owieka
 • ustala sposoby przeciwdzia艂ania zagro偶eniom w 艣rodowisku pracy
  4. stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • rozr贸偶nia 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej w zak艂adzie i na stanowisku pracy
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej do wykonania zada艅 zawodowych
 • wskazuje zastosowanie danego 艣rodka ochrony indywidualnej pracownika na stanowisku pracy
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje przepisy bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska i ergonomii na stanowisku pracy
 • identyfikuje oznakowanie bezpiecze艅stwa na maszynach i urz膮dzeniach do wykonywania zada艅 zawodowych
 • stosuje si臋 do instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅
 • rozpoznaje oznaczenia etykiet stosowanych preparat贸w chemicznych
 • identyfikuje oznakowanie bezpiecze艅stwa na maszynach introligatorskich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia zabezpieczenia przeciwurazowe stosowane na maszynach introligatorskich
 • stosuje si臋 do zasad ochrony 艣rodowiska w zakresie utylizacji odpad贸w z poszczeg贸lnych proces贸w poligraficznych
  6. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji