LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU.30

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 AU.30
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 30

1. Tworzenie przekazu reklamowego
Kwalifikacje w zawodzie AU.30 - Ucze艅:
1) okre艣la cele przekazu reklamowego;
2) dobiera narz臋dzia promocji;
3) pozyskuje oraz przetwarza informacje niezb臋dne do realizacji reklamy;
4) prezentuje informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i tabelarycznej oraz okre艣la ich przydatno艣膰 do wykonania reklamy;
5) okre艣la mechanizmy wp艂ywaj膮ce na tworzenie reklamy;
6) przygotowuje zestaw informacji dotycz膮cych kampanii reklamowej;
7) dobiera 艣rodki reklamowe s艂u偶膮ce do opracowania przekazu reklamowego;
8) dobiera 艣rodki prezentacji przekazu reklamowego;
9) stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz opracowania przekazu reklamowego;
10) stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotycz膮cych
tworzenia przekazu reklamowego.

2. Projektowanie 艣rodk贸w reklamowych
Kwalifikacje w zawodzie AU30 - Ucze艅:
1) projektuje r贸偶ne formy 艣rodk贸w reklamowych i innych narz臋dzi promocji;
2) projektuje elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy;
3) stosuje r贸偶ne formy i 艣rodki projektowania reklamy;
4) stosuje przepisy prawa autorskiego i w艂asno艣ci intelektualnej;
5) wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych;
6) prezentuje projekty reklamy produkt贸w i us艂ug.

3. Tworzenie planu medialnego
Kwalifikacje w zawodzie AU 30 - Ucze艅:
1) ocenia projekt przekazu reklamowego przed jego publikacj膮;
2) dobiera no艣niki reklamy do przyj臋tej strategii reklamy;
3) dobiera media do przyj臋tej strategii reklamy;
4) ustala czas emisji reklamy w mediach na podstawie okre艣lonych wska藕nik贸w;
5) sporz膮dza plan przebiegu kampanii reklamowej w mediach zgodnie z przyj臋tym bud偶etem;
6) organizuje emisj臋 reklamy w mediach;
7) sporz膮dza dokumenty dotycz膮ce emisji reklamy w mediach;
8) stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotycz膮cych emisji reklamy w mediach.

4. Przygotowywanie 艣rodk贸w reklamowych
Kwalifikacje w zawodzie AU30 - Ucze艅:
1) planuje etapy produkcji 艣rodk贸w reklamowych;
2) wykorzystuje wiedz臋 i umiej臋tno艣ci z zakresu towaroznawstwa do realizacji okre艣lonych zada艅;
3) sporz膮dza harmonogram przygotowania 艣rodk贸w reklamowych;
4) okre艣la metody i techniki produkcji reklamy;
5) dobiera materia艂y i narz臋dzia do wykonywania 艣rodk贸w reklamowych;
6) sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y i sprz臋t do produkcji 艣rodk贸w reklamowych;
7) obs艂uguje urz膮dzenia techniczne i korzysta z program贸w komputerowych do wykonywania 艣rodk贸w reklamowych;
8) przygotowuje reklam臋 w wersji drukowanej i elektronicznej;
9) przestrzega standard贸w jako艣ci pracy w procesie produkcji 艣rodk贸w reklamy;
10) prowadzi dokumentacj臋 dotycz膮c膮 produkcji 艣rodk贸w reklamowych;
11) przestrzega zasad etyki zawodowej podczas produkcji 艣rodk贸w reklamowych oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

5. Badanie skuteczno艣ci reklamy
Kwalifikacje w zawodzie AU.30 - Ucze艅:
1) opracowuje oraz interpretuje wyniki bada艅 rynku reklamy;
2) ocenia jako艣膰 produkt贸w i us艂ug reklamowych wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w;
3) okre艣la efektywno艣膰 reklamy na podstawie ustalonych wska藕nik贸w;
4) ocenia skuteczno艣膰 reklamy na podstawie bada艅 rynkowych;
5) prowadzi badania efektywno艣ci reklamy z wykorzystaniem program贸w komputerowych;
6) prezentuje wyniki bada艅 dotycz膮cych oceny jako艣ci oraz skuteczno艣ci prowadzonej
reklamy.