LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU38

Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA AU.38):- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.38OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 38

1. Organizacja działań lotniskowych służb żeglugi powietrznej
Kwalifikacje w zawodzie AU.38 - Uczeń:
1) określa zadania lotniskowej służby informacji powietrznej, służby kontroli lotniska, służby kontroli zbliżania i służby kontroli obszaru oraz służby meteorologicznej;
2) posługuje się mapami lotniczymi;
3) charakteryzuje urządzenia i systemy wspomagające służby żeglugi powietrznej, w tym systemy satelitarne;
4) korzysta z informacji meteorologicznych;
5) rozróżnia strukturę i elementy przestrzeni powietrznej;
6) stosuje przepisy dotyczące zarządzania płytami postojowymi;
7) korzysta z dokumentacji lotniskowych służb ruchu lotniczego;
8) określa zadania lotniskowych służb ruchu lotniczego;
9) przygotowuje materiały informacyjne dla lotniskowych służb ruchu lotniczego;
10) stosuje zasady komunikacji lotniczej i naziemnej;
11) określa zasady obsługi urządzeń oraz środków łączności stosowanych przez służby ruchu lotniczego.

2. Realizacja działań operacyjnych we współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej
Kwalifikacje w zawodzie AU38 - Uczeń:
1) stosuje procedury postępowania podczas współpracy ze służbami ruchu lotniczego;
2) określa priorytety działań realizowanych we współpracy ze służbami ruchu lotniczego;
3) przekazuje informacje służb ruchu lotniczego z wykorzystaniem różnych systemów;
4) pozyskuje i przetwarza dane niezbędne do realizacji zadań lotniskowych służb ruchu lotniczego;
5) prowadzi korespondencję radiotelefoniczną z innymi służbami lotniskowymi;
6) współpracuje ze służbami informacji lotniczej;
7) przestrzega procedur alarmowania służb ratowniczych;
8) stosuje przepisy dotyczące działań służb żeglugi powietrznej;
9) korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących działań operacyjnych;
10) wykonuje czynności operacyjne we współpracy ze wszystkimi służbami operacyjnymi, w tym ze służbami ruchu lotniczego.