LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU.38

Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej


- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody związane z kwalifikacją AU.38


Kwalifikacje podobne do AU.38  OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 38

  1. Organizacja działań lotniskowych służb żeglugi powietrznej
  Kwalifikacje w zawodzie AU.38 - Uczeń:
  1) określa zadania lotniskowej służby informacji powietrznej, służby kontroli lotniska, służby kontroli zbliżania i służby kontroli obszaru oraz służby meteorologicznej;
  2) posługuje się mapami lotniczymi;
  3) charakteryzuje urządzenia i systemy wspomagające służby żeglugi powietrznej, w tym systemy satelitarne;
  4) korzysta z informacji meteorologicznych;
  5) rozróżnia strukturę i elementy przestrzeni powietrznej;
  6) stosuje przepisy dotyczące zarządzania płytami postojowymi;
  7) korzysta z dokumentacji lotniskowych służb ruchu lotniczego;
  8) określa zadania lotniskowych służb ruchu lotniczego;
  9) przygotowuje materiały informacyjne dla lotniskowych służb ruchu lotniczego;
  10) stosuje zasady komunikacji lotniczej i naziemnej;
  11) określa zasady obsługi urządzeń oraz środków łączności stosowanych przez służby ruchu lotniczego.

  2. Realizacja działań operacyjnych we współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej
  Kwalifikacje w zawodzie AU38 - Uczeń:
  1) stosuje procedury postępowania podczas współpracy ze służbami ruchu lotniczego;
  2) określa priorytety działań realizowanych we współpracy ze służbami ruchu lotniczego;
  3) przekazuje informacje służb ruchu lotniczego z wykorzystaniem różnych systemów;
  4) pozyskuje i przetwarza dane niezbędne do realizacji zadań lotniskowych służb ruchu lotniczego;
  5) prowadzi korespondencję radiotelefoniczną z innymi służbami lotniskowymi;
  6) współpracuje ze służbami informacji lotniczej;
  7) przestrzega procedur alarmowania służb ratowniczych;
  8) stosuje przepisy dotyczące działań służb żeglugi powietrznej;
  9) korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących działań operacyjnych;
  10) wykonuje czynności operacyjne we współpracy ze wszystkimi służbami operacyjnymi, w tym ze służbami ruchu lotniczego.