LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU.37

Obs艂uga operacyjna portu lotniczego- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 AU.37OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 37

1. Organizacja dzia艂a艅 zwi膮zanych z funkcjonowaniem portu lotniczego
Kwalifikacje w zawodzie AU.37 - Ucze艅:
1) rozpoznaje elementy infrastruktury port贸w lotniczych oraz okre艣la ich przeznaczenie i funkcje;
2) okre艣la warunki lokalizacji port贸w lotniczych;
3) stosuje zasady bezpiecznej eksploatacji port贸w lotniczych;
4) stosuje zasady obs艂ugi urz膮dze艅 stosowanych w portach lotniczych;
5) rozpoznaje rodzaje s艂u偶b 偶eglugi powietrznej oraz okre艣la ich zadania;
6) identyfikuje podmioty dzia艂aj膮ce w portach lotniczych i okre艣la ich zadania;
7) rozr贸偶nia podstawowe typy i rodzaje statk贸w powietrznych;
8) rozpoznaje elementy konstrukcyjne statk贸w powietrznych;
9) rozpoznaje zespo艂y, instalacje i wyposa偶enie statk贸w powietrznych zwi膮zane z obs艂ug膮 naziemn膮 w porcie lotniczym;
10) charakteryzuje nap臋dy statk贸w powietrznych oraz oznacza strefy ochronne dla
jednostek nap臋dowych;
11) rozpoznaje oznakowania i napisy na statkach powietrznych;
12) pozyskuje informacje dotycz膮ce dzia艂a艅 operacyjnych zwi膮zanych z funkcjonowaniem port贸w lotniczych;
13) rozpoznaje zagro偶enia zwi膮zane z obs艂ug膮 port贸w lotniczych;
14) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce eksploatacji port贸w lotniczych.

2. Prowadzenie dzia艂a艅 zwi膮zanych z obs艂ug膮 operacyjn膮 w porcie lotniczym
Kwalifikacje w zawodzie AU37 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 mapami i planami lotnisk;
2) przestrzega zasad korzystania z infrastruktury port贸w lotniczych;
3) stosuje zasady oceny stanu technicznego element贸w infrastruktury port贸w lotniczych;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 operacyjn膮 port贸w lotniczych;
5) stosuje procedury operacyjne obowi膮zuj膮ce w portach lotniczych;
6) korzysta z system贸w informacji stosowanych w lotnictwie;
7) dobiera 艣rodki 艂膮czno艣ci do przekazywania informacji;
8) stosuje zasady planowania dzia艂ania zwi膮zanego z obs艂ug膮 operacyjn膮 portu lotniczego;
9) wykonuje czynno艣ci operacyjne zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami;
10) stosuje zasady wsp贸艂pracy z podmiotami funkcjonuj膮cymi w portach lotniczych;
11) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z obs艂ug膮 podr贸偶nych oraz prze艂adunkiem towar贸w;
12) obs艂uguje urz膮dzenia stosowane podczas dzia艂a艅 operacyjnych;
13) planuje prac臋 s艂u偶b eksploatacji pola ruchu naziemnego w cyklu ca艂orocznym;
14) dobiera sprz臋t do utrzymania lotniska, z uwzgl臋dnieniem warunk贸w meteorologicznych, nat臋偶enia ruchu i typu statku powietrznego;
15) stosuje zasady zapewniania bezpiecze艅stwa realizowanych operacji lotniczych;
16) sporz膮dza dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z prowadzeniem dzia艂a艅 operacyjnych;
17) stosuje przepisy polskiego i mi臋dzynarodowego prawa lotniczego;
18) wykorzystuje technologie informatyczne podczas eksploatacji port贸w lotniczych;
19) korzysta z polskich i obcoj臋zycznych 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych dzia艂alno艣ci lotniskowych s艂u偶b operacyjnych.

3. Prowadzenie dzia艂a艅 w sytuacji zagro偶enia bezpiecze艅stwa w porcie lotniczym
Kwalifikacje w zawodzie AU 37 - Ucze艅:
1) przestrzega zasad bezpiecznego poruszania si臋 po lotnisku;
2) stosuje przepisy i zasady zwi膮zane z ochron膮 mienia portu lotniczego;
3) rozpoznaje rodzaje zagro偶e艅 w porcie lotniczym;
4) przewiduje skutki zagro偶e艅 w porcie lotniczym;
5) ocenia stopie艅 zagro偶enia bezpiecze艅stwa operacji lotniczych w porcie lotniczym;
6) stosuje metody zapobiegania zagro偶eniom bezpiecze艅stwa operacji lotniczych w porcie lotniczym;
7) stosuje zasady powiadamiania i alarmowania w sytuacji zagro偶enia bezpiecze艅stwa os贸b i mienia;
8) rozr贸偶nia urz膮dzenia i systemy kontroli bezpiecze艅stwa w porcie lotniczym;
9) uczestniczy w realizacji zada艅 s艂u偶b operacyjnych w sytuacjach zagro偶e艅;
10) wykonuje czynno艣ci operacyjne zwi膮zane z zapewnieniem bezpiecze艅stwa w porcie lotniczym.