LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU45

Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA AU.45):

(OBECNIE BRAK MATERIAŁÓW Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.45OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 45

1. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych
Kwalifikacje w zawodzie AU.45 - Uczeń:
1) rozróżnia techniki wytwarzania wyrobów włókienniczych;
2) dobiera metody badania surowców i wyrobów włókienniczych;
3) dobiera przyrządy i aparaturę do badania surowców i wyrobów włókienniczych;
4) wykonuje pomiary parametrów strukturalnych i użytkowych wyrobów włókienniczych;
5) opracowuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych;
6) określa właściwości konfekcyjne i użytkowe wyrobów włókienniczych;
7) określa właściwości higieniczne, estetyczne i wytrzymałościowe wyrobów włókienniczych;
8) dobiera sposoby konserwacji wyrobów włókienniczych.

2. Projektowanie włókienniczych wyrobów dekoracyjnych oraz planowanie procesów ich wytwarzania
Kwalifikacje w zawodzie AU45 - Uczeń:
1) rozpoznaje surowce oraz techniki wykonania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
2) projektuje włókiennicze wyroby dekoracyjne, uwzględniając ich właściwości użytkowe;
3) opracowuje koncepcję wykorzystania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych do
określonego wnętrza lub obiektu;
4) dobiera surowce oraz techniki wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
5) wykonuje rysunki splotów stosowanych we włókienniczych wyrobach dekoracyjnych;
6) opracowuje dokumentację projektową włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
7) dobiera metody wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
8) określa warunki klimatyczne w pomieszczeniu, w którym wytwarza się włókiennicze wyroby dekoracyjne;
9) planuje czynności związane z wytwarzaniem włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.

3. Organizowanie i kontrolowanie procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Kwalifikacje w zawodzie AU 45 - Uczeń:
1) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń;
2) przygotowuje maszyny i urządzenia do wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych zgodnie z założeniami technicznymi i technologicznymi;
3) kontroluje pracę maszyn i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
4) kontroluje przestrzeganie procedur jakości w procesie technologicznym;
5) kontroluje przebieg procesu technologicznego wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych pod kątem zgodności z projektem i dokumentacją techniczno-
-technologiczną;
6) rozpoznaje nieprawidłowości przebiegu procesu technologicznego;
7) dobiera sposoby korygowania nieprawidłowości procesu technologicznego;
8) prowadzi dokumentację przebiegu procesu wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.