LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MOD.13

Projektowanie i organizacja proces贸w wytwarzania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MOD.13):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MOD.13
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MOD 13

MOD.13.2 - Podstawy wytwarzania wyrob贸w w艂贸kienniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.13)

  1. charakteryzuje w艂a艣ciwo艣ci fizykochemiczne w艂贸kien naturalnych i chemicznych (sztucznych i syntetycznych)
 • identyfikuje surowce w艂贸kiennicze ze wzgl臋du na ich pochodzenie
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci surowc贸w w艂贸kienniczych
 • rozpoznaje rodzaje w艂贸kien naturalnych, sztucznych i syntetycznych
 • stosuje metody bada艅 w艂a艣ciwo艣ci fizykochemicznych w艂贸kien naturalnych i chemicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza pomiary w艂a艣ciwo艣ci i fizykochemicznych w艂贸kien naturalnych i chemicznych
 • okre艣la zastosowanie w艂贸kien naturalnych i chemicznych
 • uzasadnia zastosowanie w艂贸kien naturalnych i chemicznych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci fizykochemiczne w艂贸kien naturalnych i chemicznych
 • pos艂uguje si臋 metodami bada艅 w艂a艣ciwo艣ci fizykochemicznych w艂贸kien naturalnych i chemicznych
  2. charakteryzuje sposoby otrzymywania surowc贸w, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • opisuje sposoby otrzymywania w艂贸kien naturalnych i chemicznych
 • opisuje sposoby uszlachetniania w艂贸kien naturalnych
 • opisuje sposoby otrzymywania surowc贸w, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w w艂贸kienniczych w zale偶no艣ci od przeznaczenia
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD.13 - charakteryzuje parametry budowy wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • opisuje parametry budowy liniowych wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • opisuje parametry budowy p艂askich wyrob贸w w艂贸kienniczych
  4. charakteryzuje procesy wytwarzania wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • opisuje przebieg procesu wytwarzania wyrob贸w liniowych w zale偶no艣ci od rodzaju surowca w艂贸kienniczego
 • opisuje przebieg procesu wytwarzania p艂askich wyrob贸w w艂贸kienniczych w zale偶no艣ci od techniki wytwarzania
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje odpady powsta艂e podczas wytwarzania wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • opisuje odpady powsta艂e podczas wytwarzania liniowych wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • opisuje odpady powsta艂e podczas wytwarzania p艂askich wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • wskazuje sposoby zagospodarowania odpad贸w w艂贸kienniczych
 • okre艣la metody wykorzystania odpad贸w w艂贸kienniczych
  6. sporz膮dza szkice i rysunki techniczne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 w艂贸kienniczych
 • wykonuje szkice cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 w艂贸kienniczych zgodnie z zasadami rysunku technicznego
 • omawia zasady sporz膮dzania rysunku technicznego
 • wykonuje rysunki techniczne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 w艂贸kienniczych
 • stosuje oznaczenia i symbole stosowane w rysunkach technicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rysunki techniczne z zastosowaniem oznacze艅 i symboli
  7. rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia w艂贸kiennicze do wytwarzania okre艣lonego wyrobu w艂贸kienniczego
 • wskazuje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania liniowych wyrob贸w w艂贸kienniczych w zale偶no艣ci od przerabianego surowca
 • wskazuje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania p艂askich wyrob贸w w艂贸kienniczych w zale偶no艣ci od techniki wytwarzania
 • wskazuje maszyny i urz膮dzenia do wyko艅czania wyrob贸w w艂贸kienniczych w zale偶no艣ci od przerabianego surowca
  8. charakteryzuje cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 w艂贸kienniczych
 • identyfikuje cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 w艂贸kienniczych do wytwarzania liniowych wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • identyfikuje cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 w艂贸kienniczych do wytwarzania p艂askich wyrob贸w w艂贸kienniczych
  9. wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • wskazuje program komputerowy do wykonania zada艅 zawodowych
 • obs艂uguje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie wyrob贸w w艂贸kienniczych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - pos艂uguje si臋 normami i stosuje procedur臋 oceny zgodno艣ci
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MOD.13.3 - Badanie parametr贸w surowc贸w i wyrob贸w w艂贸kienniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD13)

  1. rozr贸偶nia techniki wytwarzania wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • omawia techniki wytwarzania wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • por贸wnuje wyroby w艂贸kiennicze wykonane r贸偶nymi technikami
 • por贸wnuje techniki wytwarzania wyrob贸w w艂贸kienniczych ze wzgl臋du na stosowane maszyny i urz膮dzenia
  2. dobiera metody badania surowc贸w i wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • rozr贸偶nia metody badania surowc贸w i wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • dobiera metod臋 badania parametr贸w surowc贸w w艂贸kienniczych
 • dobiera metod臋 badania parametr贸w wyrob贸w w艂贸kienniczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD13 - dobiera przyrz膮dy i aparatur臋 do badania surowc贸w i wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • dobiera przyrz膮dy do badania parametr贸w budowy i w艂a艣ciwo艣ci u偶ytkowych surowc贸w i wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • wybiera aparatur臋 do badania parametr贸w budowy i w艂a艣ciwo艣ci u偶ytkowych surowc贸w i wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • przygotowuje aparatur臋 do badania surowc贸w i wyrob贸w w艂贸kienniczych.
  4. wykonuje pomiary parametr贸w strukturalnych i u偶ytkowych wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • ustala warunki przeprowadzania pomiar贸w parametr贸w strukturalnych i u偶ytkowych wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • okre艣la czynniki wp艂ywaj膮ce na badane parametry strukturalne i u偶ytkowe wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • dobiera metod臋 badania pomiar贸w parametr贸w strukturalnych i u偶ytkowych wyrob贸w w艂贸kienniczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - opracowuje wyniki bada艅 laboratoryjnych
 • okre艣la wska藕niki wyznaczane podczas opracowywania wynik贸w bada艅 laboratoryjnych
 • oblicza wska藕niki bada艅 laboratoryjnych zgodnie z zasadami
  6. interpretuje wyniki bada艅 laboratoryjnych
 • analizuje otrzymane wyniki bada艅 laboratoryjnych
 • por贸wnuje otrzymane wyniki bada艅 laboratoryjnych z dokumentacj膮 techniczn膮 wyrobu
  7. okre艣la w艂a艣ciwo艣ci konfekcyjne wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • klasyfikuje w艂a艣ciwo艣ci konfekcyjne wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • okre艣la rodzaje czynnik贸w maj膮cych wp艂yw na w艂a艣ciwo艣ci konfekcyjne wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • por贸wnuje w艂a艣ciwo艣ci konfekcyjne wyrob贸w w艂贸kienniczych
  8. okre艣la w艂a艣ciwo艣ci higieniczne, estetyczne i wytrzyma艂o艣ciowe wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • klasyfikuje w艂a艣ciwo艣ci higieniczne, estetyczne i wytrzyma艂o艣ciowe wskazanych wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • okre艣la czynniki maj膮ce wp艂yw na w艂a艣ciwo艣ci higieniczne, estetyczne i wytrzyma艂o艣ciowe wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • por贸wnuje wyroby w艂贸kiennicze o r贸偶nych w艂a艣ciwo艣ciach higienicznych, estetycznych i wytrzyma艂o艣ciowych

MOD.13.4 - Projektowanie w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych oraz planowanie proces贸w ich wytwarzania (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.13)

  1. projektuje wyroby w艂贸kiennicze z zastosowaniem technik komputerowych
 • okre艣la zasady wykonywania projekt贸w p艂askich wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • dobiera technik臋 komputerow膮 do wykonania projektu wyrobu w艂贸kienniczego
 • wykonuje projekt wyrobu w艂贸kienniczego
  2. przestrzega zasad prezentacji i ekspozycji prac plastycznych i projekt贸w
 • okre艣la zasady prezentacji i ekspozycji prac plastycznych i projekt贸w
 • okre艣la zasady kwalifikowania prac do prezentacji i ekspozycji
 • organizuje prezentacje i ekspozycje prac plastycznych i projekt贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD.13 - rozpoznaje surowce oraz techniki wykonania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci wskazanych surowc贸w stosowanych do wykonania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • rozr贸偶nia techniki wykonania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • por贸wnuje pod wzgl臋dem w艂a艣ciwo艣ci w艂贸kiennicze wyroby dekoracyjne wykonane r贸偶nymi technikami z zastosowaniem r贸偶nych surowc贸w
  4. projektuje w艂贸kiennicze wyroby dekoracyjne, uwzgl臋dniaj膮c ich w艂a艣ciwo艣ci u偶ytkowe
 • dobiera elementy wzornicze i kolorystyczne projektowanego wyrobu dekoracyjnego
 • dobiera metod臋 wykonania projektu w艂贸kienniczego wyrobu dekoracyjnego z uwzgl臋dnieniem jego przeznaczenia
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci u偶ytkowe projektowanego w艂贸kienniczego wyrobu dekoracyjnego
 • wykonuje projekt wyrobu dekoracyjnego
  5. Kwalifikacje zawodowe - opracowuje koncepcj臋 zastosowania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych do okre艣lonego wn臋trza lub obiektu
 • okre艣la zastosowanie w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • prognozuje warunki eksploatacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych w okre艣lonych wn臋trzach lub obiektach
 • uzasadnia zastosowanie w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych do okre艣lonego wn臋trza lub obiektu
  6. dobiera surowce oraz techniki wytwarzania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • dobiera surowce do wyrobu dekoracyjnego
 • uzasadnia wyb贸r surowc贸w do wytwarzania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • okre艣la zasady doboru techniki wytwarzania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • uzasadnia dob贸r techniki wytwarzania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
  7. wykonuje rysunki splot贸w stosowanych we w艂贸kienniczych wyrobach dekoracyjnych
 • rozpoznaje sploty stosowane we w艂贸kienniczych wyrobach dekoracyjnych
 • omawia parametry splot贸w stosowanych we w艂贸kienniczych wyrobach dekoracyjnych
 • okre艣la zasady wykonywania rysunk贸w splot贸w w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
  8. opracowuje dokumentacj臋 projektow膮 w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • ustala elementy dokumentacji projektowej wyrobu dekoracyjnego
 • wprowadza zmiany do dokumentacji projektowej wynikaj膮ce z potrzeb klienta
  9. dobiera metody wytwarzania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • dobiera sk艂ad surowcowy w艂贸kienniczego wyrobu dekoracyjnego
 • dobiera parametry liniowych wyrob贸w w艂贸kienniczych zastosowanych do wytworzenia wyrobu dekoracyjnego
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do wytworzenia wyrobu dekoracyjnego
 • okre艣la warunki techniczno-technologiczne wykonania wyrobu dekoracyjnego z uwzgl臋dnieniem jego przeznaczenia i warunk贸w okre艣lonych w umowie na wykonanie us艂ugi
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - optymalizuje warunki klimatyczne w pomieszczeniu, w kt贸rym wytwarza si臋 w艂贸kiennicze wyroby dekoracyjne
 • dobiera przyrz膮dy do oceny warunk贸w klimatycznych
 • okre艣la parametry warunk贸w klimatycznych
 • okre艣la zasady dokonywania oceny warunk贸w klimatycznych
 • wykonuje pomiary temperatury i wilgotno艣ci wzgl臋dnej powietrza w pomieszczeniu, w kt贸rym wytwarza si臋 w艂贸kiennicze wyroby dekoracyjne
  11. planuje czynno艣ci zwi膮zane z wytwarzaniem w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • ustala zakres prac zwi膮zanych z wytwarzaniem w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • sporz膮dza harmonogram prac wytwarzania w艂贸kienniczego wyrobu dekoracyjnego

MOD.13.5 - Organizowanie i kontrolowanie proces贸w wytwarzania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD13)

  1. ocenia stan techniczny maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia elementy zespo艂贸w maszyn i urz膮dze艅
 • analizuje schematy maszyn i urz膮dze艅 stosowanych podczas wytwarzania wyrob贸w dekoracyjnych
 • sprawdza stan techniczny mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅
 • kontroluje poprawno艣膰 dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅
  2. przestrzega zasad monta偶u i demonta偶u zespo艂贸w maszyn i urz膮dze艅 mechanicznych
 • okre艣la zasady monta偶u oraz demonta偶u maszyn i urz膮dze艅 mechanicznych
 • rozr贸偶nia narz臋dzia do monta偶u i demonta偶u maszyn i urz膮dze艅 mechanicznych
 • okre艣la parametry podlegaj膮ce kontroli pracy maszyn i urz膮dze艅 mechanicznych
 • opracowuje plan kontroli pracy maszyn i urz膮dze艅 mechanicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sprawdza prac臋 maszyn i urz膮dze艅 u偶ywanych w procesie produkcyjnym
 • sporz膮dza informacje o stanie technicznym maszyn i urz膮dze艅 mechanicznych
 • opracowuje plan bie偶膮cego przegl膮du stanu technicznego maszyn i urz膮dze艅 mechanicznych
 • opracowuje plan okresowych przegl膮d贸w maszyn i urz膮dze艅 mechanicznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD13 - charakteryzuje rodzaje maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • rozr贸偶nia rodzaje maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • wskazuje zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
  4. przygotowuje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych zgodnie z za艂o偶eniami technicznym i technologicznymi
 • identyfikuje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • okre艣la zakres prac wykonywanych na poszczeg贸lnych maszynach i urz膮dzeniach do wytwarzania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • wykonuje wst臋pny rozruch maszyn i urz膮dze艅 do wytwarzania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - kontroluje przebieg procesu technologicznego zgodnie z dokumentacj膮 techniczno-technologiczn膮
 • stosuje kontrol臋 mi臋dzyoperacyjn膮 przebiegu procesu technologicznego
 • przeprowadza bie偶膮c膮 kontrol臋 zgodno艣ci wytwarzanego wyrobu z projektem plastycznym
 • prowadzi bie偶膮c膮 kontrol臋 zgodno艣ci wytwarzanego wyrobu z dokumentacj膮 techniczno-technologiczn膮
  6. rozpoznaje nieprawid艂owo艣ci przebiegu procesu technologicznego
 • rozpoznaje rodzaje nieprawid艂owo艣ci powsta艂ych podczas procesu technologicznego w wyniku u偶ycia wadliwego surowca
 • rozpoznaje rodzaje nieprawid艂owo艣ci powsta艂ych podczas procesu technologicznego w wyniku nieprawid艂owej pracy maszyn i urz膮dze艅
 • rozpoznaje nieprawid艂owo艣ci powsta艂e podczas procesu technologicznego w wyniku b艂臋d贸w obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅
  7. dobiera sposoby korygowania nieprawid艂owo艣ci procesu technologicznego
 • ustala spos贸b post臋powania w zakresie korygowania nieprawid艂owo艣ci przebiegu procesu technologicznego
 • dobiera sposoby usuwania powsta艂ych b艂臋d贸w w procesie technologicznym
  8. prowadzi dokumentacj臋 przebiegu procesu wytwarzania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • okre艣la elementy dokumentacji przebiegu procesu technologicznego wytwarzania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • opracowuje dokumentacj臋 przebiegu procesu wytwarzania okre艣lonego w艂贸kienniczego wyrobu dekoracyjnego

MOD.13.6 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD 13)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych)
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie, czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD 13 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela odpowiedzi klientowi, wyja艣nia zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz,
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pyta o upodobania i intencje innych os贸b
 • proponuje, zach臋ca klienta
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji e-mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. w wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np.