LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU.53

Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy sk贸r

KLUCZE I ROZWI膭ZANIA:

    (OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 AU.53
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 53

1. Przygotowanie procesu wyprawy sk贸r
Kwalifikacje w zawodzie AU.53 - Ucze艅:
1) dobiera surowce i 艣rodki chemiczne do wyprawy sk贸r na okre艣lony asortyment wyrob贸w;
2) nadzoruje konserwacj臋 oraz magazynowanie sk贸r i p贸艂produkt贸w sk贸rzanych;
3) dobiera surowce sk贸rzane w partie produkcyjne;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 surowcowo-materia艂ow膮 i techniczno-technologiczn膮 procesu wyprawy sk贸r;
5) ustala przebieg kolejnych etap贸w procesu wyprawy sk贸r;
6) podejmuje decyzje dotycz膮ce przebiegu proces贸w technologicznych wyprawy sk贸r na podstawie wynik贸w kontroli mi臋dzyoperacyjnej;
7) kontroluje stosowanie przepis贸w prawa i przestrzeganie norm dotycz膮cych
bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz ochrony 艣rodowiska.

2. Przygotowywanie zestaw贸w technologicznych
Kwalifikacje w zawodzie AU53 - Ucze艅:
1) opracowuje instrukcje dotycz膮ce sporz膮dzania roztwor贸w roboczych i zestaw贸w wyka艅czalniczych;
2) dobiera 艣rodki chemiczne do sporz膮dzania zestaw贸w technologicznych;
3) dobiera parametry technologiczne oraz parametry pracy agregat贸w, maszyn i urz膮dze艅 do mechanicznej i chemicznej obr贸bki sk贸r;
4) nadzoruje sporz膮dzanie zestaw贸w technologicznych;
5) kontroluje stosowanie przepis贸w prawa i przestrzeganie norm dotycz膮cych bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi.

3. Okre艣lanie jako艣ci sk贸r
Kwalifikacje w zawodzie AU 53 - Ucze艅:
1) przygotowuje pr贸bki sk贸r, zestaw贸w technologicznych oraz k膮pieli roboczych do bada艅 laboratoryjnych;
2) przeprowadza kontrol臋 mi臋dzyoperacyjn膮 procesu wyprawy sk贸r;
3) wykonuje badania laboratoryjne p贸艂produkt贸w sk贸rzanych i sk贸r wyprawionych;
4) okre艣la przydatno艣膰 asortymentow膮 sk贸r wyprawionych, na podstawie bada艅 i oznacze艅 laboratoryjnych;
5) organizuje stanowisko odbioru jako艣ciowego sk贸r gotowych;
6) dokonuje klasyfikacji jako艣ciowej sk贸r wyprawionych.