LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU55

Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.55OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 55

1. Drukowanie cyfrowe i obróbka wydruków
Kwalifikacje w zawodzie AU.55 - Uczeń:
1) dobiera maszyny cyfrowe do małoformatowego drukowania cyfrowego;
2) dobiera podłoża i materiały eksploatacyjne do małoformatowego drukowania cyfrowego;
3) przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do małoformatowego drukowania cyfrowego;
4) przygotowuje materiały cyfrowe do małoformatowego drukowania cyfrowego;
5) przestrzega zasad przygotowania maszyn cyfrowych do małoformatowego drukowania cyfrowego;
6) przygotowuje maszyny cyfrowe do małoformatowego drukowania cyfrowego;
7) przestrzega zasad drukowania cyfrowego małoformatowego;
8) obsługuje drukujące maszyny cyfrowe nakładowe małoformatowe;
9) ocenia jakość cyfrowych wydruków małoformatowych;
10) określa sposoby personalizacji druków;
11) wykonuje cyfrowe wydruki personalizowane;
12) dobiera metody wykańczania wydruków cyfrowych;
13) dobiera maszyny postpressowe do planowanych metod wykończenia wydruków cyfrowych;
14) przestrzega zasad przygotowania maszyn postpressowych do wykańczania wydruków cyfrowych;
15) obsługuje maszyny postpressowe do wykańczania wydruków cyfrowych;
16) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków cyfrowych małoformatowych;
17) kontroluje jakość wykonywanych wykończeń.

2. Drukowanie 3D i obróbka wydruków
Kwalifikacje w zawodzie AU55 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną, normami i katalogami;
2) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego;
3) sporządza szkice i rysunki techniczne;
4) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
5) pozyskuje i przetwarza obiekty na potrzeby druku 3D;
6) przygotowuje cyfrowe modele do druku 3D;
7) przestrzega zasad przygotowania maszyn do druku 3D;
8) przygotowuje maszyny do druku 3D;
9) rozróżnia materiały eksploatacyjne stosowane w druku 3D;
10) obsługuje skanery i drukarki 3D;
11) drukuje obiekty 3D;
12) ocenia jakość wydruków 3D;
13) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków 3D.