KWALIFIKACJA A55

Drukowanie cyfrowe

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI A55:LEGENDA:

- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu, pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku
- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu; ZABLOKOWANE: pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku

OPIS WYMAGAŃ DLA KWALIFIKACJI A55:

A.55. Drukowanie cyfrowe

1. Drukowanie nakładu
Uczeń:
1) dobiera maszyny cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu;
2) dobiera podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu;
3) przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu;
4) przygotowuje materiały cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu;
5) przestrzega zasad przygotowania maszyn cyfrowych do cyfrowego drukowania nakładu;
6) przygotowuje maszyny cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu;
7) przestrzega zasad cyfrowego drukowania nakładu na maszynach cyfrowych;
8) obsługuje drukujące maszyny cyfrowe;
9) ocenia jakość cyfrowych wydruków nakładów;
10) określa sposoby personalizacji druków;
11) dobiera metody wykończania wydruków cyfrowych;
12) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków cyfrowych.

2. Wykonywanie wydruków wielkoformatowych
Uczeń:
1) dobiera maszyny cyfrowe do drukowania wielkoformatowego;
2) przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do drukowania wielkoformatowego;
3) przygotowuje materiały cyfrowe do drukowania wielkoformatowego;
4) przestrzega zasad przygotowania cyfrowych maszyn wielkoformatowych do drukowania;
5) przygotowuje cyfrowe maszyny wielkoformatowe do drukowania;
6) przestrzega zasad wykonania wydruków wielkoformatowych;
7) obsługuje cyfrowe maszyny wielkoformatowe;
8) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków wielkoformatowych;
9) dobiera system wystawienniczy do prezentacji wydruków wielkoformatowych;
10) przygotowuje wydruki wielkoformatowe do ekspozycji.