LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU.56

Organizacja i kontrolowanie proces贸w technologicznych w przemy艣le chemicznym- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 AU.56
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 56

1. Organizowanie proces贸w technologicznych
Kwalifikacje w zawodzie AU.56 - Ucze艅:
1) charakteryzuje procesy technologiczne przemys艂owej syntezy organicznej i nieorganicznej, przetw贸rstwa petrochemiczno-rafineryjnego;
2) sporz膮dza bilanse materia艂owe i energetyczne proces贸w technologicznych;
3) okre艣la parametry procesu technologicznego i wymagania dotycz膮ce jako艣ci medi贸w technologicznych;
4) dobiera maszyny i urz膮dzenia do poszczeg贸lnych proces贸w wytwarzania p贸艂produkt贸w i produkt贸w chemicznych;
5) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki czynnikami energetycznymi podczas produkcji;
6) organizuje stanowiska obs艂ugi ci膮gu technologicznego;
7) opracowuje harmonogramy prac i kieruje zespo艂ami pracownik贸w prowadz膮cych procesy technologiczne;
8) kontroluje wykonywanie pomiar贸w i regulacji parametr贸w procesowych;
9) kontroluje przebieg proces贸w produkcyjnych na podstawie wynik贸w pomiar贸w parametr贸w i analiz ruchowych i mi臋dzyoperacyjnych;
10) organizuje i nadzoruje prace zwi膮zane ze znakowaniem, magazynowaniem i transportem materia艂贸w na wydziale produkcyjnym przemys艂u chemicznego;
11) kontroluje przestrzeganie procedur systemu jako艣ci i stosowanie przepis贸w prawa dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony
艣rodowiska w procesie produkcyjnym;
12) prowadzi dokumentacj臋 przebiegu procesu produkcyjnego.

2. Wykonywanie bada艅 laboratoryjnych stosowanych w przemy艣le chemicznym
Kwalifikacje w zawodzie AU56 - Ucze艅:
1) pobiera pr贸bki substancji gazowych, ciek艂ych i sta艂ych do bada艅 laboratoryjnych;
2) znakuje, zabezpiecza i przechowuje pobrane pr贸bki materia艂贸w;
3) dobiera metody i techniki przygotowywania materia艂u do bada艅 laboratoryjnych;
4) przygotowuje pr贸bki laboratoryjne i analityczne;
5) stosuje metody klasyczne i instrumentalne stosowane w badaniach surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych przemys艂u chemicznego;
6) przygotowuje titranty i roztwory pomocnicze;
7) wykonuje analizy jako艣ciowe i ilo艣ciowe surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych przemys艂u chemicznego, metodami klasycznymi
i instrumentalnymi;
8) wykonuje badania w艂a艣ciwo艣ci fizycznych i fizykochemicznych surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych przemys艂u chemicznego;
9) ocenia jako艣膰 surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w, materia艂贸w pomocniczych na
podstawie wynik贸w bada艅 laboratoryjnych;
10) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z kalibracj膮 i konserwacj膮 sprz臋tu i aparatury laboratoryjnej;
11) prowadzi ewidencj臋 i dokumentacj臋 bada艅 laboratoryjnych surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych przemys艂u chemicznego.