LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU.65

Rozliczanie wynagrodze艅 i danin publicznych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 AU.65
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 65

1. Rozliczanie wynagrodze艅
Kwalifikacje w zawodzie AU.65 - Ucze艅:
1) sporz膮dza dokumentacj臋 pracownicz膮;
2) rozr贸偶nia i sporz膮dza umowy cywilnoprawne;
3) oblicza wynagrodzenia pracownik贸w wed艂ug r贸偶nych system贸w wynagradzania;
4) rozr贸偶nia elementy sk艂adowe listy p艂ac;
5) sporz膮dza list臋 p艂ac;
6) rozlicza wynagrodzenia z tytu艂u um贸w cywilnoprawnych;
7) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ubezpiecze艅 spo艂ecznych;
8) oblicza sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne;
9) ustala uprawnienia do zasi艂ku chorobowego i oblicza jego wysoko艣膰;
10) oblicza wysoko艣膰 艣wiadcze艅 wyp艂acanych przez p艂atnika w imieniu Zak艂adu
Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych;
11) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ubezpieczenia zdrowotnego;
12) oblicza sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne;
13) oblicza wysoko艣膰 odpisu na Zak艂adowy Fundusz 艢wiadcze艅 Socjalnych;
14) stosuje oprogramowanie kadrowo-p艂acowe.

2. Rozliczanie podatk贸w i innych danin publicznych
Kwalifikacje w zawodzie AU65 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 terminologi膮 z zakresu finans贸w publicznych;
2) stosuje przepisy prawa podatkowego;
3) klasyfikuje podatki;
4) rozpoznaje elementy konstrukcji podatk贸w i op艂at;
5) rozlicza podatek VAT;
6) rozlicza podatek akcyzowy;
7) rozlicza podatki dochodowe z uwzgl臋dnieniem um贸w (konwencji) o unikaniu podw贸jnego opodatkowania;
8) przestrzega zasad okre艣lania i rozliczania innych danin publicznych;
9) prowadzi ewidencje podatkowe;
10) sporz膮dza deklaracje podatkowe;
11) przestrzega zasad przechowywania dokumentacji podatkowej;
12) stosuje oprogramowanie do sporz膮dzania rozlicze艅 podatkowych.

3. Sporz膮dzanie dokument贸w dotycz膮cych rozlicze艅 z Zak艂adem Ubezpiecze艅
Spo艂ecznych
Kwalifikacje w zawodzie AU 65 - Ucze艅:
1) sporz膮dza dokumenty rejestracji p艂atnika sk艂adek i os贸b ubezpieczonych;
2) rozr贸偶nia sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne;
3) sporz膮dza dokumenty rozliczeniowe;
4) sporz膮dza dokumentacj臋 b臋d膮c膮 podstaw膮 do wyp艂aty zasi艂k贸w przez Zak艂ad
Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych;
5) ustala sk艂adki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 艢wiadcze艅
Pracowniczych;
6) pos艂uguje si臋 programem do sporz膮dzania dokument贸w rozliczeniowych z Zak艂adem
Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych.