LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU66

Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.66OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 66

1. Świadczenie usług pocztowych i kurierskich
Kwalifikacje w zawodzie AU.66 - Uczeń:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące operatorów pocztowych i przedsiębiorstw kurierskich;
2) posługuje się cennikami opłat za usługi pocztowe oraz regulaminami świadczenia
usług pocztowych i kurierskich;
3) dobiera zakres świadczonych usług pocztowych i kurierskich do potrzeb klienta;
4) sporządza i analizuje dokumenty związane z zawieraniem umów na usługi pocztowe i kurierskie;
5) przyjmuje, doręcza przesyłki, druki bezadresowe, telegramy zgodnie z procedurami;
6) posługuje się komputerowymi programami użytkowymi stosowanymi w usługach pocztowych;
7) obsługuje urządzenia techniczne na stanowisku obsługi klienta.

2. Realizowanie usług finansowych
Kwalifikacje w zawodzie AU66 - Uczeń:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące usług finansowych;
2) stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych;
3) rozpoznaje fałszywe środki płatnicze i dokumenty tożsamości oraz przestrzega procedur postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości;
4) przyjmuje wpłaty i dokonuje wypłat przekazów pieniężnych z różnych tytułów;
5) stosuje regulaminy prowadzenia rachunków bankowych;
6) przyjmuje wnioski o pożyczkę i przeprowadza procedurę przyznania pożyczki.

3. Realizowanie obrotu towarowego
Kwalifikacje w zawodzie AU 66 - Uczeń:
1) przestrzega zasad składania i rozliczania zamówień;
2) sporządza dokumenty związane z obrotem towarowym;
3) przestrzega zasad przyjmowania i wydawania towarów;
4) stosuje różne formy promocji i sprzedaży towarów;
5) rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji oraz stosuje różne metody przeprowadzania inwentaryzacji.