LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU69

Organizacja przewozu środkami transportu drogowego
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.69OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 69

1. Organizowanie przewozu towarów i ładunków
Kwalifikacje w zawodzie AU.69 - Uczeń:
1) określa właściwości towarów i ładunków;
2) rozróżnia cechy transportu drogowego ładunków;
3) stosuje różne formy ubezpieczeń w transporcie drogowym;
4) stosuje przepisy prawa dotyczące transportu drogowego;
5) określa zakres odpowiedzialności materialnej, osobistej i solidarnej za powierzone mienie;
6) planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu drogowego;
7) sporządza dokumentację przewozową;
8) sporządza kalkulacje i oblicza koszty przewozu ładunków;
9) stosuje programy komputerowe wspomagające organizację przewozu ładunków;
10) wykonuje czynności niewymagające dodatkowych uprawnień, związane z załadunkiem i wyładunkiem ładunków, w tym ładunków niebezpiecznych, ponadnormatywnych i żywych zwierząt;
11) obsługuje automatyczne systemy identyfikacji ładunków.

2. Organizowanie transportu drogowego osób
Kwalifikacje w zawodzie AU69 - Uczeń:
1) planuje organizację rynku przewozów drogowych;
2) określa cechy transportu drogowego osób;
3) organizuje i nadzoruje obsługę pasażerów w środkach transportu drogowego;
4) sporządza dokumentację związaną z obsługą podróżnych;
5) stosuje programy komputerowe wspomagające organizację przewozu osób;
6) obsługuje pasażerów korzystających ze środków transportu drogowego.