LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TDR.02

Organizacja przewozu 艣rodkami transportu drogowego- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 TDR.2
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE TDR 2

TDR.02.2 - Podstawy transportu drogowego (Egzamin zawodowy kwalifikacja TDR.02)

  1. omawia zakres regulacji prawnych w zakresie transportu drogowego
 • wymienia rodzaje uprawnie艅 do wykonywania transportu drogowego
 • podaje warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewo藕nika drogowego oraz licencji na wykonywanie transportu drogowego
 • omawia zasady i warunki zatrudniania kierowc贸w do wykonywania przewoz贸w drogowych
 • podaje przyk艂ady naruszenia obowi膮zk贸w lub warunk贸w wykonywania przewoz贸w w transporcie drogowym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • podaje uprawnienia organ贸w kontroli ruchu i transportu drogowego, w tym inspekcji transportu drogowego
 • wskazuje przyczyny naruszenia obowi膮zk贸w lub warunk贸w wykonywania przewoz贸w w transporcie drogowym
 • wymienia sytuacje, w kt贸rych okre艣lone rodzaje przewoz贸w nie podlegaj膮 przepisom dotycz膮cym transportu drogowego
 • wymienia rodzaje przewoz贸w drogowych i warunki ich wykonywania, w tym przewozu kabota偶owego
  2. omawia ga艂臋zie transportu
 • przedstawia poszczeg贸lne ga艂臋zie transportu
 • omawia znaczenie powi膮za艅 ga艂臋zi transportu w wykonywaniu przewoz贸w
 • wymienia 艣rodki transportu stosowane w poszczeg贸lnych ga艂臋ziach transportu oraz mo偶liwo艣ci wsp贸艂pracy i wsp贸艂dzia艂ania w organizacji operacji transportowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie TDR.02 - charakteryzuje rodzaje oraz warunki przewozu 艂adunk贸w
 • klasyfikuje 艂adunki ze wzgl臋du na ich w艂a艣ciwo艣ci przewozowe
 • uzasadnia dob贸r 艣rodka transportu ze wzgl臋du na w艂a艣ciwo艣ci 艂adunk贸w, bezpiecze艅stwo przewozu, czas przewozu i miejsce dostarczenia 艂adunku
 • omawia zasady przewozu towar贸w niebezpiecznych
 • opisuje obowi膮zki uczestnik贸w procesu transportowego ADR odpowiedzialnych za: przygotowanie przesy艂ki, przygotowanie pojazdu, technik臋 prowadzenia pojazdu i stosowanie si臋 do przepis贸w i zalece艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • charakteryzuje wp艂yw czynnik贸w oraz rytmiczno艣ci, punktualno艣ci, dost臋pno艣ci i cz臋stotliwo艣ci przewozu na wyb贸r 艣rodka transportu
 • okre艣la dokumentacj臋 wymagan膮 dla realizowanego rodzaju przewozu
  4. charakteryzuje rodzaje oraz warunki przewozu os贸b
 • omawia zasady przewozu os贸b
 • uzasadnia dob贸r 艣rodka transportu ze wzgl臋du na liczb臋 os贸b oraz szczeg贸lne wymagania co do przewozu niekt贸rych os贸b, w tym os贸b niepe艂nosprawnych
 • opisuje obowi膮zki uczestnik贸w procesu transportowego os贸b, w tym ich odpowiedzialno艣膰 za przestrzeganie przepis贸w przewozowych oraz praw przewo偶onych os贸b
 • wskazuje zasady oznaczania 艣rodk贸w transportu drogowego w czasie przewozu os贸b (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la dokumentacj臋 wymagan膮 z realizowanym przewozem
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje r贸偶ne rodzaje i formy ubezpiecze艅 w transporcie drogowym
 • przedstawia rodzaje ubezpiecze艅 w transporcie drogowym
 • wymienia obowi膮zkowe ubezpieczenia maj膮tkowe i osobowe stosowane w transporcie drogowym
 • omawia zasady zawierania um贸w ubezpieczeniowych, warunki ubezpieczenia oraz zakres ochrony wyst臋puj膮cych ryzyk
 • analizuje ofert臋 ubezpieczeniow膮 oraz dobiera zakres ochrony ubezpieczeniowej do rodzaj贸w przewozu realizowanych w transporcie drogowym os贸b i 艂adunk贸w
  6. omawia przepisy prawa dotycz膮ce czasu pracy kierowcy
 • wskazuje przepisy dotycz膮ce czasu pracy kierowcy
 • analizuje przepisy dotycz膮ce czasu pracy kierowcy, w tym czasu jazdy i odpoczynk贸w
 • ustala czas pracy kierowc贸w zgodnie z przepisami dotycz膮cymi czasu pracy kierowc贸w
 • ustala harmonogram przewozu z uwzgl臋dnieniem czasu pracy, jazdy i odpoczynk贸w kierowc贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje zapisy urz膮dze艅 rejestruj膮cych czasy jazdy i odpoczynk贸w oraz analizuje prawid艂owo艣膰 ich wykorzystania
 • omawia zasady odpowiedzialno艣ci za nieprzestrzeganie norm czasu pracy kierowc贸w
 • wskazuje kary za nieu偶ywanie lub nieprawid艂owe u偶ywanie urz膮dze艅 rejestruj膮cych czas pracy kierowcy

TDR.02.3 - Organizowanie przewozu towar贸w i 艂adunk贸w (Egzamin zawodowy kwalifikacja TDR2)

  1. omawia procesy i systemy transportowe 艂adunk贸w
 • wskazuje poszczeg贸lne ogniwa w procesach i systemach transportu 艂adunk贸w oraz analizuje powi膮zania dostaw z klientami, dostawcami oraz podmiotami dystrybucji
 • omawia proces przemieszczania 艂adunk贸w, w tym rozr贸偶nia czynno艣ci: wykonawcze, organizacyjne i handlowe
 • analizuje sie膰: drogow膮, kolejow膮, lotnicz膮, tabor pojazd贸w, stacje obs艂ugi ruchu towarowego, stacje i przystanki postojowe, urz膮dzenia zabezpieczenia ruchu
 • stosuje mierniki efektywno艣ci pracy pojazdu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zadania 艣rodk贸w transportu, infrastruktury transportowej, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie sytemu, ustalone zasady i regu艂y zaplanowanego systemu transportowego
 • analizuje funkcje magazyn贸w, terminali prze艂adunkowych i centr贸w dystrybucji w systemach transportowych
  2. przygotowuje plan przebiegu procesu transportowego
 • analizuje informacje potrzebne do wykonania procesu transportowego
 • opracowuje schemat planowania procesu transportowego
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ochrony 艣rodowiska w transporcie
  3. Kwalifikacje w zawodzie TDR2 - charakteryzuje przepisy prawa dotycz膮ce u偶ytkowania 艣rodk贸w transportu
 • okre艣la zakres wykonywania czynno艣ci kontrolnych wobec przemieszczaj膮cych si臋 艣rodk贸w transportu drogowego
 • analizuje przepisy prawa dotycz膮ce u偶ytkowania 艣rodk贸w transportu
 • okre艣la obowi膮zki pracodawcy zwi膮zane z u偶ytkowaniem 艣rodk贸w transportu oraz urz膮dze艅 dodatkowych zgodnie ze wskaz贸wkami i zaleceniami wydanymi przez producenta
 • pos艂uguje si臋 przepisami prawa podczas u偶ytkowania 艣rodk贸w transportu
  4. omawia zasady doboru 艣rodka transportu do realizacji zada艅 przewozowych
 • wymienia 艣rodki transportu drogowego 艂adunk贸w
 • okre艣la mo偶liwo艣ci transportowe poszczeg贸lnych rodzaj贸w 艣rodk贸w transportu drogowego
 • dobiera 艣rodki transportu drogowego w zale偶no艣ci od przewo偶onego 艂adunku
 • okre艣la kryteria doboru 艣rodk贸w transportu do rodzaju przewozu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje wp艂yw rytmiczno艣ci, punktualno艣ci, dost臋pno艣ci i cz臋stotliwo艣ci przewozu 艂adunk贸w na wyb贸r 艣rodka transportu
 • oblicza podstawowe parametry 艂adunk贸w, np. obj臋to艣膰 u偶ytkow膮, 艂adowno艣膰, 艣rodek ci臋偶ko艣ci, obci膮偶enie na o艣
 • okre艣la preferencje wyboru 艣rodka transportu
 • omawia zale偶no艣膰 bezpiecze艅stwa, czasu i koszt贸w od jako艣ci wyboru 艣rodka transportu
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la wra偶liwo艣膰 i podatno艣膰 techniczn膮 艂adunk贸w
 • okre艣la wra偶liwo艣膰 przewo偶onego 艂adunku na warunki wynikaj膮c膮 z jego masy obj臋to艣ci i kszta艂tu
 • okre艣la wra偶liwo艣膰 艂adunk贸w na czynniki biotyczne i abiotyczne
 • okre艣la podatno艣膰 transportow膮 艂adunk贸w
 • stosuje mierniki efektywno艣ci pracy pojazdu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la podatno艣膰 techniczn膮 艂adunk贸w
  6. okre艣la sk艂adowe logistycznej funkcji opakowa艅
 • podaje produkcyjne, marketingowe, u偶ytkowe, logistyczne funkcje opakowa艅
 • rozr贸偶nia rodzaje kod贸w kreskowych stosowanych w dystrybucji
 • podaje efekty stosowania kod贸w kreskowych w dystrybucji
 • rozr贸偶nia opakowania ze wzgl臋du na rodzaj materia艂u, form臋 konstrukcyjn膮, podatno艣膰 na sk艂adanie i rozbieranie oraz przeznaczenie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera optymalne opakowania towar贸w
 • okre艣la wra偶liwo艣膰 艂adunk贸w na warunki wynikaj膮ce z masy obj臋to艣ci i kszta艂tu przewo偶onego towaru
 • okre艣la strefy bezpiecze艅stwa wok贸艂 pojazdu podczas jazdy, za艂adunku i roz艂adunku
 • dobiera w艂a艣ciwe oznakowanie 艂adunku i 艣rodka transportu
 • stosuje oznakowanie 艂adunku i 艣rodka transportu
  7. okre艣la zakres odpowiedzialno艣ci materialnej, osobistej i solidarnej za powierzone mienie
 • analizuje zakres odpowiedzialno艣ci materialnej
 • okre艣la termin sk艂adania reklamacji
 • wyja艣nia przes艂anki ponoszenia przez kierowc臋 odpowiedzialno艣ci karnej za wykonany przew贸z
 • analizuje zapisy listu przewozowego oraz specyfikacji dostawy towaru (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje zachowania kierowcy w czasie wykonywania przewozu drogowego w kontek艣cie odpowiedzialno艣ci przewo藕nika
 • analizuje zakres odpowiedzialno艣ci przewo藕nika za wykonanie us艂ugi przewozowej
  8. planuje rozmieszczenie 艂adunk贸w w 艣rodkach transportu drogowego
 • dobiera spos贸b rozmieszczenia 艂adunk贸w w 艣rodkach transportu drogowego
 • wyja艣nia potrzeb臋 mocowania 艂adunku w zale偶no艣ci od jego rodzaju
 • uwzgl臋dnia w doborze 艣rodka transportu mas臋, 艣rodek ci臋偶ko艣ci i si艂y przyspieszenia dzia艂aj膮ce na 艂adunek
 • dobiera mocowanie w zale偶no艣ci od mo偶liwo艣ci przesuwania, przechylenia i przewr贸cenia 艂adunku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la wp艂yw przeci膮偶enia osi na stabilno艣膰 pojazdu i 艣rodek ci臋偶ko艣ci
  9. sporz膮dza dokumentacj臋 przewozow膮
 • omawia zasady Konwencji o umowie mi臋dzynarodowego przewozu drogowego towar贸w (CMR) i Protoko艂u podpisania, sporz膮dzonych w Genewie 19 maja 1956 r. (Dz. U. z 1962 r. poz. 238, z p贸藕n. zm.)
 • okre艣la elementy sk艂adowe dokumentacji pracy 艣rodka transportu drogowego
 • sporz膮dza list przewozowy na przewozy krajowe i mi臋dzynarodowe
 • rozr贸偶nia dokumentacj臋 wywozow膮, licencj臋 eksportow膮, faktur臋, karnet i 艣wiadectwo pochodzenia towar贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje akredytyw臋 i dokumenty transakcji handlowych
 • omawia zasady terminowo艣ci dostaw oraz prawid艂owego miejsca dostarczenia 艂adunku pod wskazany adres
 • rozlicza czas pracy oraz materia艂y eksploatacyjne u偶yte podczas wykonania us艂ugi
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - sporz膮dza kalkulacje przewozu 艂adunk贸w
 • analizuje koszty dotycz膮ce zlecenia transportowego z uwzgl臋dnieniem rodzaju 艣rodka transportu
 • stosuje u偶ytkowe programy komputerowe do sporz膮dzania kalkulacji przewozu 艂adunk贸w
 • pos艂uguje si臋 kalkulatorami internetowymi koszt贸w transportowych
 • analizuje wp艂yw na cen臋 za jeden km: ilo艣ci kilometr贸w, ceny paliwa, op艂at viaTOLL, podatk贸w, koszt贸w ubezpiecze艅, amortyzacji i koszt贸w pracy, pozosta艂ych materia艂贸w eksploatacyjnych i opon (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje warto艣膰 kosztu przewozu jednego metra sze艣ciennego towaru w zale偶no艣ci od rodzaju samochodu, obj臋to艣ci 艂adunku, masy towaru oraz warto艣ci przewo偶onego mienia
 • okre艣la cen臋 wykonywanej operacji transportowej, w tym poziom mar偶y kszta艂tuj膮cej ekonomiczn膮 op艂acalno艣膰 wykonywanych operacji
  11. charakteryzuje zasady organizacji przewozu zwierz膮t
 • omawia przepisy dotycz膮ce przewozu drogowego zwierz膮t
 • wymienia 艣rodki transportu umo偶liwiaj膮ce przew贸z zwierz膮t
 • okre艣la warunki uzyskania zezwole艅 na przewozy zwierz膮t
 • planuje wyposa偶enie, oznakowanie i zabezpieczenie 艣rodka transportu do przewozu zwierz膮t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje warunki i tryb uzyskania certyfikat贸w w mi臋dzynarodowym transporcie drogowym zwierz膮t
 • podaje wymagania wobec kierowc贸w wykonuj膮cych przew贸z drogowy zwierz膮t
 • sporz膮dza dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z przewozem zwierz膮t
  12. organizuje transport drogowy rzeczy
 • opracowuje parametry zestawu umo偶liwiaj膮cego przew贸z danego 艂adunku
 • planuje wyposa偶enie oznakowanie i zabezpieczenie zestawu do przewozu rzeczy
 • uzasadnia wyb贸r trasy przejazdu oraz wskazuje trasy alternatywne
 • planuje wst臋pny przejazd w celu dokonania oceny potencjalnych problem贸w z przejazdem (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje koszty wykonania us艂ugi transportowej z uwzgl臋dnieniem koszt贸w, czasu, zabezpieczenia przewozu realizowanego na trasach alternatywnych
 • przygotowuje plan dzia艂a艅 na ka偶dy dzie艅 transportu
 • koordynuje zaplanowan膮 us艂ug臋 transportu tradycyjnego i nienormatywnego
  13. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce organizacj臋 przewozu rzeczy
 • charakteryzuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 z zakresu organizacji przewozu rzeczy
 • stosuje u偶ytkowe programy komputerowe do sporz膮dzania dokumentacji przewozowej rzeczy
 • wype艂nia elektronicznie dokumentacj臋 przewozow膮 rzeczy
 • stosuje u偶ytkowe programy komputerowe do planowania organizacji transportu rzeczy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wype艂nia elektronicznie dokumentacj臋 planowania organizacji transportu rzeczy
 • wype艂nia elektronicznie dokumentacj臋 planowania organizacji transportu zwierz膮t
 • stosuje u偶ytkowe programy komputerowe do obs艂ugi przewozu rzeczy
 • pos艂uguje si臋 urz膮dzeniami komputerowymi podczas wykonywania czynno艣ci z zakresu przewozu rzeczy
 • drukuje potwierdzenia wniesionych op艂at za wykonany przew贸z rzeczy

TDR.02.4 - Przygotowanie do kierowania pojazdami w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii C+E (Egzamin zawodowy kwalifikacja TDR.2)

  1. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ruchu drogowego i kieruj膮cych pojazdami
 • okre艣la rodzaje uprawnie艅 do kierowania pojazdami
 • stosuje zasady ruchu drogowego w czasie kierowania pojazdem
 • interpretuje znaczenie nadawanych sygna艂贸w drogowych
 • rozpoznaje znaki drogowe pionowe i poziome (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje si臋 do oznakowania poziomego i pionowego dr贸g
 • przewiduje skutki zachowa艅 innych uczestnik贸w ruchu drogowego
 • przestrzega zasad bezpiecze艅stwa w ruchu drogowym
 • omawia zasady odpowiedzialno艣ci za przest臋pstwa i wykroczenia w ruchu drogowym
  2. prowadzi zesp贸艂 pojazd贸w w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii C+E
 • wykonuje manewry zwi膮zane z jazd膮 precyzyjn膮 i parkowaniem zespo艂u pojazd贸w
 • prowadzi bezpiecznie zesp贸艂 pojazd贸w w ruchu drogowym, stosuj膮c zasady techniki jazdy odpowiednio do warunk贸w: ruchu drogowego, atmosferycznych, nat臋偶enia ruchu
 • stosuje zasady jazdy defensywnej
 • stosuje zasady optymalizacji zu偶ycia paliwa (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zagro偶enia zwi膮zane z ruchem drogowym
 • stosuje zasady post臋powania w sytuacjach nadzwyczajnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie TDR.2 - wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z obs艂ug膮 i prowadzeniem zespo艂贸w pojazd贸w w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii C+E
 • sprawdza stan techniczny podstawowych element贸w pojazdu odpowiedzialnych za bezpiecze艅stwo ruchu drogowego
 • okre艣la czynno艣ci zwi膮zane z obs艂ug膮 i prowadzeniem zespo艂贸w pojazd贸w w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii C+E
 • sprawdza mechanizm sprz臋gaj膮cy (w tym przewody hamulcowe i elektryczne), elementy przyczepy istotne dla jej za艂adunku, spos贸b zabezpieczenia 艂adunku
 • sprz臋ga przyczep臋 z pojazdem silnikowym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozprz臋ga przyczep臋 z pojazdem silnikowym
 • zmienia biegi w艂a艣ciwie dla energooszcz臋dnej jazdy
 • przestrzega zasad oraz techniki kierowania zespo艂em pojazd贸w
 • korzysta z momentu obrotowego silnika podczas hamowania
 • stosuje hamowanie silnikiem
 • oznakowuje zesp贸艂 pojazd贸w ze wzgl臋du na rodzaj przewo偶onego 艂adunku
 • wyja艣nia zasady prowadzenia zespo艂u pojazd贸w w r贸偶nych warunkach drogowych
  4. wykonuje czynno艣ci kontrolno-obs艂ugowe zespo艂u pojazd贸w
 • przeprowadza obs艂ug臋 codzienn膮 zespo艂u pojazd贸w
 • przeprowadza obs艂ug臋 sezonow膮 zespo艂u pojazd贸w
 • wykonuje obs艂ug臋 techniczn膮 zespo艂u pojazd贸w
 • przeprowadza obs艂ug臋 konserwacyjn膮 zespo艂u pojazd贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje kryteria eksploatacji zespo艂u pojazd贸w
 • wykonuje czynno艣ci obs艂ugowe zespo艂u pojazd贸w po zako艅czeniu jazdy

TDR.02.5 - Organizacja transportu drogowego os贸b (Egzamin zawodowy kwalifikacja TDR02)

  1. charakteryzuje cechy transportu drogowego os贸b
 • okre艣la cechy transportu drogowego os贸b w dzia艂alno艣ci gospodarczej przedsi臋biorstwa transportowego
 • charakteryzuje przew贸z r贸偶nych grup os贸b
 • rozr贸偶nia 艣rodki transportu do przewozu os贸b w zale偶no艣ci od liczby pasa偶er贸w
 • wskazuje zadania przewo藕nika (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje wyb贸r transportu okazjonalnego, regularnego, regularnego specjalnego lub na potrzeby w艂asne przewozu os贸b
  2. okre艣la czynniki wp艂ywaj膮ce na wyb贸r 艣rodka transportu
 • analizuje wp艂yw rytmiczno艣ci, punktualno艣ci, dost臋pno艣ci i cz臋stotliwo艣ci przewozu os贸b na wyb贸r 艣rodka transportu
 • oblicza podstawowe parametry przewozowe os贸b
 • okre艣la oczekiwania klient贸w
 • wskazuje zale偶no艣膰 czasu, pr臋dko艣ci i niezawodno艣ci podczas przewozu os贸b (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje 艂atwo艣膰 zakupu biletu, mo偶liwo艣膰 wypoczynku podczas podr贸偶y, wyboru odpowiedniego standardu przystank贸w
 • analizuje wp艂yw informacji, 艂atwo艣ci wsiadania i wysiadania oraz kultury obs艂ugi na jako艣膰 艣wiadczonej us艂ugi
 • uzasadnia pewno艣膰 wykonania us艂ugi transportowej
 • omawia zale偶no艣膰 bezpiecze艅stwa, wygody, czasu i koszt贸w od jako艣ci wyboru 艣rodka transportu
  3. Kwalifikacje w zawodzie TDR02 - sporz膮dza dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z obs艂ug膮 podr贸偶nych
 • charakteryzuje dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z obs艂ug膮 podr贸偶nych
 • tworzy dokumenty dotycz膮ce obs艂ugi podr贸偶nych
 • korzysta z map, przewodnik贸w, ofert biur podr贸偶y, informator贸w
 • przygotowuje oferty us艂ug dla podr贸偶nych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotycz膮ce obs艂ugi podr贸偶nych
 • przygotowuje materia艂y informacyjne dla podr贸偶nych
 • udziela informacji podr贸偶nym
 • obs艂uguje pasa偶er贸w zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami, tak偶e w sytuacjach kryzysowych
 • podejmuje dzia艂ania zwi膮zane z przewozem os贸b chorych, niepe艂nosprawnych i wymagaj膮cych szczeg贸lnej opieki
  4. organizuje transport drogowy os贸b
 • opracowuje parametry 艣rodk贸w transportu umo偶liwiaj膮cych przew贸z os贸b
 • planuje wyposa偶enie, oznakowanie i zabezpieczenie zestawu do przewozu os贸b
 • uzasadnia wyb贸r trasy i przystank贸w podczas przewozu os贸b
 • planuje wst臋pny przejazd w celu dokonania oceny potencjalnych problem贸w z przejazdem, czasem postoj贸w i dost臋pno艣ci miejsc przystankowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje alternatywne trasy przejazdu z uwzgl臋dnieniem koszt贸w, czasu, zabezpieczenia przewozu oraz zminimalizowani