LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU9

Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA AU.9):

(OBECNIE BRAK MATERIAŁÓW Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.9OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 9

1. Wykonywanie wyrobów kaletniczych
Kwalifikacje w zawodzie AU.09 - Uczeń:
1) dokonuje klasyfikacji wyrobów kaletniczych;
2) sporządza dokumentację techniczną i technologiczną;
3) określa koszty wytwarzania wyrobów kaletniczych;
4) dokonuje rozkroju skór i materiałów nieskórzanych na elementy wyrobów kaletniczych;
5) dobiera elementy zdobnicze i okucia w zależności od rodzaju i przeznaczenia wyrobu
kaletniczego;
6) wykonuje montaż wyrobów kaletniczych;
7) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;
8) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas wykonywania wyrobów kaletniczych;
9) prowadzi kontrolę i ocenę jakości materiałów i wyrobów kaletniczych;
10) przestrzega zasad pakowania, przechowywania i transportu materiałów i wyrobów kaletniczych.

2. Wykonywanie napraw i renowacji wyrobów kaletniczych
Kwalifikacje w zawodzie AU9 - Uczeń:
1) rozpoznaje wady i uszkodzenia wyrobów kaletniczych;
2) określa koszty wykonania naprawy lub renowacji wyrobów kaletniczych;
3) dobiera metody i techniki wykonania naprawy lub renowacji wyrobów kaletniczych;
4) wykonuje naprawę i renowację wyrobów kaletniczych;
5) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas napraw i renowacji wyrobów kaletniczych;
6) posługuje się narzędziami do napraw i renowacji wyrobów kaletniczych;
7) sporządza kosztorys naprawy i renowacji wyrobu kaletniczego;
8) ocenia jakość wykonania pracy.