LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MOD.02

Wykonywanie i renowacja wyrob贸w kaletniczych


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MOD.2
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MOD 2

MOD.02.2 - Podstawy kaletnictwa i rymarstwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.02)

  1. charakteryzuje w艂a艣ciwo艣ci sk贸r wyprawionych
 • wymienia rodzaje sk贸r wyprawionych stosowanych w kaletnictwie i rymarstwie
 • okre艣la budow臋 histologiczn膮 sk贸r wyprawionych
 • omawia w艂a艣ciwo艣ci fizyczne i chemiczne sk贸r wyprawionych
 • wskazuje urz膮dzenia do badania w艂a艣ciwo艣ci sk贸r galanteryjnych i rymarskich stosowanych do wytwarzania wyrob贸w kaletniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la metody garbowania i wyko艅czania sk贸r
 • okre艣la sposoby wyko艅czania sk贸r licowych przeznaczonych na wyroby kaletnicze
  2. charakteryzuje zagadnienia zwi膮zane z topografi膮 sk贸r wyprawionych
 • rozpoznaje poszczeg贸lne cz臋艣ci uk艂adu topograficznego sk贸r wyprawionych
 • okre艣la kierunki ci膮gliwo艣ci sk贸ry
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci poszczeg贸lnych cz臋艣ci topograficznych sk贸r
 • okre艣la mo偶liwo艣膰 wykorzystania poszczeg贸lnych cz臋艣ci topograficznych sk贸r w produkcji wyrob贸w kaletniczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD.02 - charakteryzuje zagadnienia zwi膮zane z jako艣ci膮 sk贸r wyprawionych
 • wskazuje przyczyny powstawania wad wymierzalnych i niewymierzalnych sk贸r wyprawionych
 • rozpoznaje rodzaje wad wymierzalnych i niewymierzalnych sk贸r wyprawionych
 • klasyfikuje sk贸ry wyprawione ze wzgl臋du na wielko艣膰 powierzchni u偶ytkowej
 • charakteryzuje urz膮dzenia do badania w艂a艣ciwo艣ci sk贸r wyprawionych przeznaczonych do wytwarzania wyrob贸w kaletniczych i rymarskich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia jako艣膰 sk贸r wyprawionych pod wzgl臋dem mo偶liwo艣ci wykorzystania ich w produkcji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • okre艣la warunki magazynowania i ich wp艂yw na jako艣膰 materia艂贸w sk贸rzanych stosowanych do wytwarzania wyrob贸w kaletniczych
 • klasyfikuje sk贸ry wed艂ug przeznaczenia na wyroby kaletnicze i rymarskie
  4. charakteryzuje w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w niesk贸rzanych i pomocniczych oraz dodatk贸w stosowanych w produkcji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • rozr贸偶nia materia艂y niesk贸rzane i pomocnicze stosowane w produkcji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • opisuje tworzywa sztuczne, sk贸ropodobne i termoplastyczne, wyroby w艂贸kiennicze, papiernicze i metalowe, w odniesieniu do ich w艂a艣ciwo艣ci i przeznaczenia
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci klej贸w stosowanych do wytwarzania wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • charakteryzuje urz膮dzenia do badania w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w niesk贸rzanych i pomocniczych oraz dodatk贸w przeznaczonych do wytwarzania wyrob贸w kaletniczych i rymarskich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la warunki magazynowania i ich wp艂yw na jako艣膰 materia艂贸w niesk贸rzanych i pomocniczych oraz dodatk贸w stosowanych do wytwarzania wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje odpady powstaj膮ce podczas rozkroju sk贸r wyprawionych i materia艂贸w niesk贸rzanych
 • okre艣la sposoby usuwania uszkodze艅 mechanicznych i wad sk贸ry
 • okre艣la klasy odpadu sk贸r i materia艂贸w niesk贸rzanych
 • rozr贸偶nia rodzaje oraz klasy odpadu powstaj膮cego podczas rozkroju r臋cznego i wycinania mechanicznego
 • okre艣la przeznaczenie odpad贸w u偶ytkowych sk贸r i materia艂贸w niesk贸rzanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje sposoby wykorzystania sk贸r uszkodzonych i odpad贸w w produkcji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
  6. wykonuje szkice i rysunki techniczne
 • definiuje poj臋cia, takie jak: rysunek artystyczny, ilustracyjny, modelowy i techniczny
 • rozr贸偶nia przybory i materia艂y kre艣larskie do wykonywania rysunk贸w
 • omawia rodzaje rysunk贸w technicznych i zasady ich wykonywania
 • obja艣nia oznaczenia i symbole stosowane w rysunkach technicznych, w tym ich zastosowanie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rysunki z natury, pami臋ci i wyobra藕ni
 • wykonuje odr臋czne szkice oraz rysunki modelowe wyrob贸w kaletniczych, stosuj膮c zestawienia kolorystyczne
 • okre艣la wielko艣ci i proporcje wyrob贸w kaletniczych odpowiednio do ich przeznaczenia
 • wykonuje rysunki techniczne wyrob贸w kaletniczych
 • stosuje zasady wymiarowania cz臋艣ci sk艂adowych wyrobu w rysunkach technicznych
 • stosuje oznaczenia i symbole w rysunkach technicznych
 • stosuje normy podczas wykonywania rysunk贸w technicznych wyrob贸w kaletniczych
  7. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczno- technologiczn膮 przy wykonywaniu i kontroli jako艣ci wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • wymienia elementy dokumentacji techniczno- technologicznej
 • opisuje elementy sk艂adowe dokumentacji techniczno- technologicznej
 • stosuje dokumentacj臋 techniczno-technologiczn膮 do wykonywania makiet i prototyp贸w wyrob贸w kaletniczych oraz rymarskich
 • stosuje dokumentacj臋 techniczno-technologiczn膮 do kontroli jako艣ci wyrob贸w gotowych
  8. charakteryzuje narz臋dzia, maszyny i urz膮dzenia stosowane w procesie produkcji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • okre艣la narz臋dzia, maszyny i urz膮dzenia stosowane do rozkroju, przygotowywania, produkcji i wyko艅czania wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • wymienia narz臋dzia i urz膮dzenia do szycia r臋cznego element贸w i wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
  9. eliminuje nieprawid艂owo艣ci w pracy maszyn i urz膮dze艅 oraz uszkodzenia narz臋dzi stosowanych w produkcji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • opisuje mechanizmy maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w produkcji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • opisuje usterki maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w produkcji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich, kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 na ka偶dym etapie produkcji
 • opisuje uszkodzenia narz臋dzi, kt贸re mog膮 powsta膰 w trakcie ich u偶ytkowania
 • reguluje prac臋 maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w produkcji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • konserwuje maszyny, urz膮dzenia oraz narz臋dzia stosowane w produkcji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • przeprowadza naprawy maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w produkcji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - pos艂uguje si臋 programami komputerowymi wspomagaj膮cymi wykonywanie zada艅 zawodowych
 • okre艣la zadania z obszaru produkcji wyrob贸w sk贸rzanych, do kt贸rych mo偶na zastosowa膰 programy komputerowe
 • rozr贸偶nia programy komputerowe do edycji tekstu, wykonywania oblicze艅 i rysunk贸w technicznych
 • stosuje programy komputerowe do wykonywania zada艅 zawodowych
 • u偶ywa maszyn i urz膮dze艅 sterowanych komputerowo
  11. pos艂uguje si臋 normami i stosuje procedur臋 oceny zgodno艣ci
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MOD.02.3 - Wytwarzanie wyrob贸w kaletniczych i rymarskich (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD2)

  1. charakteryzuje wyroby kaletnicze i rymarskie
 • okre艣la cechy u偶ytkowe i konstrukcyjne wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • klasyfikuje wyroby kaletnicze i rymarskie wed艂ug wielko艣ci i przeznaczenia u偶ytkowego
 • klasyfikuje wyroby kaletnicze i rymarskie wed艂ug konstrukcji, zastosowanych materia艂贸w i sposobu ich 艂膮czenia
  2. sporz膮dza skr贸con膮 dokumentacj臋 techniczno-technologiczn膮 wyrobu kaletniczego i rymarskiego
 • okre艣la sk艂adniki skr贸conej dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobu kaletniczego i rymarskiego
 • wykonuje skr贸cony opis wyrobu kaletniczego i rymarskiego
 • wykonuje na podstawie rysunk贸w technicznych wzorniki do krojenia i wzorniki monta偶owe poszczeg贸lnych cz臋艣ci sk艂adowych wyrobu kaletniczego i rymarskiego
 • oblicza normy zu偶ycia materia艂贸w na potrzeby produkcji jednostkowej wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD2 - charakteryzuje materia艂y podstawowe, pomocnicze i dodatki kaletnicze i rymarskie
 • dobiera materia艂y podstawowe, uwzgl臋dniaj膮c rodzaj, konstrukcj臋 i przeznaczenie wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • dobiera materia艂y pomocnicze oraz dodatki kaletnicze i rymarskie do produkcji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • selekcjonuje materia艂y podstawowe, pomocnicze i dodatki kaletnicze i rymarskie
  4. stosuje metody i techniki rozkroju r臋cznego oraz wycinania mechanicznego materia艂贸w
 • omawia metody i techniki rozkroju r臋cznego oraz wycinania mechanicznego materia艂贸w
 • wykonuje rozkr贸j r臋czny i mechaniczny sk贸r, tworzyw sk贸ropodobnych, termoplastycznych, materia艂贸w w艂贸kienniczych oraz papierniczych
 • okre艣la sposoby oznaczania i kompletowania wyci臋tych element贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje monta偶 wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • przygotowuje do monta偶u elementy wyrobu kaletniczego i rymarskiego
 • okre艣la techniki klejenia, suszenia i zawijania brzeg贸w wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • dobiera metody i techniki wyko艅czenia brzeg贸w
 • omawia rodzaje szw贸w stosowanych do 艂膮czenia maszynowego wyrob贸w kaletniczych i rymarskich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • zdobi elementy wyrob贸w kaletniczych i rymarskich r贸偶nymi technikami
 • okre艣la rodzaje oku膰 i ich przeznaczenie
 • dobiera nici i ig艂y do szycia maszynowego, r臋cznego w kaletnictwie oraz rymarstwie
 • zgrzewa wyroby z folii termoplastycznych
 • 艂膮czy elementy wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
  6. pos艂uguje si臋 narz臋dziami do wykonywania wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • dobiera narz臋dzia do wykonywania wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • stosuje narz臋dzia do wykonywania wyrob贸w kaletniczych i rymarskich zgodnie z przeznaczeniem
  7. u偶ywa maszyn i urz膮dze艅 stosowanych podczas wykonywania wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • stosuje maszyny, w tym sterowane komputerowo, do rozkroju sk贸r, tworzyw sk贸ropodobnych, termoplastycznych, materia艂贸w w艂贸kienniczych oraz papierniczych na elementy wyrob贸w kaletniczych i rymarskich, zgodnie z instrukcj膮 obs艂ugi
 • stosuje maszyny, w tym sterowane komputerowo, do monta偶u i wyko艅czenia wyrob贸w kaletniczych i rymarskich zgodnie z instrukcj膮 obs艂ugi
  8. prowadzi kontrol臋 i ocen臋 jako艣ci materia艂贸w i wyrob贸w kaletniczych oraz rymarskich
 • omawia zadania kontroli jako艣ci materia艂贸w i wyrob贸w kaletniczych oraz rymarskich
 • okre艣la metody kontroli jako艣ci materia艂贸w podstawowych i pomocniczych oraz wyrob贸w gotowych
 • stosuje kontrol臋 organoleptyczn膮 sk贸r licowych mi臋kkich i twardych
 • stosuje kontrol臋 organoleptyczn膮 tworzyw sk贸ropodobnych i materia艂贸w w艂贸kienniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje kontrol臋 organoleptyczn膮 materia艂贸w pomocniczych
 • opisuje kontrol臋 mi臋dzyoperacyjn膮 i ko艅cow膮 podczas produkcji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • omawia wady powsta艂e w procesie technologicznym wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • okre艣la wady materia艂owe i wykonania wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • okre艣la przeznaczenie przyrz膮d贸w pomiarowych stosowanych podczas kontroli jako艣ci materia艂贸w i wyrob贸w kaletniczych oraz rymarskich
 • kontroluje gotowe wyroby kaletnicze oraz rymarskie zgodnie z dokumentacj膮
 • klasyfikuje do odpowiedniego gatunku wyroby gotowe kaletnicze i rymarskie
  9. charakteryzuje zasady pakowania, przechowywania i transportu materia艂贸w i wyrob贸w kaletniczych oraz rymarskich
 • okre艣la sposoby pakowania jednostkowego, zbiorczego i transportowego wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • pakuje materia艂y lub wyroby kaletnicze i rymarskie
 • okre艣la temperatur臋 i wilgotno艣膰 w magazynie wyrob贸w gotowych
 • okre艣la zasady magazynowania oraz przechowywania materia艂贸w podstawowych stosowanych w produkcji kaletniczej i rymarskiej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady magazynowania oraz przechowywania materia艂贸w pomocniczych i dodatk贸w stosowanych w produkcji kaletniczej i rymarskiej
 • okre艣la zasady transportu materia艂贸w i wyrob贸w galanteryjnych
 • przygotowuje materia艂y i wyroby kaletnicze oraz rymarskie do magazynowania i transportu
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - sporz膮dza kalkulacj臋 koszt贸w wytwarzania wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • okre艣la norm臋 zu偶ycia materia艂贸w podstawowych na wyroby kaletnicze i rymarskie
 • okre艣la norm臋 zu偶ycia materia艂贸w pomocniczych i dodatk贸w na wyroby kaletnicze i rymarskie
 • oblicza koszty jednostkowe zu偶ycia materia艂owego dla wyrobu kaletniczego i rymarskiego
 • oblicza koszty ca艂kowite wytworzenia wyrobu kaletniczego i rymarskiego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza koszt wykonania wyrobu kaletniczego i rymarskiego na indywidualne zam贸wienie

MOD.02.4 - Naprawa oraz renowacja wyrob贸w kaletniczych i rymarskich (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.2)

  1. charakteryzuje rodzaje wad, sposoby usuwania wad i uszkodze艅 oraz renowacj臋 wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • omawia rodzaje wad i uszkodze艅 w wyrobie kaletniczym i rymarskim
 • ocenia wady i uszkodzenia wyrob贸w kaletniczych i rymarskich pod wzgl臋dem mo偶liwo艣ci naprawy oraz renowacji
 • okre艣la sposoby i zakres naprawy oraz renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • dobiera rodzaje materia艂贸w i 艣rodk贸w przeznaczonych do naprawy oraz renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
  2. sporz膮dza kosztorysy napraw i renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • okre艣la norm臋 zu偶ycia materia艂贸w niezb臋dnych do wykonania naprawy i renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • okre艣la norm臋 zu偶ycia 艣rodk贸w do naprawy i renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • oblicza koszty wykonania naprawy i renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • oblicza koszty materia艂owe wykonania us艂ugi naprawy b膮d藕 renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza koszty ca艂kowite wykonania us艂ugi naprawy b膮d藕 renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD.2 - charakteryzuje metody i techniki wykonywania napraw i renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • omawia metody i techniki wykonania naprawy oraz renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • rozr贸偶nia 艣rodki do czyszczenia i retuszowania wyrob贸w kaletniczych i rymarskich w zale偶no艣ci od rodzaju zastosowanych materia艂贸w
 • rozr贸偶nia 艣rodki do barwienia i lakierowania wyrob贸w kaletniczych i rymarskich w zale偶no艣ci od rodzaju zastosowanych materia艂贸w
  4. pos艂uguje si臋 narz臋dziami do renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • wymienia narz臋dzia do renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • dobiera narz臋dzia do wykonywania renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • stosuje narz臋dzia do renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje naprawy i renowacje wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • omawia sposoby przygotowania wyrob贸w kaletniczych i rymarskich do naprawy i renowacji
 • dobiera 艣rodki do czyszczenia, retuszowania, barwienia i lakierowania powierzchni wyrob贸w kaletniczych i rymarskich, w zale偶no艣ci od rodzaju zastosowanych materia艂贸w
 • stosuje metody i techniki wykonywania napraw i renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
  6. u偶ywa maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w naprawie i renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • wymienia maszyny i urz膮dzenia stosowane w naprawie i renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • rozr贸偶nia maszyny stosowane w naprawie i renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich w zale偶no艣ci od ich budowy
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia, w tym sterowane komputerowo, do wykonania naprawy i renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • stosuje maszyny i urz膮dzenia, w tym sterowane komputerowo, do renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich zgodnie z instrukcj膮 obs艂ugi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • konserwuje maszyny i urz膮dzenia stosowane w naprawie i renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
  7. ocenia jako艣膰 wykonania us艂ugi naprawy i renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • wymienia narz臋dzia pomiarowe do oceny jako艣ci wykonanej us艂ugi naprawy i renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • stosuje narz臋dzia pomiarowe do oceny jako艣ci wykonanej naprawy i renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich
 • ocenia jako艣膰 us艂ugi naprawy i renowacji wyrob贸w kaletniczych i rymarskich, wykonanej zgodnie z indywidualnym zam贸wieniem

MOD.02.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.02.)

  1. rozr贸偶nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • pos艂uguje si臋 terminologi膮 dotycz膮c膮 bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • okre艣la warunki organizacji pracy zapewniaj膮ce wymagany poziom ochrony zdrowia i 偶ycia przed zagro偶eniami wyst臋puj膮cymi w 艣rodowisku pracy
 • okre艣la dzia艂ania zapobiegaj膮ce wyrz膮dzeniu szk贸d w 艣rodowisku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje wymagania dotycz膮ce ergonomii pracy
 • rozr贸偶nia 艣rodki ga艣nicze ze wzgl臋du na zakres ich stosowania
  2. rozr贸偶nia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje i s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD.02. - rozr贸偶nia prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • omawia konsekwencje nieprzestrzegania obowi膮zk贸w pracownika i pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  4. okre艣la zagro偶enia dla zdrowia i 偶ycia cz艂owieka wyst臋puj膮ce w 艣rodowisku pracy oraz sposoby zapobiegania im
 • wymienia czynniki szkodliwe w 艣rodowisku pracy
 • opisuje 藕r贸d艂a i rodzaje zagro偶e艅 wyst臋puj膮cych w 艣rodowisku pracy
 • opisuje wymagania ograniczaj膮ce wp艂yw czynnik贸w szkodliwych i uci膮偶liwych na organizm cz艂owieka
 • opisuje sposoby zapobiegania zagro偶eniom 偶ycia i zdrowia w miejscu pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia poj臋cia: wypadek przy pracy, choroba zawodo