LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B16

Wykonywanie rob贸t zbrojarskich i betoniarskich
Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 B.16OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE B 16

Wykonywanie rob贸t zbrojarskich i betoniarskich 1. Przygotowanie stali zbrojeniowej do monta偶u
Kwalifikacje w zawodzie B.16 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje pr臋t贸w zbrojeniowych oraz okre艣la ich w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie;
2) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz膮cymi wykonywania rob贸t zbrojarskich;
3) sporz膮dza przedmiar rob贸t zwi膮zanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do monta偶u oraz kalkuluje koszty tych rob贸t;
4) dobiera stal zbrojeniow膮, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t zbrojarskich;

5) dobiera 艣rodki transportu stali zbrojeniowej;
6) dobiera sposoby prostowania, ci臋cia i gi臋cia pr臋t贸w zbrojeniowych;
7) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z czyszczeniem i prostowaniem pr臋t贸w przeznaczonych do monta偶u;
8) wykonuje ci臋cie i gi臋cie pr臋t贸w zbrojeniowych;
9) ocenia jako艣膰 wykonania rob贸t zbrojarskich;
10) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do monta偶u i sporz膮dza rozliczenie tych rob贸t.

2. Monta偶 oraz uk艂adanie zbrojenia w deskowaniach i formach
Kwalifikacje w zawodzie B16 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz膮cymi monta偶u zbrojenia oraz uk艂adania zbrojenia w deskowaniach i formach;
2) sporz膮dza przedmiar rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i uk艂adaniem zbrojenia w deskowaniach i formach oraz kalkuluje koszty tych rob贸t;
3) dobiera pr臋ty zbrojeniowe oraz materia艂y pomocnicze do monta偶u zbrojenia;
4) dobiera narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u zbrojenia;
5) uk艂ada zbrojenie w deskowaniach i formach;
6) dobiera sposoby 艂膮czenia pr臋t贸w zbrojeniowych;
7) wykonuje siatki i szkielety zbrojeniowe;
8) dobiera 艣rodki transportu pr臋t贸w zbrojeniowych, siatek i szkielet贸w zbrojeniowych;
9) uk艂ada pr臋ty zbrojeniowe, siatki i szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach;
10) ocenia jako艣膰 monta偶u i uk艂adania zbrojenia;
11) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i uk艂adaniem zbrojenia w deskowaniu oraz sporz膮dza rozliczenie tych rob贸t.

3. Wykonywanie mieszanek betonowych
Kwalifikacje w zawodzie B 16 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz膮cymi wykonania mieszanek betonowych;
2) sporz膮dza przedmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonywania mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
3) dobiera sk艂adniki mieszanek betonowych;
4) dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t betoniarskich;
5) przestrzega zasad przygotowania mieszanek betonowych;
6) dobiera 艣rodki transportu mieszanek betonowych;
7) wykonuje mieszanki betonowe zgodnie z receptur膮;
8) sporz膮dza zaprawy i zaczyny budowlane;
9) ocenia jako艣膰 wykonania mieszanek betonowych;
10) sporz膮dza rozliczenie rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem mieszanek betonowych.

4. Uk艂adanie i zag臋szczanie mieszanki betonowej oraz piel臋gnacja 艣wie偶ego betonu
Kwalifikacje w zawodzie B16 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz膮cymi uk艂adania i zag臋szczania mieszanki betonowej oraz piel臋gnacji 艣wie偶ego betonu;
2) sporz膮dza przedmiar rob贸t zwi膮zanych z uk艂adaniem i zag臋szczaniem mieszanek betonowych i piel臋gnacj膮 艣wie偶ego betonu oraz kalkuluje koszty tych rob贸t;
3) dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z uk艂adaniem i zag臋szczaniem mieszanki betonowej oraz piel臋gnacj膮 艣wie偶ego betonu;
4) uk艂ada mieszank臋 betonow膮 w formach i deskowaniach;
5) dobiera sposoby zag臋szczania mieszanki betonowej;
6) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z zag臋szczaniem mieszanki betonowej;
7) okre艣la metody przyspieszania dojrzewania 艣wie偶ego betonu;
8) dobiera sposoby piel臋gnacji 艣wie偶ego betonu;

9) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z piel臋gnacj膮 艣wie偶ego betonu;
10) wykonuje drobnowymiarowe wyroby z zapraw i mieszanek betonowych;
11) okre艣la sposoby naprawy element贸w betonowych i 偶elbetowych i wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z t膮 napraw膮;
12) ocenia jako艣膰 wykonania rob贸t betoniarskich;
13) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z uk艂adaniem i zag臋szczaniem mieszanki betonowej oraz piel臋gnacj膮 艣wie偶ego betonu oraz sporz膮dza rozliczenie tych rob贸t.