LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B18

Wykonywanie rob贸t murarskich i tynkarskich


TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA B.18):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 B.18
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE B 18

1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
Kwalifikacje w zawodzie B.18 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje zapraw murarskich i tynkarskich, okre艣la ich w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie;
2) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz膮cymi wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
3) dobiera sk艂adniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
4) sporz膮dza przedmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
5) dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
6) przygotowuje sk艂adniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
7) wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe zgodnie z receptur膮;
8) ocenia jako艣膰 wykonania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;
9) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych i sporz膮dza rozliczenie tych rob贸t.

2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
Kwalifikacje w zawodzie B18 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych;
2) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;
3) rozpoznaje sposoby wi膮zania cegie艂 w murach;
4) rozr贸偶nia rodzaje izolacji budowlanych oraz okre艣la sposoby ich wykonania;
5) dobiera oraz przygotowuje materia艂y do wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;
6) dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
7) sporz膮dza przedmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
8) wyznacza po艂o偶enie murowanych konstrukcji budowlanych;
9) wykonuje murowane 艣ciany, stropy, nadpro偶a, sklepienia, s艂upy, filary oraz kominy;
10) wykonuje spoinowanie i licowanie 艣cian;
11) wykonuje roboty ziemne i izolacyjne oraz pomocnicze roboty betoniarskie i zbrojarskie zwi膮zane z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych;
12) ocenia jako艣膰 wykonania rob贸t murarskich;
13) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych i sporz膮dza rozliczenie tych rob贸t.

3. Wykonywanie tynk贸w
Kwalifikacje w zawodzie B 18 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje tynk贸w;
2) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania tynk贸w;
3) dobiera oraz przygotowuje materia艂y do wykonywania tynk贸w wewn臋trznych i zewn臋trznych;
4) dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonania tynk贸w wewn臋trznych i zewn臋trznych;
5) sporz膮dza przedmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem tynk贸w wewn臋trznych i zewn臋trznych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
6) przygotowuje pod艂o偶e do wykonania tynk贸w wewn臋trznych i zewn臋trznych;
7) wykonuje tynki wewn臋trzne i zewn臋trzne;
8) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z wyka艅czaniem powierzchni tynkowanych oraz osadzaniem kratek wentylacyjnych i innych element贸w;

9) rozpoznaje rodzaje uszkodze艅 tynk贸w wewn臋trznych i zewn臋trznych oraz dobiera sposoby ich naprawy;
10) wykonuje napraw臋 tynk贸w wewn臋trznych i zewn臋trznych;
11) ocenia jako艣膰 wykonania rob贸t tynkarskich;
12) wykonuje obmiar zwi膮zanych z wykonaniem tynk贸w wewn臋trznych i zewn臋trznych i sporz膮dza rozliczenie tych rob贸t.

4. Wykonywanie remont贸w oraz rozbi贸rki murowanych konstrukcji budowlanych
Kwalifikacje w zawodzie B18 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania rob贸t remontowych i rozbi贸rkowych murowanych konstrukcji budowlanych;
2) dobiera oraz przygotowuje materia艂y budowlane do wykonywania remontu murowanych konstrukcji budowlanych;
3) sporz膮dza przedmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem remontu i rozbi贸rki murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
4) dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z remontem oraz rozbi贸rk膮 murowanych konstrukcji budowlanych;
5) wykonuje roboty murarskie zwi膮zane z remontami murowanych konstrukcji budowlanych;
6) wykonuje roboty rozbi贸rkowe murowanych konstrukcji budowlanych;
7) ocenia jako艣膰 wykonania rob贸t remontowych i rozbi贸rkowych murowanych konstrukcji budowlanych;
8) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem remontu i rozbi贸rki murowanych konstrukcji budowlanych i sporz膮dza rozliczenie tych rob贸t.