LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD.29

Wykonywanie i kontrolowanie rob贸t konstrukcyjno-budowlanych


TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA BD.29):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BD.29
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 29

1. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
Kwalifikacje w zawodzie BD.29 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonywania
zapraw murarskich oraz murowanych konstrukcji budowlanych;
2) rozr贸偶nia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych;
3) przygotowuje zaprawy murarskie, okre艣la ich w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie;
4) rozpoznaje sposoby wi膮zania cegie艂 w murach;
5) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych oraz ich remont贸w i rozbi贸rek;
6) wykonuje murowane konstrukcje budowlane oraz ich remonty i rozbi贸rki;
7) kontroluje roboty zwi膮zane z przygotowywaniem zapraw murarskich i wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz remontami i rozbi贸rk膮 murowanych konstrukcji budowlanych.

2. Wykonywanie konstrukcji 偶elbetowych monolitycznych
Kwalifikacje w zawodzie BD29 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz膮cymi
wykonywania form i deskowa艅 oraz rob贸t zbrojarskich i betoniarskich;
2) rozr贸偶nia rodzaje pr臋t贸w zbrojeniowych oraz okre艣la ich zastosowanie;
3) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania form i deskowa艅 oraz rob贸t zbrojarskich i betoniarskich;
4) dobiera 艣rodki transportu pr臋t贸w, siatek, szkielet贸w zbrojeniowych, form i
deskowa艅 oraz mieszanek betonowych;
5) przygotowuje pr臋ty, siatki i szkielety zbrojeniowe;
6) uk艂ada siatki, szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach;
7) sporz膮dza mieszanki betonowe zgodnie z receptur膮;
8) uk艂ada w deskowaniu mieszank臋 betonow膮 i zag臋szcza mieszanki betonowe;
9) kontroluje przygotowanie deskowa艅 i form do u艂o偶enia zbrojenia;
10) kontroluje wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z przygotowywaniem pr臋t贸w, siatek i szkielet贸w zbrojeniowych do monta偶u;
11) dobiera metody zag臋szczania mieszanki betonowej oraz sposoby piel臋gnacji
艣wie偶ego betonu;
12) kontroluje wykonywanie rob贸t zwi膮zanych uk艂adaniem i zag臋szczaniem mieszanki betonowej oraz piel臋gnacj膮 艣wie偶ego betonu;
13) dobiera sposoby naprawy monolitycznych konstrukcji 偶elbetowych i wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z ich napraw膮.

3. Monta偶 konstrukcji budowlanych
Kwalifikacje w zawodzie BD 29 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami monta偶u
konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych i
drewnianych;
2) rozr贸偶nia rodzaje konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych i drewnianych;
3) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u element贸w konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych i drewnianych;
4) stosuje zalecone w projekcie technologie konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych i drewnianych;
5) dobiera metody po艂膮cze艅 element贸w konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych
konstrukcji 偶elbetowych i drewnianych;
6) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z przygotowaniem, wst臋pnym mocowaniem, zabezpieczeniem przed utrat膮 stateczno艣ci konstrukcji budowlanych;
7) wykonuje po艂膮czenia element贸w konstrukcji budowlanych;
8) kontroluje wykonanie po艂膮cze艅 element贸w konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych i drewnianych;
9) kontroluje spos贸b zabezpieczenia montowanej konstrukcji przed utrat膮 stateczno艣ci;
10) wykonuje mocowanie wst臋pne i rektyfikacj臋 element贸w konstrukcji;
11) kontroluje wst臋pne mocowanie i rektyfikacj臋 element贸w konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych i drewnianych;
12) stosuje zalecone w projekcie technologie demonta偶u konstrukcji stalowych oraz
prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych i drewnianych;
13) wykonuje roboty zwi膮zane z remontami i demonta偶em element贸w konstrukcji budowlanych;
14) kontroluje wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z monta偶em konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych i drewnianych;
15) kontroluje prace zwi膮zane z remontami i demonta偶em konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych i drewnianych;
16) stosuje zalecone w projekcie technologie wykonania rob贸t zbrojarskich, betoniarskich i ciesielskich zwi膮zanych z monta偶em typowych prefabrykowanych element贸w 偶elbetowych;
17) dobiera metody zabezpieczenia element贸w konstrukcji drewnianych przed szkodliwymi czynnikami zewn臋trznymi;
18) stosuje zalecone w projekcie technologie wykonywania antykorozyjnych i ogniochronnych zabezpiecze艅 element贸w konstrukcji stalowych;
19) wykonuje antykorozyjne i ogniochronne zabezpieczenia element贸w konstrukcji
stalowych.