LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD13

Wykonywanie robót kamieniarskich

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA BD.13):

(OBECNIE BRAK MATERIAŁÓW Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją BD.13OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 13

1. Wykonywanie obróbki kamienia
Kwalifikacje w zawodzie BD.13 - Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje skał i określa ich właściwości;
2) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do ręcznej oraz mechanicznej obróbki kamienia naturalnego i sztucznego;
3) wykonuje szablony wyrobów kamieniarskich oraz ornamentów i znaków graficznych;
4) dobiera metody obróbki materiałów kamieniarskich;
5) przecina bloki kamienne;
6) wykonuje otwory w kamieniu;
7) wykonuje czynności związane z toczeniem i frezowaniem elementów kamiennych;
8) dobiera metody fakturowania powierzchni kamiennych;
9) wykonuje czynności związane z fakturowaniem powierzchni kamiennych;
10) wykuwa elementy kamienne o określonych kształtach;
11) dobiera techniki wykonania ornamentów i znaków graficznych w kamieniu;
12) wykonuje ornamenty i znaki graficzne w kamieniu;
13) wykonuje zdobienia w kamieniu technikami malarskimi i pozłotniczymi.

2. Montaż elementów z kamienia oraz renowacja wyrobów kamieniarskich
Kwalifikacje w zawodzie BD13 - Uczeń:
1) sporządza przedmiar robót kamieniarskich;
2) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu elementów z kamienia naturalnego i sztucznego oraz renowacji wyrobów kamieniarskich;
3) przygotowuje zaczyny, zaprawy i mieszanki betonowe;
4) przygotowuje kleje i kity do łączenia elementów z kamienia;
5) dobiera techniki montażu elementów z kamienia;
6) wykonuje otwory montażowe w elementach z kamienia;
7) montuje kotwy, haki i trzpienie w wyrobach kamieniarskich;
8) wykonuje montaż elementów z kamienia;
9) wykonuje spoinowanie wyrobów kamieniarskich;
10) wykonuje czynności związane z czyszczeniem oraz konserwacją wyrobów z kamienia;
11) przygotowuje podłoże do uzupełnienia ubytków oraz naprawy uszkodzonych elementów wyrobów kamieniarskich;
12) dobiera metody montażu wymienianych lub uzupełnianych elementów wyrobów
kamieniarskich;
13) wykonuje szablony uszkodzonych lub wymienianych elementów wyrobów kamieniarskich;
14) uzupełnia brakujące elementy w wyrobach kamieniarskich poddawanych renowacji;
15) uzupełnia ubytki w wyrobach kamieniarskich;
16) patynuje wyroby kamieniarskie;
17) impregnuje wyroby kamieniarskie;
18) dokonuje renowacji ornamentów i znaków graficznych;
19) wykonuje obmiar robót kamieniarskich i sporządza rozliczenia tych robót.