LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD15

Wykonywanie robót zduńskich

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA BD.15):

(OBECNIE BRAK MATERIAŁÓW Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją BD.15OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 15

1. Wykonywanie murowanych pieców grzewczych i ich rozbiórka
Kwalifikacje w zawodzie BD.15 - Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje pieców grzewczych;
2) posługuje się dokumentacją projektową, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania murowanych pieców grzewczych i ich rozbiórki;
3) dobiera konstrukcję i wielkość pieców grzewczych murowanych w zależności od
rodzaju i wielkości pomieszczeń;
4) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem murowanych pieców grzewczych i ich rozbiórką oraz kalkulację kosztów ich wykonania;
5) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do robót związanych z wykonaniem
murowanych pieców grzewczych i ich rozbiórką;
6) przygotowuje zaprawy i mieszanki betonowe do wykonywania murowanych pieców grzewczych;
7) wykonuje fundamenty pod konstrukcje murowanych pieców grzewczych;
8) muruje piece grzewcze;
9) osadza elementy metalowe w murowanych piecach grzewczych;
10) wykonuje roboty związane z wykończeniem obudowy murowanych pieców grzewczych;
11) podłącza murowane piece grzewcze do przewodów kominowych;
12) wykonuje inwentaryzację murowanych pieców grzewczych;
13) wykonuje roboty związane z remontem murowanych pieców grzewczych i ich rozbiórką;
14) ocenia jakość wykonanych robót związanych z remontem murowanych pieców
grzewczych i ich rozbiórką;
15) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem, remontem i rozbiórką murowanych pieców grzewczych i sporządza rozliczenie tych robót.

2. Wykonywanie i rozbiórka kominków
Kwalifikacje w zawodzie BD15 - Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje i konstrukcje kominków;
2) posługuje się dokumentacją projektową, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania kominków i ich rozbiórki;
3) dobiera konstrukcję i wielkość kominków w zależności od ich przeznaczenia
i wielkości pomieszczeń;
4) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do robót związanych z wykonaniem kominów, ich remontem i rozbiórką;
5) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem kominów, ich remontem i rozbiórką i kalkulację kosztów ich wykonania;
6) przygotowuje zaprawy i mieszanki betonowe do robót związanych z wykonywaniem
kominów i ich remontem;
7) wykonuje fundamenty pod konstrukcje kominków;
8) wykonuje kominki murowane i kominki z gotowych elementów;
9) montuje w kominkach elementy metalowe oraz wkłady i kasety kominkowe;
10) wykonuje roboty związane z wykończeniem obudowy kominków;
11) podłącza kominki do przewodów kominowych;
12) wykonuje inwentaryzację kominków;
13) wykonuje roboty związane z remontem kominków i ich rozbiórką;
14) ocenia jakość robót związanych z wykonywaniem kominków i ich remontem;
15) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem kominków, ich remontem i rozbiórką i sporządza rozliczenie tych robót.