LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD26

Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją BD.26OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 26

1. Wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury
Kwalifikacje w zawodzie BD.26 - Uczeń:
1) ocenia stan zachowania sztukatorskich elementów architektury na podstawie dokumentacji technicznej;
2) dobiera technologię wykonania i renowacji sztukatorskich elementów architektury;
3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania i renowacji sztukatorskich elementów architektury;
4) wykonuje rysunki odręczne, prace graficzne i wizualizacje komputerowe sztukatorskich elementów architektury;
5) projektuje i wykonuje szablony sztukatorskich elementów architektury;
6) wykonuje modele sztukatorskich elementów architektury;
7) wykonuje formy i odlewy sztukatorskie;
8) wykonuje kopie sztukatorskich elementów architektury;
9) przygotowuje podłoża do wykonania i renowacji sztukatorskich elementów architektury;
10) dokonuje montażu sztukatorskich elementów architektury;
11) wykonuje polichromie i patyny;
12) dokonuje renowacji polichromii i patyn;
13) wykonuje impregnację sztukatorskich elementów architektury;
14) wykonuje oczyszczanie sztukatorskich elementów architektury;
15) wykonuje łączenia sztukatorskich elementów architektury;
16) uzupełnia ubytki sztukatorskich elementów architektury.

2. Wykonywanie oraz renowacja kamieniarskich elementów architektury
Kwalifikacje w zawodzie BD26 - Uczeń:
1) ocenia stan zachowania kamieniarskich elementów architektury i rzeźb na podstawie dokumentacji technicznej;
2) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania i renowacji kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
3) wykonuje szablony kamieniarskich elementów architektury, rzeźb, ornamentów i
znaków graficznych;
4) wykonuje przekuwanie kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
5) dobiera rodzaje kotew, haków i trzpieni do łączenia i osadzania kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
6) dokonuje montażu kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
7) wykonuje spoinowanie zamontowanych kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
8) wykonuje ornamenty i znaki graficzne na kamieniarskich elementach architektury i na rzeźbach;
9) wykonuje zdobienia kamieniarskich elementów architektury z zastosowaniem technik
malarskich i pozłotniczych;
10) wykonuje oczyszczanie kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
11) przygotowuje podłoża pod uzupełnienia ubytków kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
12) dobiera technologię montażu fleków i brakujących fragmentów kamieniarskich
elementów architektury i rzeźb;
13) wykonuje szablony fleków i brakujących fragmentów kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
14) wykonuje fleki i brakujące fragmenty kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
15) dokonuje montażu fleków i brakujących fragmentów kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
16) wykonuje łączenia fragmentów kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
17) wykonuje uzupełnienia ubytków w kamieniarskich elementach architektury i w rzeźbach;
18) wykonuje renowację ornamentów i znaków graficznych;
19) wykonuje impregnację kamieniarskich elementów architektury i rzeźb.