LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD.03

Wykonywanie rob贸t kominiarskich

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA BD.3):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BD.3
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 3

1. Konserwacja przewod贸w kominowych
Kwalifikacje w zawodzie BD.03 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia konstrukcje komin贸w;
2) rozr贸偶nia rodzaje urz膮dze艅 grzewczych oraz okre艣la sposoby ich pod艂膮czania do przewod贸w kominowych;
3) rozr贸偶nia nasady kominowe i urz膮dzenia pomocnicze;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 obiekt贸w budowlanych oraz normami i instrukcjami dotycz膮cymi konserwacji przewod贸w kominowych;
5) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce konserwacji przewod贸w kominowych;
6) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania czynno艣ci zwi膮zanych z konserwacj膮 przewod贸w kominowych;
7) sporz膮dza przedmiar rob贸t i kalkulacj臋 koszt贸w zwi膮zanych z konserwacj膮 przewod贸w kominowych i komin贸w;
8) sprawdza stan techniczny przewod贸w kominowych;
9) udra偶nia i uszczelnia przewody kominowe;
10) czy艣ci przewody kominowe oraz urz膮dzenia grzewcze na paliwo sta艂e;
11) sprawdza ci膮g w przewodach kominowych;
12) ocenia jako艣膰 rob贸t zwi膮zanych z konserwacj膮 przewod贸w kominowych;
13) sporz膮dza opinie dotycz膮ce stanu technicznego przewod贸w kominowych oraz urz膮dze艅 grzewczych;
14) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z konserwacj膮 przewod贸w kominowych i
sporz膮dza rozliczenie tych rob贸t.

2. Kontrolowanie stanu technicznego przewod贸w kominowych oraz pod艂膮cze艅
urz膮dze艅 grzewczych i urz膮dze艅 wentylacyjnych
Kwalifikacje w zawodzie BD3 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 obiekt贸w budowlanych oraz normami i instrukcjami dotycz膮cymi kontroli stanu technicznego przewod贸w kominowych oraz pod艂膮cze艅
urz膮dze艅 grzewczych i urz膮dze艅 wentylacyjnych;
2) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce wykonywania kontroli przewod贸w kominowych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i urz膮dze艅 wentylacyjnych;
3) dobiera narz臋dzia i sprz臋t do badania stanu technicznego przewod贸w kominowych i
przewod贸w grzewczych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych, urz膮dze艅 wentylacyjnych i urz膮dze艅 pomocniczych;
4) sporz膮dza przedmiar rob贸t oraz kalkulacj臋 koszt贸w zwi膮zanych z kontrol膮 stanu technicznego przewod贸w kominowych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i urz膮dze艅 wentylacyjnych;
5) sprawdza dro偶no艣膰 przewod贸w kominowych;
6) sprawdza szczelno艣膰 przewod贸w kominowych;
7) wykonuje pomiary ci膮gu w przewodach kominowych;
8) sprawdza sprawno艣膰 system贸w wentylacyjnych w pomieszczeniach;
9) ustala przyczyny niedostatecznego ci膮gu kominowego oraz wadliwego funkcjonowania przewod贸w kominowych;
10) ocenia stan przewod贸w kominowych oraz urz膮dze艅 grzewczych pod wzgl臋dem
bezpiecze艅stwa po偶arowego;
11) ocenia stan techniczny urz膮dze艅 pomocniczych stosowanych podczas prac kominiarskich;
12) sprawdza zgodno艣膰 wykonania przewod贸w kominowych w nowo wybudowanych
obiektach budowlanych z projektem, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t;
13) okre艣la mo偶liwo艣膰 przy艂膮czenia urz膮dze艅 grzewczych i urz膮dze艅 wentylacyjnych do
przewod贸w kominowych;
14) prowadzi dokumentacj臋 wykonanej kontroli przewod贸w kominowych i pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i urz膮dze艅 wentylacyjnych oraz sporz膮dza opinie kominiarskie;
15) wykonuje inwentaryzacj臋 przewod贸w kominowych;
16) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z kontrol膮 stanu technicznego przewod贸w kominowych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i urz膮dze艅 wentylacyjnych oraz
sporz膮dza rozliczenie tych rob贸t.