LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD.05

Wykonywanie rob贸t kominiarskich

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA BUD.5):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BUD.5
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BUD 5

BUD.05.2 - Podstawy budownictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.05)

  1. charakteryzuje rodzaje i elementy obiekt贸w budowlanych
 • klasyfikuje obiekty budowlane
 • rozpoznaje rodzaje obiekt贸w budowlanych
 • wymienia i rozpoznaje podstawowe elementy budynku
 • rozr贸偶nia konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la funkcje element贸w konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku
  2. charakteryzuje konstrukcje obiekt贸w budowlanych i technologie ich wykonania
 • klasyfikuje uk艂ady konstrukcyjne budynk贸w
 • rozr贸偶nia i opisuje konstrukcje obiekt贸w budowlanych
 • okre艣la technologie wykonania konstrukcji budowlanych
 • rozpoznaje technologie wznoszenia konstrukcji budowlanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia etapy wykonania budynku
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.05 - charakteryzuje rodzaje grunt贸w budowlanych i rob贸t ziemnych
 • klasyfikuje grunty budowlane
 • okre艣la cechy gruntu budowlanego umo偶liwiaj膮ce posadowienie na nim budynku
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci grunt贸w budowlanych
 • rozpoznaje rodzaje grunt贸w budowlanych na podstawie ich w艂a艣ciwo艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje wykop贸w
 • rozr贸偶nia maszyny stosowane w robotach ziemnych
  4. rozr贸偶nia wyroby budowlane, okre艣la ich zastosowanie i zasady sk艂adowania
 • klasyfikuje wyroby budowlane ze wzgl臋du na ich zastosowanie
 • wymienia i rozr贸偶nia w艂a艣ciwo艣ci fizyczne, mechaniczne i chemiczne wyrob贸w budowlanych
 • rozpoznaje wyroby budowlane stosowane w robotach budowlanych
 • dobiera wyroby budowlane w zale偶no艣ci od zastosowanej technologii (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady sk艂adowania i przechowywania wyrob贸w budowlanych
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia rodzaje i elementy instalacji budowlanych
 • wymienia rodzaje instalacji budowlanych
 • rozpoznaje instalacje budowlane
 • okre艣la zastosowanie instalacji budowlanych
 • rozpoznaje elementy instalacji budowlanych i okre艣la ich funkcje
  6. stosuje przyrz膮dy pomiarowe w robotach budowlanych
 • wymienia i rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych
 • wyja艣nia zastosowanie poszczeg贸lnych przyrz膮d贸w pomiarowych
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do okre艣lonych rob贸t budowlanych
 • wykonuje pomiary zwi膮zane z okre艣lonymi robotami budowlanymi z zastosowaniem odpowiednich przyrz膮d贸w pomiarowych
  7. okre艣la elementy zagospodarowania terenu budowy
 • rozpoznaje i wymienia elementy zagospodarowania terenu budowy
 • okre艣la usytuowanie poszczeg贸lnych element贸w zagospodarowania terenu budowy
 • okre艣la funkcje poszczeg贸lnych element贸w zagospodarowania terenu budowy
  8. rozr贸偶nia 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • klasyfikuje 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • wymienia i rozpoznaje 艣rodki transportu wewn臋trznego stosowane na terenie budowy
 • wymienia i rozpoznaje 艣rodki transportu zewn臋trznego stosowane w budownictwie
 • wymienia urz膮dzenia do transportu pionowego i poziomego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady transportu wewn臋trznego na terenie budowy
  9. charakteryzuje rodzaje rusztowa艅 stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji
 • klasyfikuje rusztowania stosowane w budownictwie
 • rozpoznaje rodzaje rusztowa艅 stosowanych w robotach budowlanych
 • okre艣la zastosowanie rusztowa艅 w robotach budowlanych
 • rozpoznaje elementy rusztowa艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje i stosuje zasady eksploatacji rusztowa艅
 • okre艣la wymagania bezpiecze艅stwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczeg贸lnie niebezpiecznych
 • okre艣la 艣rodki zabezpieczaj膮ce stosowane przy eksploatacji rusztowa艅
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje podstawowe poj臋cia mechaniki i wytrzyma艂o艣ci materia艂贸w w odniesieniu do konstrukcji rusztowa艅
 • omawia rodzaje si艂 wewn臋trznych wyst臋puj膮cych w elementach konstrukcji rusztowania
 • omawia zale偶no艣膰 no艣no艣ci element贸w rusztowa艅 od czynnik贸w wewn臋trznych (np. geometria, wzmocnienia) i zewn臋trznych (np. obci膮偶enia)
 • okre艣la i omawia zasady dopuszczalnych obci膮偶e艅 u偶ytkowych
 • wykonuje i omawia szkic zabudowy rusztowa艅 zawieraj膮cy rzuty i widoki (plan monta偶u) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje szkic monta偶owy rusztowania
  11. przestrzega zasad sporz膮dzania rysunk贸w budowlanych
 • rozr贸偶nia rodzaje rysunk贸w budowlanych
 • stosuje zasady wykonywania rysunk贸w technicznych
 • rozr贸偶nia oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach budowlanych i stosuje je
 • sporz膮dza szkice i proste rysunki techniczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rzuty i przekroje obiekt贸w i element贸w budowlanych
  12. rozr贸偶nia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie
 • rozpoznaje rodzaje dokumentacji budowlanej i wymienia jej elementy
 • okre艣la zawarto艣膰 cz臋艣ci opisowej dokumentacji budowlanej
 • okre艣la zawarto艣膰 cz臋艣ci rysunkowej dokumentacji budowlanej
 • rozr贸偶nia rysunki rzut贸w i przekroj贸w obiekt贸w i element贸w budowlanych
  13. stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania przedmiaru rob贸t
 • sporz膮dza przedmiar rob贸t na podstawie dokumentacji budowlanej
 • oblicza ilo艣膰 materia艂贸w, narz臋dzi, sprz臋tu i koszt贸w pracy na podstawie przedmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania obmiaru rob贸t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje obmiar rob贸t i ich kosztorys
  14. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • rozpoznaje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
  15. rozpoznaje normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

BUD.05.3 - Konserwowanie przewod贸w kominowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD5)

  1. rozr贸偶nia kominy i przewody kominowe
 • wymienia rodzaje komin贸w i przewod贸w kominowych ze wzgl臋du na konstrukcj臋
 • wymienia rodzaje komin贸w i przewod贸w kominowych ze wzgl臋du na charakter pracy komin贸w
  2. charakteryzuje rodzaje paliw
 • wymienia rodzaje paliw sta艂ych, p艂ynnych i gazowych
 • wymienia podstawowe sk艂adniki poszczeg贸lnych rodzaj贸w paliw
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci fizyczne i chemiczne poszczeg贸lnych rodzaj贸w paliw
 • okre艣la zasady przechowywania poszczeg贸lnych rodzaj贸w paliw
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD5 - charakteryzuje procesy zachodz膮ce podczas spalania paliw
 • rozr贸偶nia procesy zachodz膮ce podczas spalania paliw
 • opisuje procesy spalania r贸偶nych rodzaj贸w paliw
 • okre艣la straty i produkty podczas spalania paliw
 • okre艣la techniczne uwarunkowania procesu spalania paliw i ich wp艂yw na akumulacj臋 ciep艂a (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje gaz贸w spalinowych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci gaz贸w spalinowych
  4. sporz膮dza bilans powietrza w pomieszczeniach
 • opisuje poj臋cie bilansu powietrza
 • opisuje zasady bilansowania si臋 powietrza w pomieszczeniach
 • przestrzega zasad sporz膮dzania bilansu powietrza w pomieszczeniach
 • oblicza bilans powietrza w r贸偶nych pomieszczeniach (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera wielko艣ci kana艂贸w nawiewnych i wywiewnych w r贸偶nych pomieszczeniach
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje rodzaje przewod贸w kominowych i systemy kominowe w obiektach budowlanych
 • rozr贸偶nia przewody kominowe w zale偶no艣ci od rodzaju spalanego paliwa
 • opisuje budow臋 przewod贸w kominowych
 • opisuje systemy kominowe w obiektach budowlanych
  6. charakteryzuje urz膮dzenia grzewcze
 • okre艣la rodzaje urz膮dze艅 grzewczych
 • omawia zasad臋 dzia艂ania urz膮dze艅 grzewczych
 • opisuje budow臋 urz膮dze艅 grzewczych
  7. okre艣la sposoby pod艂膮czania urz膮dze艅 grzewczych do przewod贸w kominowych
 • rozr贸偶nia kana艂y dymowe, spalinowe i wentylacyjne stosowane przy pod艂膮czaniu urz膮dze艅 grzewczych do przewod贸w kominowych
 • omawia zasady pod艂膮czania urz膮dze艅 grzewczych do przewod贸w kominowych
  8. charakteryzuje nasady kominowe i wk艂ady kominowe
 • rozr贸偶nia rodzaje nasad kominowych
 • opisuje funkcje i zasad臋 dzia艂ania nasady kominowej
 • rozr贸偶nia rodzaje i opisuje funkcje wk艂ad贸w kominowych
 • omawia zasad臋 dzia艂ania wk艂ad贸w kominowych
  9. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacj膮 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, oraz normami i instrukcjami dotycz膮cymi konserwacji przewod贸w kominowych
 • wymienia elementy zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych oraz normach i instrukcjach dotycz膮cych konserwacji przewod贸w kominowych
 • wyszukuje oraz rozr贸偶nia instrukcje i normy zwi膮zane z konserwacj膮 przewod贸w kominowych
 • wyja艣nia informacje zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych dotycz膮cych konserwacji przewod贸w kominowych oraz w normach i instrukcjach dotycz膮cych konserwacji przewod贸w kominowych
 • pos艂uguje si臋 normami i instrukcjami przy wykonywaniu rob贸t konserwacyjnych przewod贸w kominowych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje zasady dotycz膮ce wykonywania konserwacji przewod贸w kominowych
 • rozr贸偶nia i opisuje przepisy prawa dotycz膮ce wykonywania konserwacji przewod贸w kominowych
 • wymienia zasady dotycz膮ce wykonywania konserwacji przewod贸w kominowych
 • okre艣la zakres konserwacji przewod贸w kominowych
  11. stosuje materia艂y narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania czynno艣ci zwi膮zanych z konserwacj膮 przewod贸w kominowych
 • opisuje i dobiera materia艂y do rob贸t zwi膮zanych z konserwacj膮 przewod贸w kominowych
 • okre艣la i dobiera narz臋dzia i sprz臋t do rob贸t zwi膮zanych z konserwacj膮 przewod贸w kominowych
 • konserwuje narz臋dzia i sprz臋t kominiarski
  12. sporz膮dza przedmiar rob贸t i kalkulacj臋 koszt贸w zwi膮zanych z konserwacj膮 przewod贸w kominowych i komin贸w
 • opisuje poj臋cia zwi膮zane z przedmiarowaniem i kalkulacj膮 koszt贸w
 • okre艣la rodzaje rob贸t zwi膮zanych z przedmiarowaniem rob贸t zwi膮zanych z konserwacj膮 przewod贸w kominowych
 • okre艣la kolejno艣膰 technologiczn膮 prowadzenia rob贸t zwi膮zanych z konserwacj膮 przewod贸w kominowych
 • odczytuje zasady przedmiarowania zwi膮zane z konserwacj膮 przewod贸w kominowych i wykonuje przedmiar tych rob贸t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zasady zwi膮zane z kalkulacj膮 koszt贸w rob贸t zwi膮zanych z konserwacj膮 przewod贸w kominowych i wykonuje kalkulacj臋 tych koszt贸w
 • pos艂uguje si臋 katalogami nak艂ad贸w rzeczowych (KNR) i innymi katalogami uzupe艂niaj膮cymi zwi膮zanymi z konserwacj膮 przewod贸w kominowych
  13. sprawdza stan techniczny przewod贸w kominowych
 • okre艣la warunki techniczne dla przewod贸w dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
 • okre艣la zakres wykonywania przegl膮d贸w okresowych i og贸lnych przewod贸w kominowych
 • okre艣la metody sprawdzania stanu technicznego przewod贸w kominowych i palenisk
 • dobiera i wykorzystuje kominiarskie przyrz膮dy pomiarowe stosowane przy ocenie stanu technicznego przewod贸w kominowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokonuje sprawdzenia stanu technicznego przewod贸w kominowych
  14. wykonuje naprawy przewod贸w kominowych
 • rozr贸偶nia uszkodzenia wyst臋puj膮ce w przewodach kominowych
 • okre艣la zasady usuwania przeszk贸d, przerw i nieszczelno艣ci w przewodach kominowych
 • udra偶nia i uszczelnia przewody kominowe
  15. wykonuje czyszczenie przewod贸w kominowych, czopuch贸w i urz膮dze艅 grzewczych na paliwo sta艂e
 • okre艣la i dobiera metody czyszczenia przewod贸w kominowych i czopuch贸w
 • okre艣la i dobiera metody czyszczenia urz膮dze艅 grzewczych na paliwo sta艂e
 • planuje kolejno艣膰 prac zwi膮zanych z czyszczeniem przewod贸w kominowych, czopuch贸w i urz膮dze艅 grzewczych na paliwo sta艂e
 • czy艣ci nasady kominowe, przewody kominowe i czopuchy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • czy艣ci urz膮dzenia grzewcze na paliwo sta艂e
  16. sprawdza ci膮g w przewodach kominowych
 • opisuje zjawisko ci膮gu w pomieszczeniach
 • rozr贸偶nia rodzaje, przeznaczenie i budow臋 regulator贸w ci膮gu
 • omawia zasad臋 dzia艂ania regulator贸w ci膮gu
 • kontroluje ci膮g w przewodach kominowych
  17. ocenia jako艣膰 rob贸t zwi膮zanych z konserwacj膮 przewod贸w kominowych
 • okre艣la zasady oceny jako艣ci konserwowanych przewod贸w kominowych
 • kontroluje odchy艂ki konserwowanych przewod贸w kominowych
 • sprawdza szczelno艣膰 i sprawno艣膰 dzia艂ania konserwowanych przewod贸w kominowych
 • ocenia estetyk臋 wykonania konserwowanych przewod贸w kominowych
  18. przygotowuje opinie dotycz膮ce stanu technicznego przewod贸w kominowych oraz urz膮dze艅 grzewczych
 • rozr贸偶nia rodzaje dokument贸w zwi膮zanych z przegl膮dami kominiarskimi i urz膮dzeniami grzewczymi
 • omawia zasady sporz膮dzania dokument贸w przy przegl膮dach kominiarskich i urz膮dzeniach grzewczych
 • spisuje protok贸艂 po wykonaniu przegl膮du kominiarskiego i przegl膮du urz膮dze艅 grzewczych
  19. wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z konserwacj膮 przewod贸w kominowych i sporz膮dza rozliczenie tych rob贸t
 • opisuje poj臋cia obmiaru i rozliczenia rob贸t zwi膮zanych z konserwacj膮 przewod贸w kominowych
 • okre艣la zasady obmiarowania zwi膮zane z konserwacj膮 przewod贸w kominowych i wykonuje obmiar
 • sporz膮dza zestawienia materia艂贸w, narz臋dzii sprz臋tu zwi膮zanych z konserwacj膮 przewod贸w kominowych
 • oblicza koszty zu偶ycia materia艂贸w, narz臋dzi i sprz臋tu zwi膮zanych z konserwacj膮 przewod贸w kominowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rozliczenie rob贸t zwi膮zanych z konserwacj膮 przewod贸w kominowych

BUD.05.4 - Kontrolowanie stanu technicznego przewod贸w kominowych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i urz膮dze艅 wentylacyjnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.5)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 oraz normami i instrukcjami dotycz膮cymi kontroli stanu technicznego przewod贸w kominowych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i urz膮dze艅 wentylacyjnych
 • wymienia elementy dokumentacji obiekt贸w budowlanych dotycz膮cych kontroli stanu technicznego przewod贸w kominowych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i urz膮dze艅 wentylacyjnych
 • rozr贸偶nia normy i instrukcje dotycz膮ce kontroli stanu technicznego przewod贸w kominowych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i wentylacyjnych
 • odczytuje symbole i oznaczenia w dokumentacji dotycz膮ce kontroli stanu technicznego przewod贸w kominowych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i wentylacyjnych
 • odczytuje informacje zawarte w normach i instrukcjach do wykonania kontroli przewod贸w kominowych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i wentylacyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje informacje zawarte w normach i instrukcjach do wykonania kontroli przewod贸w kominowych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i wentylacyjnych
 • wyja艣nia informacje zawarte w dokumentacji obiekt贸w budowlanych dotycz膮ce kontroli stanu technicznego przewod贸w kominowych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i urz膮dze艅 wentylacyjnych
  2. charakteryzuje przepisy prawa dotycz膮ce wykonywania kontroli przewod贸w kominowych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i urz膮dze艅 wentylacyjnych
 • rozr贸偶nia przepisy prawa dotycz膮ce wykonywania kontroli przewod贸w kominowych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i urz膮dze艅 wentylacyjnych
 • wymienia zasady wykonywania kontroli przewod贸w kominowych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i urz膮dze艅 wentylacyjnych
 • okre艣la zakres kontroli przewod贸w kominowych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i urz膮dze艅 wentylacyjnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.5 - pos艂uguje si臋 narz臋dziami i sprz臋tem do badania stanu technicznego przewod贸w kominowych i przewod贸w grzewczych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i urz膮dze艅 pomocniczych
 • rozr贸偶nia narz臋dzia i sprz臋t do rob贸t zwi膮zanych z badaniem stanu technicznego przewod贸w kominowych i przewod贸w grzewczych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i urz膮dze艅 pomocniczych
 • dobiera i stosuje narz臋dzia i sprz臋t do rob贸t zwi膮zanych z badaniem stanu technicznego przewod贸w kominowych i przewod贸w grzewczych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i urz膮dze艅 pomocniczych
 • konserwuje narz臋dzia i sprz臋t do rob贸t zwi膮zanych z badaniem stanu technicznego przewod贸w kominowych i przewod贸w grzewczych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i urz膮dze艅 pomocniczych
  4. sporz膮dza przedmiar rob贸t oraz kalkulacj臋 koszt贸w zwi膮zanych z kontrol膮 stanu technicznego przewod贸w kominowych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i urz膮dze艅 wentylacyjnych
 • okre艣la zasady przedmiarowania oraz kalkulacji koszt贸w rob贸t zwi膮zanych z kontrol膮 stanu technicznego przewod贸w kominowych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i urz膮dze艅 wentylacyjnych
 • okre艣la rodzaje rob贸t zwi膮zanych z przedmiarowaniem rob贸t zwi膮zanych z kontrol膮 stanu technicznego przewod贸w kominowych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i urz膮dze艅 wentylacyjnych oraz wskazuje kolejno艣膰 technologiczn膮 ich prowadzenia
 • odczytuje zasady przedmiarowania zwi膮zane z kontrol膮 stanu technicznego przewod贸w kominowych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i urz膮dze艅 wentylacyjnych oraz wykonuje przedmiar tych rob贸t
 • opisuje zasady zwi膮zane z kalkulacj膮 rob贸t zwi膮zanych z kontrol膮 stanu technicznego przewod贸w kominowych oraz pod艂膮cze艅 urz膮dze艅 grzewczych i urz膮dze艅 wentylacyjnych oraz wykonuje kalkulacj臋 tych koszt贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - sprawdza dro偶no艣膰 przewod贸w kominowych
 • rozr贸偶nia przeszkody i zanieczyszczenia mog膮ce wyst臋powa膰 w przewodach kominowych
 • okre艣la i dobiera metody sprawdzania dro偶no艣ci przewod贸w kominowych
 • kontroluje dro偶no艣膰 przewod贸w kominowych
  6. sprawdza szczelno艣膰 przewod贸w kominowych
 • okre艣la i dobiera metody sprawdzania szczelno艣ci przewod贸w kominowych
 • rozr贸偶nia przerwy i nieszczelno艣ci wyst臋puj膮ce w przewodach kominowych
 • kontroluje szczelno艣膰 przewod贸w kominowych