LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD.05

Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮, monta偶em i eksploatacj膮 sieci oraz instalacji sanitarnych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 5

1. Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮, monta偶em oraz eksploatacj膮 sieci i instalacji wodoci膮gowych
Kwalifikacje w zawodzie BD.05 - Ucze艅:
1) rozpoznaje rodzaje uj臋膰 wody;
2) rozpoznaje rodzaje w贸d powierzchniowych i podziemnych;
3) rozpoznaje rodzaje i uk艂ady sieci wodoci膮gowych oraz technologie ich wykonania;
4) rozpoznaje obiekty sieci wodoci膮gowych oraz okre艣la ich funkcje;
5) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 sieci wodoci膮gowych;
6) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do budowy i remontu sieci wodoci膮gowych;
7) planuje kolejno艣膰 rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem sieci wodoci膮gowych;
8) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i remontem sieci wodoci膮gowych;
9) wykonuje roboty ziemne zwi膮zane z u艂o偶eniem sieci wodoci膮gowych;
10) rozpoznaje armatur臋 oraz urz膮dzenia sieci i instalacji wodoci膮gowych;
11) wykonuje po艂膮czenia rur oraz montuje uzbrojenie i urz膮dzenia sieci wodoci膮gowych;
12) wykonuje prace zwi膮zane z uruchomieniem i eksploatacj膮 sieci wodoci膮gowych;
13) wykonuje prace zwi膮zane z budow膮 i eksploatacj膮 przy艂膮czy wodoci膮gowych;
14) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wodoci膮gowych oraz technologie ich wykonania;
15) okre艣la warunki monta偶u uzbrojenia i urz膮dze艅 instalacji wodoci膮gowych;
16) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 instalacji wodoci膮gowych;
17) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u instalacji wodoci膮gowych;
18) planuje kolejno艣膰 rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem instalacji wodoci膮gowych;
19) zabezpiecza miejsca wykonywanych rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i remontem instalacji wodoci膮gowych;
20) wykonuje po艂膮czenia rur oraz montuje uzbrojenie i urz膮dzenia instalacji
wodoci膮gowych;
21) wykonuje izolacj臋 termiczn膮 instalacji wodoci膮gowych;
22) wykonuje prace zwi膮zane z uruchomieniem i eksploatacj膮 instalacji wodoci膮gowych.

2. Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮, monta偶em oraz eksploatacj膮 sieci i
instalacji kanalizacyjnych
Kwalifikacje w zawodzie BD5 - Ucze艅:
1) rozpoznaje rodzaje i uk艂ady sieci kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonania;
2) rozpoznaje obiekty sieci kanalizacyjnych oraz okre艣la ich funkcje;
3) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 sieci kanalizacyjnych;
4) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych;
5) planuje kolejno艣膰 rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych;
6) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i remontem sieci kanalizacyjnych;
7) wykonuje roboty ziemne zwi膮zane z budow膮 sieci kanalizacyjnych;
8) rozpoznaje uzbrojenie i urz膮dzenia sieci i instalacji kanalizacyjnych;
9) wykonuje po艂膮czenia rur oraz montuje uzbrojenie i urz膮dzenia sieci kanalizacyjnych;
10) wykonuje prace zwi膮zane z uruchomieniem i eksploatacj膮 sieci kanalizacyjnych;
11) wykonuje prace zwi膮zane z budow膮 i eksploatacj膮 przy艂膮czy kanalizacyjnych;
12) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonania;
13) okre艣la warunki monta偶u uzbrojenia i urz膮dze艅 instalacji kanalizacyjnych;
14) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 instalacji kanalizacyjnych;
15) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u instalacji kanalizacyjnych;
16) planuje kolejno艣膰 rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem instalacji kanalizacyjnych;
17) zabezpiecza miejsca wykonywanych rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i remontem instalacji kanalizacyjnych;
18) wykonuje po艂膮czenia rur oraz montuje uzbrojenie i urz膮dzenia instalacji
kanalizacyjnych;
19)wykonuje zabezpieczenia akustyczne instalacji kanalizacyjnej;
20)wykonuje prace zwi膮zane z uruchomieniem i eksploatacj膮instalacjikanalizacyjnych.

3. Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮, monta偶em oraz eksploatacj膮 sieci i instalacji gazowych
Kwalifikacje w zawodzie BD 05 - Ucze艅:
1) rozpoznaje rodzaje i uk艂ady sieci gazowych oraz technologie ich wykonania;
2) rozpoznaje obiekty sieci gazowych oraz okre艣la ich funkcje;
3) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 sieci gazowych;
4) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do budowy i remontu sieci gazowych;
5) planuje kolejno艣膰 rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem sieci gazowych;
6) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i remontem sieci gazowych;
7) wykonuje roboty ziemne zwi膮zane z budow膮 sieci gazowych;
8) rozpoznaje materia艂y, uzbrojenie i urz膮dzenia sieci i instalacji gazowych;
9) wykonuje po艂膮czenia rur oraz montuje uzbrojenie i urz膮dzenia sieci gazowych;
10) wykonuje prace zwi膮zane z uruchomieniem i eksploatacj膮 sieci gazowych;
11) wykonuje prace zwi膮zane z budow膮 i eksploatacj膮 przy艂膮czy gazowych;
12) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonania;
13) okre艣la warunki monta偶u uzbrojenia i urz膮dze艅 instalacji gazowych;
14) okre艣la warunki techniczne dotycz膮ce monta偶u urz膮dze艅 gazowych i odprowadzania spalin;
15) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 instalacji gazowych;
16) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u instalacji gazowych;
17) planuje kolejno艣膰 rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem instalacji gazowych;
18) zabezpiecza miejsca wykonywanych rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i remontem instalacji gazowych;
19) wykonuje po艂膮czenia rur oraz montuje uzbrojenie i urz膮dzenia instalacji gazowych;
20) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych;
21) wykonuje prace zwi膮zane z uruchomieniem i eksploatacj膮 instalacji gazowych.

4. Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮, monta偶em oraz eksploatacj膮 sieci i w臋z艂贸w ciep艂owniczych oraz instalacji grzewczych
Kwalifikacje w zawodzie BD05 - Ucze艅:
1) rozpoznaje rodzaje i uk艂ady sieci ciep艂owniczych oraz technologie ich wykonania;
2) charakteryzuje 藕r贸d艂a energii;
3) rozpoznaje obiekty sieci ciep艂owniczych oraz okre艣la ich funkcje;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 sieci ciep艂owniczych;
5) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do budowy i remontu sieci ciep艂owniczych;
6) planuje kolejno艣膰 rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem sieci ciep艂owniczych;
7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i remontem sieci ciep艂owniczych;
8) wykonuje roboty ziemne zwi膮zane z budow膮 sieci ciep艂owniczych;
9) rozpoznaje uzbrojenie i urz膮dzenia sieci ciep艂owniczych oraz instalacji grzewczych;
10) wykonuje po艂膮czenia rur oraz montuje uzbrojenie i urz膮dzenia sieci ciep艂owniczych;
11) wykonuje prace zwi膮zane z budow膮 w臋z艂贸w ciep艂owniczych;
12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne sieci oraz w臋z艂贸w ciep艂owniczych;
13) wykonuje prace zwi膮zane z uruchomieniem i eksploatacj膮 sieci oraz w臋z艂贸w ciep艂owniczych;
14) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji grzewczych oraz technologie ich wykonania;
15) okre艣la warunki monta偶u uzbrojenia i urz膮dze艅 instalacji grzewczych;
16) okre艣la warunki techniczne dotycz膮ce pomieszcze艅 kot艂owni;
17) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 instalacji grzewczych;
18) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u instalacji grzewczych;
19) planuje kolejno艣膰 rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem instalacji grzewczych;
20) zabezpiecza miejsca wykonywanych rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i remontem instalacji grzewczych;
21) wykonuje po艂膮czenia rur oraz montuje uzbrojenie i urz膮dzenia instalacji
grzewczych;
22) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne instalacji grzewczych;
23) wykonuje prace zwi膮zane z uruchomieniem i eksploatacj膮 instalacji grzewczych.

5. Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z monta偶em oraz eksploatacj膮 instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kwalifikacje w zawodzie BD.5 - Ucze艅:
1) okre艣la parametry powietrza wymagane w pomieszczeniach;
2) okre艣la sposoby wentylacji obiekt贸w budowlanych, pomieszcze艅 i stanowisk roboczych;
3) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
technologie ich wykonania;
4) okre艣la warunki monta偶u uzbrojenia oraz urz膮dze艅 instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
5) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych;
6) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
7) planuje kolejno艣膰 rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
8) zabezpiecza miejsca wykonywania rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i remontem
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
9) wykonuje po艂膮czenia kana艂贸w, montuje uzbrojenie i urz膮dzenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz montuje odci膮gi miejscowe;
10) wykonuje izolacje termiczne i akustyczne instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych;
11) wykonuje prace zwi膮zane z uruchomieniem oraz eksploatacj膮 instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.