LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM.01

Obs艂uga maszyn i urz膮dze艅 do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE CHM 1

CHM.01.2 - Podstawy budowy maszyn i urz膮dze艅 do obr贸bki metali i tworzyw sztucznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM.01)

  1. sporz膮dza rysunki techniczne, zachowuj膮c zasady ich sporz膮dzania
 • stosuje normy dotycz膮ce rysunku technicznego
 • sporz膮dza szkice element贸w konstrukcyjnych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • wykonuje rzuty, przekroje i wymiarowanie figur p艂askich i bry艂 geometrycznych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • sporz膮dza szkice cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza wymiary graniczne i tolerancje
 • okre艣la kszta艂t, wymiary i parametry powierzchni oraz rodzaj obr贸bki na podstawie szkic贸w i rysunk贸w technicznych cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej dotycz膮cej u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej
 • omawia spos贸b u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅 na podstawie dokumentacji technicznej
 • okre艣la zastosowanie poszczeg贸lnych grup cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 na podstawie dokumentacji technicznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia spos贸b dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅, pos艂uguj膮c si臋 dokumentacj膮 techniczn膮
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM.01 - okre艣la cz臋艣ci i funkcje maszyn i urz膮dze艅
 • rozpoznaje elementy maszyn i urz膮dze艅 do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych
 • opisuje funkcje element贸w maszyn i urz膮dze艅 do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych
 • okre艣la zakres zastosowania element贸w maszyn i urz膮dze艅 do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych
 • rozr贸偶nia cz臋艣ci i mechanizmy maszyn i urz膮dze艅 do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje dzia艂anie mechanizm贸w, takich jak d藕wigniowe, krzywkowe, korbowe, jarzmowe i ruchu przerywanego
  4. okre艣la rodzaje po艂膮cze艅 i technologie ich wykonywania
 • klasyfikuje rodzaje po艂膮cze艅
 • rozr贸偶nia rodzaje po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • rozr贸偶nia technologie stosowane do wykonywania po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - opisuje zasady tolerancji i pasowa艅
 • wyja艣nia konieczno艣膰 stosowania tolerancji i pasowa艅
 • wyja艣nia sposoby zapisu wymiar贸w tolerowanych w dokumentacji technicznej
 • stosuje symbole tolerancji kszta艂tu i po艂o偶enia
 • oblicza podstawowe parametry dotycz膮ce tolerancji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la rodzaj pasowania na podstawie obliczonych warto艣ci luz贸w (wcisk贸w) granicznych
 • dobiera rodzaj pasowania do wsp贸艂pracuj膮cych cz臋艣ci
  6. charakteryzuje materia艂y konstrukcyjne
 • rozpoznaje materia艂y konstrukcyjne na podstawie oznacze艅
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w konstrukcyjnych, takich jak metale i ich stopy, tworzywa sztuczne, drewno, szk艂o, ceramika, guma i kompozyty
 • dobiera materia艂y konstrukcyjne do wymaga艅 eksploatacyjnych i technologicznych
  7. rozr贸偶nia materia艂y eksploatacyjne i pomocnicze stosowane w budowie maszyn
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w eksploatacyjnych i pomocniczych stosowanych w budowie maszyn
 • dobiera materia艂y eksploatacyjne i pomocnicze stosowane w budowie maszyn
  8. dobiera sposoby transportu wewn臋trznego i sk艂adowania materia艂贸w, surowc贸w i podzespo艂贸w produkcyjnych oraz odpad贸w
 • rozpoznaje 艣rodki transportu wewn臋trznego
 • dobiera 艣rodek transportu wewn臋trznego do okre艣lonych warunk贸w linii technologicznych i monta偶owych
 • okre艣la sposoby sk艂adowania materia艂贸w, surowc贸w i podzespo艂贸w produkcyjnych oraz odpad贸w
  9. identyfikuje procesy powstawania korozji i metody zabezpieczania przed ni膮 element贸w maszyn i urz膮dze艅
 • wyja艣nia przyczyny powstawania ognisk korozji element贸w maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia rodzaje i 藕r贸d艂a korozji
 • rozpoznaje objawy korozji
 • okre艣la sposoby ochrony przed korozj膮 element贸w maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera metody zabezpieczenia przed korozj膮
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne element贸w maszyn i urz膮dze艅
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - opisuje techniki i metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia techniki oraz metody: spajania materia艂贸w, odlewania, obr贸bki plastycznej, obr贸bki cieplnej, obr贸bki cieplno-chemicznej
 • rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • opisuje w艂asno艣ci materia艂贸w: po spajaniu, po odlewaniu, po obr贸bce plastycznej, po obr贸bce cieplnej, po obr贸bce cieplno-chemicznej, po obr贸bce r臋cznej, po obr贸bce maszynowej
 • opisuje techniki wytwarzania obr贸bki skrawaniem cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  11. wykonuje pomiary warsztatowe
 • opisuje metody pomiar贸w warsztatowych
 • rozr贸偶nia b艂臋dy pomiarowe
 • dobiera metod臋 pomiarow膮 w zale偶no艣ci od rodzaju i wielko艣ci mierzonego przedmiotu
 • dobiera przyrz膮dy i narz臋dzia do wykonywania pomiar贸w warsztatowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • por贸wnuje wyniki pomiar贸w warsztatowych z wzorcami lub danymi w dokumentacji technicznej
 • okre艣la zasady u偶ytkowania i przechowywania narz臋dzi i przyrz膮d贸w pomiarowych
 • zabezpiecza przyrz膮dy pomiarowe
  12. stosuje metody kontroli jako艣ci wykonanych prac
 • dobiera metod臋 kontroli jako艣ci wykonanych prac
 • sprawdza jako艣膰 wykonanych prac
 • identyfikuje b艂臋dy wykonanych prac
  13. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • definiuje poj臋cie normy i wymienia jej cechy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

CHM.01.3 - Podstawy przetw贸rstwa tworzyw sztucznych: (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM1)

  1. opisuje technologie kszta艂towania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • klasyfikuje technologie kszta艂towania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • dobiera technologie kszta艂towania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
  2. charakteryzuje narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej, mechanicznej, spajania i plastycznego kszta艂towania tworzyw sztucznych
 • rozr贸偶nia narz臋dzia do: obr贸bki r臋cznej tworzyw sztucznych, obr贸bki mechanicznej tworzyw sztucznych, spajania tworzyw sztucznych, plastycznego kszta艂towania tworzyw sztucznych
 • dobiera narz臋dzia do: obr贸bki r臋cznej tworzyw sztucznych, obr贸bki mechanicznej tworzyw sztucznych, spajania tworzyw sztucznych, plastycznego kszta艂towania tworzyw sztucznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM1 - wykonuje operacje obr贸bki r臋cznej, mechanicznej, spajania i plastycznego kszta艂towania tworzyw sztucznych
 • rozr贸偶nia operacje: obr贸bki r臋cznej tworzyw sztucznych, obr贸bki mechanicznej tworzyw sztucznych, spajania tworzyw sztucznych, plastycznego kszta艂towania tworzyw sztucznych
 • wykonuje prace z zakresu: obr贸bki r臋cznej tworzyw sztucznych, obr贸bki mechanicznej tworzyw sztucznych, spajania tworzyw sztucznych, plastycznego kszta艂towania tworzyw sztucznych
  4. stosuje programy do komputerowego wspomagania projektowania i sporz膮dzania dokumentacji
 • sporz膮dza raporty z wykonanych zada艅, wykorzystuj膮c programy komputerowe
 • sporz膮dza rysunki techniczne, wykorzystuj膮c programy komputerowe

CHM.01.4 - U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM.1)

  1. charakteryzuje maszyny i urz膮dzenia do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych i ich zastosowanie
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych
 • klasyfikuje maszyny i urz膮dzenia do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych
 • wymienia cechy maszyn i urz膮dze艅 do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych
 • opisuje budow臋, spos贸b dzia艂ania i zastosowanie maszyn do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje budow臋, spos贸b dzia艂ania i zastosowanie urz膮dze艅 do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych
  2. pos艂uguje si臋 narz臋dziami i oprzyrz膮dowaniem maszyn do wytwarzania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • rozpoznaje narz臋dzia i oprzyrz膮dowanie maszyn do wytwarzania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • dobiera narz臋dzia i oprzyrz膮dowanie maszyn do wytwarzania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • stosuje zasady u偶ytkowania narz臋dzi i oprzyrz膮dowania maszyn do wytwarzania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM.1 - pos艂uguje si臋 schematami uk艂ad贸w mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych
 • rozpoznaje oznaczenia element贸w uk艂ad贸w mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych na schematach
 • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania uk艂ad贸w mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych na podstawie schemat贸w
 • odczytuje parametry pracy uk艂ad贸w mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych ze schemat贸w
  4. ocenia stan techniczny maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych
 • rozr贸偶nia parametry techniczne maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych
 • rozr贸偶nia metody oceny stanu technicznego maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych
 • wykonuje pomiary parametr贸w technicznych maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych
 • weryfikuje na podstawie parametr贸w technicznych lub dokumentacji technicznej stan techniczny maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la sposoby lokalizacji usterek maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych
 • lokalizuje usterki maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych
 • sporz膮dza raporty kontrolno-pomiarowe, oceny stanu technicznego maszyn i urz膮dze艅 do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - dokonuje monta偶u oprzyrz膮dowania maszyn i urz膮dze艅 do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych
 • dobiera oprzyrz膮dowanie maszyn i urz膮dze艅 do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • wykonuje prace monta偶owe oprzyrz膮dowania maszyn i urz膮dze艅 do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych na podstawie dokumentacji technicznej
  6. przygotowuje maszyny i urz膮dzenia do produkcji wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • okre艣la spos贸b przygotowania maszyn i urz膮dze艅 do produkcji wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • sprawdza kompletno艣膰 maszyn i urz膮dze艅 s do produkcji wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • okre艣la parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 do produkcji wyrob贸w z tworzyw sztucznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • dokumentuje przygotowanie maszyn i urz膮dze艅 do produkcji wyrob贸w z tworzyw sztucznych
  7. dokonuje przegl膮d贸w technicznych, konserwacji i napraw maszyn i urz膮dze艅 do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych
 • okre艣la metody przegl膮d贸w technicznych, konserwacji i napraw maszyn i urz膮dze艅 do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych
 • dobiera rodzaje przegl膮d贸w technicznych, konserwacji i napraw maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych
 • planuje prace dotycz膮ce przegl膮d贸w technicznych, konserwacji i napraw maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych
 • wskazuje kolejno艣膰 czynno艣ci zwi膮zanych z konserwacj膮 i napraw膮 maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych

CHM.01.5 - Wytwarzanie wyrob贸w z tworzyw sztucznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM01)

  1. charakteryzuje w艂a艣ciwo艣ci tworzyw sztucznych
 • klasyfikuje tworzywa sztuczne
 • rozr贸偶nia w艂a艣ciwo艣ci u偶ytkowe i technologiczne tworzyw sztucznych
  2. okre艣la dodatki stosowane w procesach przetw贸rstwa tworzyw sztucznych i ich wp艂yw na w艂a艣ciwo艣ci wyrob贸w
 • klasyfikuje dodatki stosowane w procesach przetw贸rstwa tworzyw sztucznych
 • wyja艣nia wp艂yw dodatk贸w stosowanych w procesach przetw贸rstwa tworzyw sztucznych na w艂a艣ciwo艣ci mechaniczne wyrob贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM01 - przygotowuje surowce, dodatki i 艣rodki pomocnicze do produkcji wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • rozr贸偶nia surowce, dodatki i 艣rodki pomocnicze do produkcji wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • dobiera surowce, dodatki i 艣rodki pomocnicze do produkcji wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • wykonuje prace z zakresu obr贸bki wst臋pnej wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • opisuje metody wytwarzania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
  4. okre艣la parametry technologiczne proces贸w przetw贸rstwa tworzyw sztucznych na podstawie dokumentacji technologicznej
 • odczytuje parametry proces贸w przetw贸rstwa tworzyw sztucznych z dokumentacji technologicznej
 • dobiera parametry technologiczne proces贸w przetw贸rstwa tworzyw sztucznych na podstawie dokumentacji technologicznej
  5. Kwalifikacje zawodowe - obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia stosowane w procesach wytwarzania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • wyja艣nia zasady eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach wytwarzania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • opisuje dzia艂anie maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach wytwarzania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • planuje czynno艣ci przed uruchomieniem, w trakcie obs艂ugi i po zatrzymaniu maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach wytwarzania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
  6. wskazuje zak艂贸cenia w procesach wytwarzania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • rozr贸偶nia zak艂贸cenia w procesie wytwarzania wyrob贸w z tworzyw sztucznych oraz usuwa ich przyczyny
 • okre艣la mo偶liwe przyczyny zak艂贸ce艅 powstaj膮cych w procesie wytwarzania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
  7. pos艂uguje si臋 przyrz膮dami kontrolno- pomiarowymi podczas wytwarzania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • rozr贸偶nia narz臋dzia i przyrz膮dy kontrolno- pomiarowe podczas wytwarzania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy kontrolno- pomiarowe podczas wytwarzania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • wskazuje etapy produkcji, kt贸re powinny podlega膰 kontroli mi臋dzyoperacyjnej
 • odczytuje wskazania przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych podczas wytwarzania wyrob贸w z tworzyw sztucznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • interpretuje wskazania przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych parametr贸w technologicznych podczas wytwarzania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
  8. ocenia jako艣膰 wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • rozr贸偶nia rodzaje wad wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • okre艣la przyczyny powstawania wad w wyrobach z tworzyw sztucznych
 • klasyfikuje wyroby z tworzyw sztucznych pod wzgl臋dem wyst臋puj膮cych wad
 • pos艂uguje si臋 przyrz膮dami, normami i instrukcjami do oceny jako艣ciowej wyrob贸w z tworzyw sztucznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la jako艣膰 wykonywanych prac z zakresu wytwarzania wyrob贸w z tworzyw sztucznych na podstawie karty technologicznej
 • rejestruje wyniki kontroli jako艣ci
  9. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z obr贸bk膮 wyka艅czaj膮c膮, znakowaniem oraz pakowaniem wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • rozr贸偶nia metody obr贸bki wyka艅czaj膮cej wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • przeprowadza obr贸bk臋 wyka艅czaj膮c膮 wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • znakuje wyroby z tworzyw sztucznych
 • okre艣la zasady przechowywania wyrob贸w z tworzyw sztucznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pakuje wyroby z tworzyw sztucznych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - dokumentuje przebieg i parametry proces贸w wytwarzania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • rozr贸偶nia dokumentacj臋 proces贸w wytwarzania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • dobiera metody dokumentowania przebiegu procesu wytwarzania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • wype艂nia dokumentacj臋 proces贸w wytwarzania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
 • stosuje systemy komputerowe wspomagaj膮ce czynno艣ci dokumentowania proces贸w wytwarzania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
  11. segreguje odpady technologiczne i produkcyjne
 • klasyfikuje odpady technologiczne i produkcyjne
 • wymienia sposoby przechowywania odpad贸w technologicznych i produkcyjnych
 • rozpoznaje tworzywa sztuczne ze wzgl臋du na mo偶liwo艣膰 ich recyklingu
 • oznakowuje odpady technologiczne i produkcyjne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje odpady do utylizacji i recyklingu
 • ewidencjonuje odpady do utylizacji i recyklingu

CHM.01.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM.01.)

  1. stosuje poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰: bezpiecze艅stwo pracy, higiena pracy, ochrona pracy, ergonomia
 • okre艣la zakres i cel dzia艂a艅 ochrony przeciwpo偶arowej
 • okre艣la zakres i cel dzia艂a艅 na rzecz ochrony 艣rodowiska w 艣rodowisku pracy
 • wymienia przepisy prawa okre艣laj膮ce wymagania w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska i ergonomii
  2. opisuje zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje oraz s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM.01. - opisuje prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia 艣rodki prawne mo偶liwe do zastosowania w sytuacji naruszenia przepis贸w w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia konsekwencje nieprzestrzegania przez pracownika zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje prawa pracownika oraz rodzaje 艣wiadcze艅 z tytu艂u wypadku przy pracy
 • wskazuje prawa pracownika oraz rodzaje 艣wiadcze艅 z tytu艂u choroby zawodowej
  4. opisuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych na organizm cz艂owieka
 • rozpoznaje rodzaje i stopnie zagro偶enia spow