LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG5

Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 5

1. Użytkowanie maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Kwalifikacje w zawodzie MG.05 - Uczeń:
1) rozróżnia maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych;
2) posługuje się narzędziami i oprzyrządowaniem maszyn do wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
3) posługuje się przyrządami kontrolno-pomiarowymi stosowanymi w procesach wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
4) odczytuje schematy układów: hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych
i mechanicznych;
5) dokonuje oceny stanu technicznego maszyn, urządzeń i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych;
6) dokonuje montażu oprzyrządowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych;
7) przygotowuje maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych;
8) dokonuje przeglądów, konserwacji i napraw maszyn oraz urządzeń stosowanych do przetwórstwa tworzyw sztucznych;
9) korzysta z urządzeń komputerowych stosowanych w maszynach i urządzeniach do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

2. Prowadzenie procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
Kwalifikacje w zawodzie MG5 - Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje tworzyw sztucznych oraz określa ich właściwości;
2) określa rodzaje i właściwości dodatków stosowanych w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych;
3) rozróżnia metody wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
4) przygotowuje surowce, dodatki i środki pomocnicze do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych;
5) określa parametry procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych na podstawie dokumentacji technologicznej;
6) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
7) kontroluje pracę maszyn i urządzeń stosowanych w procesach wytwarzania wyrobów
z tworzyw sztucznych;
8) rozpoznaje zakłócenia w procesach produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych oraz usuwa ich przyczyny;
9) posługuje się przyrządami kontrolno-pomiarowymi podczas produkcji wyrobów
z tworzyw sztucznych;
10) ocenia jakość wyrobów z tworzyw sztucznych;
11) wykonuje czynności związane z obróbką wykańczającą, znakowaniem oraz pakowaniem wyrobów z tworzyw sztucznych;
12) dokumentuje przebieg i parametry procesów wytwarzania wyrobów z tworzyw
sztucznych;
13) segreguje oraz poddaje recyklingowi odpady technologiczne i produkcyjne z tworzyw sztucznych.