LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM.03

Przygotowywanie sprz臋tu, odczynnik贸w chemicznych i pr贸bek do bada艅 analitycznych


ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 CHM.3
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE CHM 3

CHM.03.2 - Podstawy stosowania metod pomiarowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM.03)

  1. klasyfikuje metody pomiarowe stosowane w badaniach laboratoryjnych i procesach przemys艂owych
 • wymienia metody pomiarowe stosowane w badaniach laboratoryjnych
 • wymienia metody pomiarowe stosowane w procesach przemys艂owych
 • wskazuje zakres stosowania metod pomiarowych w badaniach laboratoryjnych i procesach przemys艂owych
  2. przestrzega zasad wdra偶ania i funkcjonowania system贸w akredytacji laboratori贸w badawczych i certyfikacji system贸w zarz膮dzania
 • rozr贸偶nia systemy akredytacji laboratori贸w badawczych i certyfikacji system贸w zarz膮dzania
 • okre艣la wymagania dotycz膮ce akredytacji laboratori贸w badawczych
 • rozr贸偶nia etapy proces贸w certyfikacji system贸w zarz膮dzania
 • wskazuje korzy艣ci wynikaj膮ce z certyfikacji system贸w zarz膮dzania
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM.03 - stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • okre艣la mo偶liwo艣ci zastosowania program贸w komputerowych do wspomagania zada艅 zawodowych
 • stosuje programy komputerowe do dokumentowania wykonywanych zada艅 zawodowych
  4. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • definiuje poj臋cie normy i wymienia jej cechy
 • rozpoznaje oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

CHM.03.3 - Gospodarowanie wyposa偶eniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium analitycznym (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM3)

  1. wykonuje prace zwi膮zane z obs艂ug膮 i konserwacj膮 infrastruktury technicznej laboratorium analitycznego
 • rozr贸偶nia rodzaje instalacji w laboratoriach analitycznych
 • okre艣la zasady obs艂ugi infrastruktury technicznej laboratorium analitycznego
 • obs艂uguje urz膮dzenia infrastruktury technicznej laboratorium analitycznego
  2. dobiera wyposa偶enie pomiarowe i pomocnicze stosowane w laboratorium analitycznym
 • klasyfikuje wyposa偶enie pomiarowe i pomocnicze stosowane w laboratorium analitycznym
 • sporz膮dza zapotrzebowanie na wyposa偶enie pomiarowe i pomocnicze oraz odczynniki chemiczne stosowane w pracach analitycznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM3 - klasyfikuje odczynniki chemiczne ze wzgl臋du na ich czysto艣膰, jako艣膰 i zastosowanie w procesach analitycznych
 • stosuje zasady klasyfikacji odczynnik贸w chemicznych ze wzgl臋du na ich czysto艣膰, jako艣膰 i zastosowanie w procesach analitycznych
 • wskazuje zakres zastosowania odczynnik贸w chemicznych o okre艣lonej czysto艣ci w procesach analitycznych
 • dobiera odczynniki chemiczne do okre艣lonych prac analitycznych
  4. przygotowuje zestawy sprz臋tu laboratoryjnego i odczynnik贸w chemicznych do wykonywania prac analitycznych
 • montuje zestawy sprz臋tu laboratoryjnego do wykonania prac analitycznych
 • gromadzi zestawy odczynnik贸w chemicznych do wykonania prac analitycznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - ocenia stan techniczny wyposa偶enia pomiarowego i pomocniczego stosowanego w laboratorium analitycznym
 • planuje kontrole wyposa偶enia pomiarowego i pomocniczego stosowanego w laboratorium analitycznym
 • sporz膮dza protok贸艂 przegl膮du stanu technicznego wyposa偶enia pomiarowego i pomocniczego stosowanego w laboratorium analitycznym
 • wskazuje zasady konserwacji i przechowywania sprz臋tu laboratoryjnego
  6. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z wzorcowaniem, konserwacj膮 i przygotowaniem do legalizacji wyposa偶enia pomiarowego
 • okre艣la czynno艣ci zwi膮zane z wzorcowaniem, konserwacj膮 i przygotowaniem do legalizacji wyposa偶enia pomiarowego
 • wskazuje spos贸b konserwacji wyposa偶enia pomiarowego przed dzia艂aniem czynnik贸w zewn臋trznych
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z przygotowaniem do legalizacji wyposa偶enia pomiarowego
  7. gospodaruje wyposa偶eniem pomiarowym i pomocniczym w laboratorium analitycznym
 • wskazuje zasady oszcz臋dnego wykorzystania sprz臋tu i aparatury laboratoryjnej
 • wskazuje zasady konserwacji i przechowywania sprz臋tu laboratoryjnego
  8. gospodaruje odczynnikami chemicznymi i odpadami w laboratorium analitycznym
 • wskazuje zasady znakowania, przechowywania i magazynowania odczynnik贸w chemicznych
 • wskazuje zasady racjonalnego wykorzystania odczynnik贸w chemicznych i gospodarowania odpadami w laboratorium analitycznym
 • stosuje zasady znakowania, przechowywania i magazynowania odczynnik贸w chemicznych
 • klasyfikuje odpady w laboratorium analitycznym

CHM.03.4 - Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynnik贸w chemicznych do bada艅 analitycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM.3)

  1. wyja艣nia zjawiska fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodz膮ce podczas oczyszczania i rozdzielania substancji oraz w procesach wytwarzania preparat贸w chemicznych metodami laboratoryjnymi
 • identyfikuje zjawiska zachodz膮ce podczas proces贸w oczyszczania i rozdzielania substancji, takie jak krystalizacja, ekstrakcja, sublimacja, destylacja, chromatografia, str膮canie i oddzielanie osad贸w od roztworu
 • identyfikuje zjawiska fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodz膮ce w procesach wytwarzania preparat贸w chemicznych metodami laboratoryjnymi
  2. prowadzi procesy zwi膮zane z oczyszczaniem i rozdzielaniem substancji
 • charakteryzuje metody stosowane do rozdzielania i oczyszczania substancji
 • wykonuje procesy krystalizacji, ekstrakcji, sublimacji, destylacji, chromatografii, str膮cania i utleniania zwi膮zane z oczyszczaniem i rozdzieleniem substancji
 • wykonuje obliczenia zwi膮zane z procesami oczyszczania i rozdzielania substancji
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM.3 - wytwarza preparaty chemiczne metodami laboratoryjnymi
 • okre艣la metody otrzymywania zwi膮zk贸w chemicznych
 • okre艣la na podstawie procedury typy reakcji chemicznych zachodz膮cych podczas otrzymywania preparat贸w chemicznych
 • oblicza ilo艣ci i st臋偶enia substancji bior膮cych udzia艂 w procesach wytwarzania preparat贸w chemicznych
 • okre艣la na podstawie procedury spos贸b sporz膮dzania preparatu chemicznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza preparat chemiczny zgodnie z przyj臋t膮 procedur膮
 • oblicza wydajno艣膰 procesu otrzymywania preparatu chemicznego
  4. ocenia jako艣膰 substancji i preparat贸w chemicznych
 • rozr贸偶nia czynniki wp艂ywaj膮ce na jako艣膰 otrzymanych substancji i preparat贸w chemicznych
 • bada w艂a艣ciwo艣ci fizykochemiczne preparatu
 • ocenia czysto艣膰 preparatu chemicznego
  5. Kwalifikacje zawodowe - przygotowuje roztwory o r贸偶nych st臋偶eniach
 • wykonuje obliczenia zwi膮zane z przygotowaniem roztwor贸w o okre艣lonym st臋偶eniu procentowym masowe (m/m), masowo-obj臋to艣ciowe (m/V) i obj臋to艣ciowe (V/V)
 • wykonuje obliczenia zwi膮zane z przygotowaniem roztwor贸w o okre艣lonym st臋偶eniu molowym
 • planuje realizacj臋 prac zwi膮zanych z przygotowaniem roztwor贸w o okre艣lonym st臋偶eniu
 • planuje realizacj臋 prac zwi膮zanych z przygotowaniem roztwor贸w wzorcowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza roztwory o okre艣lonym st臋偶eniu
  6. prowadzi dokumentacj臋 prac zwi膮zanych z przygotowaniem odczynnik贸w chemicznych i preparat贸w chemicznych
 • sporz膮dza dokumentacj臋 prac zwi膮zanych z przygotowaniem odczynnik贸w chemicznych do bada艅 analitycznych
 • sporz膮dza dokumentacj臋 prac zwi膮zanych z przygotowaniem preparat贸w chemicznych
 • prowadzi zapisy dotycz膮ce zu偶ycia substancji chemicznych do sporz膮dzenia odczynnik贸w i preparat贸w chemicznych

CHM.03.5 - Pobieranie i przygotowanie pr贸bek do bada艅 analitycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM03)

  1. dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy do pobierania pr贸bek substancji gazowych, ciek艂ych i sta艂ych
 • opisuje narz臋dzia i przyrz膮dy do pobierania pr贸bek cieczy, cia艂 sta艂ych i gaz贸w
 • pos艂uguje si臋 narz臋dziami i przyrz膮dami do pobierania pr贸bek cieczy, cia艂 sta艂ych i gaz贸w
  2. dobiera metody i techniki przygotowania pr贸bek do bada艅 analitycznych
 • rozr贸偶nia metody i techniki przygotowania pr贸bek do bada艅 analitycznych
 • okre艣la metody i techniki przygotowania pr贸bek do bada艅 analitycznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM03 - przeprowadza operacje i procesy jednostkowe zwi膮zane z przygotowaniem pr贸bek do bada艅 analitycznych
 • okre艣la operacje zwi膮zane z przygotowaniem pr贸bek do bada艅 analitycznych
 • sporz膮dza wykaz prac zwi膮zanych z przygotowaniem pr贸bek do bada艅 analitycznych
 • dokonuje rozdzia艂u, rozdrabniania, mielenia, suszenia, rozpuszczania pr贸bek do bada艅
 • wykonuje mineralizacj臋 pr贸bek do bada艅
  4. pobiera pr贸bki do bada艅 analitycznych w warunkach terenowych, stacjonarnych i procesu technologicznego
 • rozr贸偶nia zasady pobierania pr贸bek do bada艅 analitycznych
 • wskazuje spos贸b pobierania pr贸bki w zale偶no艣ci od celu analizy i stanu skupienia pr贸bki
 • wskazuje metody i techniki pobierania pr贸bek
 • okre艣la lokalizacj臋 miejsc i punkt贸w pobierania pr贸bek (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la cz臋stotliwo艣膰 pr贸bkowania
 • okre艣la wielko艣膰 i liczb臋 pobieranych pr贸bek
 • pobiera pr贸bki zgodnie z procedur膮
  5. Kwalifikacje zawodowe - przygotowuje reprezentatywne pr贸bki do bada艅 analitycznych
 • rozr贸偶nia sprz臋t i materia艂y do przygotowywania reprezentatywnych pr贸bek do bada艅 analitycznych
 • wskazuje zasady przygotowywania reprezentatywnych pr贸bek do bada艅 analitycznych
 • sporz膮dza wykaz prac zwi膮zanych z przygotowaniem reprezentatywnej pr贸bki do bada艅 analitycznych
 • dobiera sprz臋t i materia艂y do przygotowywania reprezentatywnych pr贸bek do bada艅 analitycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza pr贸bki reprezentatywne
  6. utrwala pobrane pr贸bki laboratoryjne
 • wskazuje zasady i normy prawid艂owego zabezpieczania pr贸bek laboratoryjnych na czas transportu
 • dobiera naczynia do przechowywania pr贸bek
 • wyja艣nia zjawiska zachodz膮ce podczas nieprawid艂owego zabezpieczenia pr贸bek laboratoryjnych w czasie transportu
 • okre艣la przyczyny zmiany sk艂adu pr贸bki od momentu pobrania do wykonania bada艅 laboratoryjnych
  7. zabezpiecza i przechowuje pr贸bki archiwalne
 • wskazuje zasady i normy zabezpieczania i przechowywania pr贸bek archiwalnych
 • wskazuje zjawiska zachodz膮ce podczas przechowywania nieprawid艂owo zabezpieczonych pr贸bek archiwalnych
 • przechowuje i zabezpiecza pobrane pr贸bki archiwalne zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami
  8. prowadzi dokumentacj臋 prac zwi膮zanych z pobieraniem, przygotowywaniem i przechowywaniem pr贸bek do bada艅 analitycznych
 • wskazuje zasady sporz膮dzania dokumentacji prac zwi膮zanych z pobieraniem pr贸bek do bada艅 analitycznych
 • wskazuje zasady sporz膮dzania dokumentacji prac zwi膮zanych z przygotowaniem pr贸bek do bada艅 analitycznych
 • wskazuje zasady sporz膮dzania dokumentacji prac zwi膮zanych z przechowywaniem pr贸bek do bada艅 analitycznych

CHM.03.6 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM 03)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu, ewentualnie fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM 03 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e-mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instrukta偶owych)
 • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub tym j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przedstawia publicznie w j臋zyku obcym nowo偶ytnym wcze艣niej opracowany materia艂 (np. prezentacj臋)
  6. wykorzystuje strategie s艂u偶膮ce doskonaleniu w艂asnych umiej臋tno艣ci j臋zykowych oraz podnosz膮ce 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad nauk膮 j臋zyka obcego nowo偶ytnego, wsp贸艂dzia艂a w grupie
 • korzysta ze s艂ownika dwuj臋zycznego i jednoj臋zycznego
 • wsp贸艂dzia艂a z innymi osobami, realizuj膮c zadania j臋zykowe
 • korzysta z tekst贸w w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, r贸wnie偶 za pomoc膮 technologii informacyjno- komunikacyjnych , korzysta ze 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • identyfikuje s艂owa klucze i internacjonalizmy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to mo偶liwe), aby w przybli偶eniu okre艣li膰 znaczenie s艂owa
 • upraszcza (je偶eli to konieczne) wypowied藕, zast臋puje nieznane s艂owa innymi, wykorzystuje opis, 艣rodki niewerbalne

CHM.03.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM.03.)

  1. stosuje poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰: bezpiecze艅stwo pracy, higiena pracy, ochrona pracy, ergonomia
 • okre艣la zakres i cel dzia艂a艅 ochrony przeciwpo偶arowej
 • okre艣la zakres i cel dzia艂a艅 na rzecz ochrony 艣rodowiska w 艣rodowisku pracy
 • wymienia przepisy prawa okre艣laj膮ce wymagania w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska i ergonomii
  2. opisuje zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje oraz s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM.03. - opisuje prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia 艣rodki prawne mo偶liwe do zastosowania w sytuacji naruszenia przepis贸w w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia konsekwencje nieprzestrzegania przez pracownika zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje prawa pracownika oraz rodzaje 艣wiadcze艅 z tytu艂u wypadku przy pracy
 • wskazuje prawa pracownika oraz rodzaje 艣wiadcze艅 z tytu艂u choroby zawodowej
  4. opisuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych na organizm cz艂owieka
 • rozpoznaje rodzaje i stopnie zagro偶enia spowodowane dzia艂aniem czynnik贸w szkodliwych w 艣rodowisku pracy
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a czynnik贸w szkodliwych w 艣rodowisku pracy
 • okre艣la sposo