LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM.04

Wykonywanie bada艅 analitycznych


KLUCZE I ROZWI膭ZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 CHM.4
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE CHM 4

CHM.04.2 - Podstawy stosowania metod pomiarowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM.04)

  1. klasyfikuje metody pomiarowe stosowane w badaniach laboratoryjnych i procesach przemys艂owych
 • wymienia metody pomiarowe stosowane w badaniach laboratoryjnych
 • wymienia metody pomiarowe stosowane w procesach przemys艂owych
 • wskazuje zakres stosowania metod pomiarowych w badaniach laboratoryjnych i procesach przemys艂owych
  2. przestrzega zasad wdra偶ania i funkcjonowania system贸w akredytacji laboratori贸w badawczych i certyfikacji system贸w zarz膮dzania
 • rozr贸偶nia systemy akredytacji laboratori贸w badawczych i certyfikacji system贸w zarz膮dzania
 • okre艣la wymagania dotycz膮ce akredytacji laboratori贸w badawczych
 • rozr贸偶nia etapy proces贸w certyfikacji system贸w zarz膮dzania
 • wskazuje korzy艣ci wynikaj膮ce z certyfikacji system贸w zarz膮dzania
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM.04 - stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅
 • rozr贸偶nia programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅
 • okre艣la mo偶liwo艣ci zastosowania program贸w komputerowych do wspomagania zada艅 zawodowych
 • stosuje programy komputerowe do dokumentowania wykonywanych zada艅
  4. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • definiuje poj臋cie normy i wymienia jej cechy
 • rozpoznaje oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

CHM.04.3 - Kontrola laboratoryjna i analiza przemys艂owa surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM4)

  1. charakteryzuje klasyczne metody analizy jako艣ciowej i analizy ilo艣ciowej materia艂贸w
 • rozr贸偶nia metody jako艣ciowej i ilo艣ciowej analizy chemicznej
 • dokonuje podzia艂u kation贸w i anion贸w na grupy analityczne
 • okre艣la b艂臋dy wyst臋puj膮ce w analizie ilo艣ciowej
 • opisuje metod臋 alkacymetrii (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje metod臋 redoksymetrii
 • opisuje metod臋 kompleksometrii
 • opisuje metod臋 analizy str膮ceniowej
  2. stosuje metody instrumentalne w analizie jako艣ciowej i ilo艣ciowej materia艂贸w
 • klasyfikuje metody analizy instrumentalnej stosowane w analizie jako艣ciowej i ilo艣ciowej
 • okre艣la zastosowanie metod instrumentalnych w analizie laboratoryjnej
 • okre艣la wielko艣ci mierzone w metodach instrumentalnych
 • okre艣la na podstawie schemat贸w zasady dzia艂ania i budow臋 aparatury stosowanej w analizie instrumentalnej materia艂贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z zastosowaniem metod instrumentalnych w analizie jako艣ciowej i ilo艣ciowej materia艂贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM4 - opisuje zjawiska zachodz膮ce podczas wykonywania bada艅 analitycznych
 • opisuje metody potencjometryczne, konduktometryczne, chromatograficzne, spektrofotometryczne i fluorymetryczne
 • wyja艣nia poj臋cia z zakresu potencjometrii, konduktometrii, chromatografii, spektrofotometrii, fluorymetrii, refraktometrii, polarymetrii alkacymetrii, precypitometrii, redoksymetrii, kompleksometrii
 • zapisuje r贸wnania reakcji chemicznych zachodz膮cych podczas wykonywania analiz jako艣ciowych i ilo艣ciowych
 • okre艣la zjawiska fizyczne i fizykochemiczne zachodz膮ce podczas bada艅 analitycznych
  4. pos艂uguje si臋 sprz臋tem laboratoryjnym i wyposa偶eniem pomiarowym stosowanym w analizach jako艣ciowych i analizach ilo艣ciowych materia艂贸w
 • rozr贸偶nia sprz臋t laboratoryjny i wyposa偶enie pomiarowe wykorzystywane w oznaczeniach jako艣ciowych i ilo艣ciowych materia艂贸w metodami klasycznymi i instrumentalnymi
 • dobiera sprz臋t laboratoryjny i wyposa偶enie pomiarowe do wykonania analizy metod膮 alkacymetrii, redoksymetrii, precypitometrii, kompleksometrii oraz wagow膮
 • dobiera sprz臋t laboratoryjny i wyposa偶enie pomiarowe do wykonania analizy metod膮 potencjometryczn膮, konduktometryczn膮, polarymetryczn膮, refraktometryczn膮, chromatograficzn膮, nefelometryczn膮, turbidymetryczn膮 i spektrofotometryczn膮
 • odczytuje uzyskane informacje z aparatury pomiarowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przedstawia uzyskane wyniki z aparatury pomiarowej w formie tabelarycznej, opisowej i za pomoc膮 wykres贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 normami i wska藕nikami do oceny jako艣ci surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych przemys艂u chemicznego, paliwowego, farmaceutycznego i biotechnologicznego
 • rozr贸偶nia normy i wska藕niki stosowane do oceny jako艣ci surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych przemys艂u chemicznego, paliwowego, farmaceutycznego i biotechnologicznego
 • stosuje wska藕niki do oceny jako艣ci surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych przemys艂u chemicznego, paliwowego, farmaceutycznego i biotechnologicznego
 • ocenia jako艣膰 surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych przemys艂u chemicznego, paliwowego, farmaceutycznego i biotechnologicznego zgodnie z wymaganiami norm i wska藕nik贸w
  6. okre艣la metody stosowane do oceny w艂a艣ciwo艣ci fizycznych i fizykochemicznych substancji
 • klasyfikuje metody pomiaru wielko艣ci fizycznych i fizykochemicznych charakteryzuj膮cych substancje
 • dobiera metody pomiaru wielko艣ci fizycznych i fizykochemicznych charakteryzuj膮cych substancje
 • dokonuje pomiar贸w wielko艣ci fizycznych i fizykochemicznych charakteryzuj膮cych substancje, takich jak np. lepko艣膰, g臋sto艣膰, charakterystyczne temperatury
  7. analizuje sk艂ad jako艣ciowy i ilo艣ciowy surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych
 • rozr贸偶nia metody analityczne s艂u偶膮ce do oceny jako艣ciowej i ilo艣ciowej surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych
 • dobiera metody analityczne do wykonania analizy sk艂adu jako艣ciowego i ilo艣ciowego surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych
  8. ocenia jako艣膰 surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych na podstawie wynik贸w bada艅 laboratoryjnych
 • oblicza zawarto艣膰 sk艂adnik贸w w analizowanych pr贸bkach surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych na podstawie wynik贸w bada艅 laboratoryjnych
 • wskazuje b艂臋dy w analizie ilo艣ciowej surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych przemys艂贸w chemicznego, paliwowego, farmaceutycznego i biotechnologicznego
 • okre艣la rodzaje b艂臋d贸w powstaj膮cych podczas wykonywania bada艅 laboratoryjnych surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych
 • sporz膮dza dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z opracowaniem i interpretacj膮 wynik贸w bada艅 laboratoryjnych surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zgodno艣膰 jako艣ci surowc贸w, p贸艂produkt贸w, produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych z norm膮 lub danymi zawartymi na opakowaniu
  9. analizuje przebieg procesu technologicznego
 • okre艣la sposoby kontroli proces贸w technologicznych
 • wskazuje na schematach technologicznych miejsca pomiaru parametr贸w procesowych
 • okre艣la na podstawie instrukcji obs艂ugi zasady u偶ytkowania automatycznych analizator贸w pomiarowych
 • wykonuje analizy pr贸bek pobranych w trakcie ci膮g艂ego procesu technologicznego
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - przestrzega procedur systemu zarz膮dzania jako艣ci膮
 • interpretuje procedury systemu zarz膮dzania jako艣ci膮 stosowane w laboratorium podczas wykonywania bada艅 analitycznych
 • interpretuje procedury systemu zarz膮dzania jako艣ci膮 wykorzystywane podczas przechowywania i utylizacji chemikali贸w

CHM.04.4 - Wykonywanie bada艅 bioanalitycznych i 艣rodowiskowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM.4)

  1. okre艣la zjawiska fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodz膮ce podczas identyfikacji i analiz ilo艣ciowych produkt贸w naturalnych
 • wyja艣nia poj臋cia z zakresu metod analitycznych stosowanych do identyfikacji i analiz ilo艣ciowych produkt贸w naturalnych
 • okre艣la parametry mierzone podczas identyfikacji i analiz ilo艣ciowych produkt贸w naturalnych
 • okre艣la parametry mierzone technikami instrumentalnymi podczas identyfikacji i analiz ilo艣ciowych produkt贸w naturalnych
  2. dobiera aparatur臋 pomiarow膮 i sprz臋t laboratoryjny do wykonywania bada艅 bioanalitycznych i 艣rodowiskowych
 • rozpoznaje aparatur臋 pomiarow膮 i sprz臋t laboratoryjny stosowany w badaniach bioanalitycznych i 艣rodowiskowych
 • dobiera sprz臋t laboratoryjny i aparatur臋 pomiarow膮 do wykonania bada艅 bioanalitycznych i 艣rodowiskowych
 • przygotowuje zestawy sprz臋tu laboratoryjnego do wykonywania bada艅 bioanalitycznych i 艣rodowiskowych
 • okre艣la zasady obs艂ugi sprz臋tu laboratoryjnego i aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach bioanalitycznych i 艣rodowiskowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM.4 - sporz膮dza pod艂o偶a do bada艅 mikrobiologicznych
 • okre艣la metody sterylizacji mechanicznej, fizycznej i chemicznej
 • klasyfikuje rodzaje pod艂o偶y do bada艅 mikrobiologicznych
 • okre艣la zastosowanie pod艂o偶y do bada艅 mikrobiologicznych
 • opisuje proces przygotowania pod艂o偶y do bada艅 mikrobiologicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje pod艂o偶a do bada艅 mikrobiologicznych, w szczeg贸lno艣ci pod艂o偶e SS, MacConkeya, Wilsona-Blaira (WB), Nogrady, Chapmana, bulion od偶ywczy, agar od偶ywczy, bulion cukrowy
 • okre艣la metody hodowli drobnoustroj贸w
  4. przygotowuje preparaty mikroskopowe
 • wskazuje spos贸b przygotowania preparat贸w przy偶yciowych i utrwalonych
 • okre艣la zasady barwienia preparat贸w mikroskopowych
 • rozr贸偶nia rodzaje barwienia preparat贸w mikroskopowych, takie jak negatywny i pozytywny, prosty i z艂o偶ony
 • rozr贸偶nia barwniki stosowane do barwienia preparat贸w mikroskopowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la techniki wykonywania posiew贸w
 • dobiera rodzaj pod艂o偶a do badanego materia艂u
 • okre艣la warunki hodowli drobnoustroj贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje oznaczenia ilo艣ciowe aminokwas贸w, bia艂ek, cukr贸w, t艂uszcz贸w i kwas贸w nukleinowych
 • okre艣la metody stosowane w: analizie ilo艣ciowej aminokwas贸w i bia艂ek, analizie ilo艣ciowej cukr贸w, analizie ilo艣ciowej t艂uszcz贸w, analizie ilo艣ciowej kwas贸w nukleinowych
 • wykonuje oznaczenia ilo艣ciowe: cukr贸w, bia艂ek, t艂uszcz贸w
  6. wykonuje analizy z zastosowaniem biosensor贸w
 • rozr贸偶nia biosensory
 • okre艣la zasad臋 dzia艂ania biosensor贸w
 • wskazuje praktyczne zastosowanie biosensor贸w
 • wykonuje analiz臋 z zastosowaniem biosensor贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • interpretuje wyniki przeprowadzonej analizy
  7. identyfikuje produkty naturalne metodami chemicznymi oraz instrumentalnymi
 • stosuje techniki laboratoryjne do identyfikacji produkt贸w naturalnych
 • wykonuje pr贸by wykrywania bia艂ek, cukr贸w i t艂uszcz贸w metodami chemicznymi
 • interpretuje wyniki przeprowadzonej pr贸by
  8. wykonuje analizy fizykochemiczne wody, 艣ciek贸w, powietrza, gleby i 艣rodk贸w spo偶ywczych w warunkach terenowych i laboratoryjnych
 • okre艣la wska藕niki jako艣ci wody
 • opracowuje plan badania wody pitnej, 艣ciek贸w, powietrza, gleby oraz 艣rodk贸w spo偶ywczych w warunkach terenowych i laboratoryjnych
 • stosuje metody analizy fizykochemicznej do oceny wody, 艣ciek贸w, powietrza, gleby i 艣rodk贸w spo偶ywczych
 • opisuje zestawy sprz臋tu do wykonywania bada艅 艣rodowiskowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • interpretuje wyniki przeprowadzonej analizy fizykochemicznej
  9. ocenia jako艣膰 wody pitnej, 艣ciek贸w, powietrza i gleby na podstawie wynik贸w bada艅 analitycznych
 • opisuje spos贸b badania mikrobiologicznego wody pitnej, 艣ciek贸w, powietrza i gleby
 • okre艣la og贸ln膮 liczb臋 mikroorganizm贸w nale偶膮cych do r贸偶nych grup fizjologicznych w badaniu wody pitnej, 艣ciek贸w, powietrza i gleby
 • opisuje spos贸b bada艅 fizykochemicznych, chemicznych i biochemicznych wody pitnej, 艣ciek贸w, powietrza i gleby
 • por贸wnuje uzyskane wyniki bada艅 analitycznych z obowi膮zuj膮cymi normami (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia jako艣膰 wody, 艣ciek贸w, powietrza i gleby na podstawie wynik贸w bada艅 analitycznych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - dokumentuje wyniki bada艅 bioanalitycznych i 艣rodowiskowych
 • sporz膮dza dokumentacj臋 z przeprowadzonych bada艅 bioanalitycznych i 艣rodowiskowych
 • wykonuje obliczenia zwi膮zane z opracowaniem wynik贸w bada艅 bioanalitycznych i 艣rodowiskowych
 • stosuje programy komputerowe do opracowywania wynik贸w bada艅 bioanalitycznych i 艣rodowiskowych oraz do prowadzenia ewidencji i archiwizacji wynik贸w bada艅 bioanalitycznych i 艣rodowiskowych

CHM.04.5 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM04)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu, ewentualnie fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM04 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e-mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instrukta偶owych)
 • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub tym j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przedstawia publicznie w j臋zyku obcym nowo偶ytnym wcze艣niej opracowany materia艂 (np. prezentacj臋)
  6. wykorzystuje strategie s艂u偶膮ce doskonaleniu w艂asnych umiej臋tno艣ci j臋zykowych oraz podnosz膮ce 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad nauk膮 j臋zyka obcego nowo偶ytnego, wsp贸艂dzia艂a w grupie, korzysta ze 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze s艂ownika dwuj臋zycznego i jednoj臋zycznego
 • wsp贸艂dzia艂a z innymi osobami, realizuj膮c zadania j臋zykowe
 • korzysta z tekst贸w w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, r贸wnie偶 za pomoc膮 technologii informacyjno- komunikacyjnych
 • identyfikuje s艂owa klucze i internacjonalizmy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to mo偶liwe), aby w przybli偶eniu okre艣li膰 znaczenie s艂owa
 • upraszcza (je偶eli to konieczne) wypowied藕, zast臋puje nieznane s艂owa innymi, wykorzystuje opis, 艣rodki niewerbalne

CHM.04.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM.04.)

  1. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami prawa dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • okresla spos贸b przygotowania stanowiska pracy w laboratorium analitycznym zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • wskazuje spos贸b przygotowania stanowiska pracy w laboratorium analitycznym zgodnie z wymaganiami ergonomii
 • <