LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM.05

Ocena stanu 艣rodowiska, planowanie i realizacja zada艅 w ochronie 艣rodowiska- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 CHM.5
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE CHM 5

CHM.05.2 - Podstawy ochrony 艣rodowiska (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM.05)

  1. charakteryzuje zasoby 艣rodowiska przyrodniczego
 • wyja艣nia poj臋cia z zakresu ochrony 艣rodowiska
 • opisuje stan 艣rodowiska przyrodniczego
 • wyodr臋bnia cechy czynnik贸w 艣rodowiska maj膮cych wp艂yw na organizmy
 • wymienia i opisuje formy ochrony przyrody
  2. charakteryzuje elementy 艣rodowiska przyrodniczego
 • opisuje zale偶no艣ci pomi臋dzy elementami 艣rodowiska przyrodniczego
 • ustala wp艂yw czynnik贸w 艣rodowiska na organizmy
 • opisuje procesy zachodz膮ce w poszczeg贸lnych komponentach, w tym procesy samooczyszczania
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM.05 - charakteryzuje rodzaje w贸d powierzchniowych i podziemnych
 • rozr贸偶nia rodzaje w贸d powierzchniowych i podziemnych
 • wymienia cechy w贸d powierzchniowych i podziemnych
  4. klasyfikuje gleby
 • rozr贸偶nia rodzaje gleb
 • wymienia cechy charakterystyczne poszczeg贸lnych rodzaj贸w gleb
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci rodzaj贸w gleb
 • stosuje gleboznawcz膮 klasyfikacj臋 grunt贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje warunki klimatyczne
 • rozr贸偶nia warstwy atmosfery ziemskiej
 • opisuje cechy charakterystyczne poszczeg贸lnych warstw atmosfery ziemskiej
 • okre艣la sk艂ad powietrza atmosferycznego
 • rozr贸偶nia procesy i zjawiska zachodz膮ce w atmosferze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje procesy i zjawiska zachodz膮ce w atmosferze
  6. charakteryzuje klimat akustyczny
 • wyja艣nia zasady powstawania i emisji fal akustycznych
 • opisuje cechy charakterystyczne klimatu akustycznego
 • okre艣la 藕r贸d艂a oraz rodzaje ha艂asu i drga艅
  7. okre艣la rodzaje zanieczyszcze艅 艣rodowiska
 • rozpoznaje rodzaje zanieczyszcze艅 艣rodowiska
 • wymienia cechy charakterystyczne zanieczyszcze艅 艣rodowiska
 • wyja艣nia wp艂yw zanieczyszcze艅 艣rodowiska na zdrowie cz艂owieka i 艣rodowisko przyrodnicze
  8. korzysta z map pogody oraz danych meteorologicznych i hydrologicznych
 • wymienia informacje zawarte w mapach pogody
 • interpretuje dane meteorologiczne i hydrologiczne
  9. przestrzega zasad wykonywania rysunk贸w technicznych oraz szkic贸w rysunkowych
 • wyja艣nia zasady wykonywania rysunk贸w technicznych i szkic贸w rysunkowych
 • rozpoznaje oznaczenia na rysunkach technicznych i szkicach rysunkowych
 • sporz膮dza rysunki techniczne i szkice rysunkowe
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ochrony i kszta艂towania 艣rodowiska
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce poszczeg贸lnych komponent贸w 艣rodowiska
 • pos艂uguje si臋 terminologia stosowan膮 w przepisach prawa dotycz膮cych ochrony 艣rodowiska
  11. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • korzysta z program贸w komputerowych wspomagaj膮cych realizacj臋 zada艅 zawodowych
 • ewidencjonuje wyniki zada艅 zawodowych z wykorzystaniem program贸w komputerowych
  12. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • definiuje poj臋cie normy i wymienia jej cechy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

CHM.05.3 - Monitorowanie stopnia zanieczyszczenia 艣rodowiska (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM5)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮, projektow膮, kartami charakterystyk
 • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej odczynnik贸w, normami oraz instrukcjami dotycz膮cymi wykonywania bada艅 stanu 艣rodowiska
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami, normami i kartami charakterystyk odczynnik贸w
 • interpretuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej, projektowej, kartach charakterystyk odczynnik贸w, normach oraz instrukcjach dotycz膮cych wykonywania bada艅 stanu 艣rodowiska
 • stosuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej, projektowej, kartach charakterystyk odczynnik贸w, normach oraz instrukcjach dotycz膮cych wykonywania bada艅 stanu 艣rodowiska
  2. planuje prace zwi膮zane z badaniem stanu 艣rodowiska
 • wymienia kolejno艣膰 prac zwi膮zanych z badaniem stanu 艣rodowiska
 • wymienia badane wska藕niki jako艣ci komponent贸w 艣rodowiska
 • opisuje metody bada艅 komponent贸w 艣rodowiska
 • dobiera przyrz膮dy i aparatur臋 pomiarow膮 do bada艅 komponent贸w 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM5 - pobiera pr贸bki do bada艅 laboratoryjnych i terenowych zgodnie z zasadami poboru
 • okre艣la zasady poboru pr贸bek poszczeg贸lnych komponent贸w 艣rodowiska
 • zabezpiecza pr贸bki do bada艅 laboratoryjnych i terenowych
 • opisuje (znakuje), transportuje i przechowuje pr贸bki do bada艅 laboratoryjnych i terenowych
  4. obs艂uguje urz膮dzenia i aparatur臋 kontrolno- pomiarow膮
 • odczytuje wskazania aparatury kontrolno- pomiarowej
 • rejestruje wyniki pomiar贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - prowadzi badania proces贸w zachodz膮cych w 艣rodowisku
 • wykonuje badania poszczeg贸lnych komponent贸w 艣rodowiska w celu okre艣lenia proces贸w zachodz膮cych w 艣rodowisku
 • oznacza poziom wska藕nik贸w jako艣ci powietrza, w贸d i gleb
 • zapisuje i ewidencjonuje wyniki z wykonanych pomiar贸w
 • dokonuje analizy wynik贸w pomiar贸w w celu oceny proces贸w zachodz膮cych w 艣rodowisku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opracowuje i ewidencjonuje wyniki bada艅
  6. przestrzega zasad sporz膮dzania bilans贸w zanieczyszcze艅 powietrza, wody i gleby oraz ha艂asu
 • wymienia cele sporz膮dzania bilans贸w zanieczyszcze艅 powietrza, wody i gleby oraz ha艂asu
 • analizuje informacje zawarte w dost臋pnych, sporz膮dzonych bilansach zanieczyszcze艅 powietrza, wody i gleby oraz ha艂asu
 • sporz膮dza bilanse zanieczyszcze艅 komponent贸w 艣rodowiska
 • opracowuje wyniki bilans贸w zanieczyszcze艅 komponent贸w 艣rodowiska (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza lub okre艣la dopuszczalny stopie艅 zanieczyszcze艅 艣rodowiska na podstawie obowi膮zuj膮cych norm i przepis贸w prawa
  7. organizuje dzia艂ania zwi膮zane z monitoringiem zanieczyszcze艅 powietrza, wody i gleby oraz ha艂asu zgodnie z zasadami Zintegrowanego Monitoringu 艢rodowiska Przyrodniczego (ZM艢P)
 • wyja艣nia poj臋cia zwi膮zane z monitoringiem 艣rodowiska
 • opisuje organizacj臋 Pa艅stwowego Monitoringu 艢rodowiska
 • podaje zakres prowadzenia Pa艅stwowego Monitoringu 艢rodowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie monitorowania 艣rodowiska (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje i interpretuje informacje zawarte w publikacjach i analizach z monitoringu 艣rodowiska
 • planuje dzia艂ania zwi膮zane z monitoringiem zanieczyszcze艅 powietrza, wody i gleby oraz ha艂asu zgodnie z zasadami Zintegrowanego Monitoringu 艢rodowiska Przyrodniczego (ZM艢P)
  8. opracowuje dzia艂ania zwi膮zane z monitoringiem przyrody o偶ywionej
 • wyja艣nia zale偶no艣膰 mi臋dzy monitoringiem 艣rodowiska i monitoringiem przyrody o偶ywionej
 • wymienia obszary, na kt贸rych powinny by膰 zlokalizowane stacje bazowe zwi膮zane z monitoringiem przyrody o偶ywionej
 • planuje prace zwi膮zane z monitoringiem przyrody o偶ywionej

CHM.05.4 - Ocena stopnia zanieczyszczenia 艣rodowiska (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM.5)

  1. okre艣la jako艣膰 komponent贸w 艣rodowiska na podstawie dopuszczalnych norm i przepis贸w prawa
 • ocenia stopie艅 zanieczyszczenia 艣rodowiska na podstawie obowi膮zuj膮cych norm i przepis贸w prawa
 • opracowuje raport stanu 艣rodowiska na podstawie przepis贸w prawa
 • planuje rozwi膮zania na podstawie raportu stwierdzaj膮cego podwy偶szone stopnie zanieczyszczenia 艣rodowiska
  2. ocenia aktualny stan 艣rodowiska
 • ocenia stan 艣rodowiska na podstawie wynik贸w bada艅
 • przewiduje zmiany, kt贸re b臋d膮 zachodzi膰 w 艣rodowisku
 • planuje dzia艂ania naprawcze dla obszar贸w zanieczyszczonych na podstawie raportu stwierdzaj膮cego podwy偶szone stopnie zanieczyszczenia 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM.5 - oblicza emisje zanieczyszcze艅 艣rodowiska
 • oblicza 艂adunki zanieczyszcze艅 wprowadzanych do w贸d, gleby i powietrza
 • oblicza r贸wnowa偶ny poziom d藕wi臋ku i okre艣la klimat akustyczny
  4. okre艣la warunki uzyskania zg贸d i pozwole艅 na podstawie przepis贸w prawa dotycz膮cych ochrony 艣rodowiska i prawa wodnego
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce ochrony 艣rodowiska i prawa wodnego
 • korzysta z informacji zawartych w katastrze wodnym
 • wskazuje op艂aty lub kary przewidziane w przepisach prawa dotycz膮cych ochrony 艣rodowiska i prawa wodnego
 • odczytuje dane o sieciach hydrograficznych, stanach w贸d i stopniu zanieczyszczenia w贸d na podstawie katastru wodnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje dokumenty do uzyskania zg贸d i pozwole艅 na podstawie przepis贸w prawa dotycz膮cych ochrony 艣rodowiska i prawa wodnego
 • wykonuje ocen臋 szkodliwego oddzia艂ywania inwestycji na zdrowie cz艂owieka i 艣rodowisko

CHM.05.5 - Planowanie i realizacja zada艅 w ochronie 艣rodowiska (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM05)

  1. planuje zadania dotycz膮ce ochrony w贸d
 • wymienia rodzaje w贸d
 • wyja艣nia zasady eksploatacji uj臋膰 w贸d powierzchniowych i podziemnych
 • rozpoznaje 藕r贸d艂a zanieczyszcze艅 w贸d powierzchniowych i podziemnych
 • dobiera metody uzdatniania wody w zale偶no艣ci od jej przeznaczenia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • planuje proces uzdatniania wody w zale偶no艣ci od jej sk艂adu chemicznego
 • dobiera urz膮dzenia do uzdatniania wody przeznaczonej do okre艣lonych cel贸w
 • opisuje rodzaje 艣ciek贸w
 • dobiera metody oczyszczania 艣ciek贸w
 • wyodr臋bnia cechy proces贸w zachodz膮cych podczas oczyszczania 艣ciek贸w
 • dobiera urz膮dzenia do oczyszczania 艣ciek贸w
 • rozpoznaje rodzaje i elementy przydomowej oczyszczalni 艣ciek贸w
 • odczytuje z dokumentacji projektowych dane o sieciach wodoci膮gowych i kanalizacyjnych
 • projektuje zadania dotycz膮ce ochrony w贸d
  2. planuje zadania dotycz膮ce ochrony powietrza atmosferycznego
 • rozpoznaje 藕r贸d艂a zanieczyszcze艅 powietrza atmosferycznego
 • okre艣la rodzaj i st臋偶enie zanieczyszcze艅 powietrza atmosferycznego
 • opisuje metody ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami
 • proponuje rozwi膮zania zwi膮zane z ograniczeniem emisji zanieczyszcze艅 do atmosfery, w tym niekonwencjonalne 藕r贸d艂a energii (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje zasoby energii odnawialnej
 • opisuje technologie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
 • okre艣la wp艂yw ha艂asu na organizm cz艂owieka i 艣rodowisko przyrodnicze
 • dobiera metody i 艣rodki ochrony przed ha艂asem
 • wskazuje dzia艂ania zwi膮zane z ograniczaniem ha艂asu i drga艅 w 艣rodowisku
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami oraz przed ha艂asem i drganiami
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM05 - planuje zadania dotycz膮ce ochrony gleb
 • rozpoznaje 藕r贸d艂a zanieczyszcze艅 gleb
 • dobiera metody ochrony gleb przed degradacj膮 i dewastacj膮
 • okre艣la prace zwi膮zane z rekultywacj膮 gleb
 • ocenia stopie艅, przyczyny i skutki degradacji gleb
  4. charakteryzuje racjonaln膮 gospodark臋 odpadami komunalnymi
 • klasyfikuje odpady wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w
 • wskazuje sposoby sortowania odpad贸w komunalnych
 • przestrzega zasad sk艂adowania i magazynowania odpad贸w komunalnych
 • dobiera sposoby zagospodarowania odpad贸w komunalnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera metody unieszkodliwiania odpad贸w komunalnych
 • wymienia prace zwi膮zane z eksploatacj膮 sk艂adowiska odpad贸w komunalnych
 • prowadzi prace zwi膮zane z kompostowaniem odpad贸w komunalnych
 • planuje prace zwi膮zane ze spalaniem odpad贸w komunalnych oraz eksploatacj膮 spalarni
 • dobiera metody zagospodarowania osad贸w 艣ciekowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje racjonaln膮 gospodark臋 odpadami przemys艂owymi
 • rozr贸偶nia prace zwi膮zane z zagospodarowaniem odpad贸w niebezpiecznych
 • opisuje sposoby sk艂adowania odpad贸w przemys艂owych niebezpiecznych
 • planuje transport i sk艂adowanie odpad贸w przemys艂owych niebezpiecznych
 • dobiera metody unieszkodliwiania odpad贸w przemys艂owych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • planuje gospodarcze wykorzystanie odpad贸w przemys艂owych

CHM.05.6 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM 05)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu, ewentualnie fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM 05 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu:
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi , reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e-mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instrukta偶owych)
 • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub tym j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przedstawia publicznie w j臋zyku obcym nowo偶ytnym wcze艣niej opracowany materia艂 (np. prezentacj臋)
  6. wykorzystuje strategie s艂u偶膮ce doskonaleniu w艂asnych umiej臋tno艣ci j臋zykowych oraz podnosz膮ce 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad j臋zykiem obcym nowo偶ytnym, wsp贸艂dzia艂a w grupie, korzysta ze 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze s艂ownika dwuj臋zycznego i jednoj臋zycznego
 • wsp贸艂dzia艂a z innymi osobami, realizuj膮c zadania j臋zykowe
 • korzysta z tekst贸w w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, r贸wnie偶 za pomoc膮 technologii informacyjno- komunikacyjnych
 • identyfikuje s艂owa klucze, internacjonalizmy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to mo偶liwe), aby w przybli偶eniu okre艣la znaczenie s艂owa
 • upraszcza (je偶eli to konieczne) wypowied藕, zast臋puje nieznane s艂owa innymi, wykorzystuje opis, 艣rodki niewerbalne

CHM.05.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM.05.)

  1. stosuje poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰: bezpiecze艅stwo pracy, higiena pracy, ochrona pracy, ergonomia
 • okre艣la zakres i cel dzia艂a艅 ochrony przeciwpo偶arowej
 • okre艣la zakres i cel dzia艂a艅 na rzecz ochrony 艣rodowiska
 • wymienia przepisy prawa okre艣laj膮ce wymagania w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska i ergonomii
  2. opisuje zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakre