LOGOWANIE

KWALIFIKACJA R7

Ocena stanu 艣rodowiska- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 R.7
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE R 7

1. Wykonywanie bada艅 dotycz膮cych stanu 艣rodowiska
Kwalifikacje w zawodzie R.7 - Ucze艅:
1) planuje prace zwi膮zane z badaniem i ocen膮 stanu 艣rodowiska;
2) lokalizuje punkty pomiaru parametr贸w powietrza, wody, gleby oraz nat臋偶enia ha艂asu i drga艅;
3) dobiera metody prowadzenia bada艅 oraz aparatur臋 pomiarow膮 w zale偶no艣ci od badanego komponentu 艣rodowiska;
4) pobiera pr贸bki komponent贸w 艣rodowiska do bada艅 laboratoryjnych i terenowych;
5) obs艂uguje urz膮dzenia i aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮;
6) wykonuje oznaczenia laboratoryjne okre艣lonych komponent贸w 艣rodowiska;
7) prowadzi badania proces贸w zachodz膮cych w 艣rodowisku;
8) opracowuje i ewidencjonuje wyniki bada艅;
9) ocenia jako艣膰 komponent贸w 艣rodowiska na podstawie obowi膮zuj膮cych norm oraz przepis贸w prawa;
10) organizuje dzia艂ania zwi膮zane monitoringiem zanieczyszcze艅 powietrza atmosferycznego, w贸d powierzchniowych i podziemnych, gleby oraz ha艂asu;
11) opracowuje plany dzia艂a艅 zwi膮zanych z monitoringiem przyrody o偶ywionej;
12) korzysta z systemu gromadzenia, przesy艂ania i przetwarzania danych;
13) okre艣la cele i przestrzega zasad zintegrowanego monitoringu 艣rodowiska przyrodniczego;
14) wykonuje badania zwi膮zane z prowadzeniem zintegrowanego monitoringu 艣rodowiska przyrodniczego;
15) ocenia aktualny stan 艣rodowiska oraz opracowuje prognozy zmian zachodz膮cych w 艣rodowisku;
16) opracowuje plany dzia艂a艅 w sytuacji wyst膮pienia zagro偶e艅 ekologicznych;
17) przewiduje zagro偶enia dla zdrowia i 偶ycia cz艂owieka, wynikaj膮ce z prowadzonych prac laboratoryjnych i terenowych.

2. Ocena stopnia zanieczyszczenia 艣rodowiska
Kwalifikacje w zawodzie R7 - Ucze艅:
1) przestrzega zasad sporz膮dzania bilans贸w zanieczyszcze艅 powietrza, wody i gleby;
2) okre艣la st臋偶enie i rozmieszczenie zanieczyszcze艅 powietrza, wody i gleby w r贸偶nych regionach kraju;
3) sporz膮dza bilanse zanieczyszcze艅 w贸d p艂yn膮cych, powietrza i gleby;
4) opracowuje wyniki bilans贸w z wykorzystaniem specjalistycznych program贸w komputerowych;
5) okre艣la dopuszczalny stopie艅 zanieczyszczenia 艣rodowiska na podstawie obowi膮zuj膮cych norm i przepis贸w prawa;
6) oblicza stopie艅 redukcji zanieczyszcze艅 gaz贸w odlotowych i 艣ciek贸w;
7) oblicza emisje zanieczyszcze艅 na podstawie wynik贸w monitoringu;
8) ocenia aktualny stan 艣rodowiska na podstawie bilansu zanieczyszcze艅;
9) korzysta z informacji zamieszczanych w katastrze wodnym;
10) okre艣la warunki wydawania pozwole艅 emisyjnych i decyzji wodnoprawnych;
11) opracowuje instrukcje gospodarowania wod膮;
12) rozpoznaje rodzaje zagro偶e艅 i okre艣la ich wp艂yw na 艣rodowisko;
13) oblicza op艂aty za korzystanie ze 艣rodowiska;
14) okre艣la wp艂yw oddzia艂ywania inwestycji szczeg贸lnie szkodliwych na 艣rodowisko przyrodnicze i ludzi.