LOGOWANIE

KWALIFIKACJA DRM.06

Produkcja mas w艂贸knistych i wytwor贸w papierniczychZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 DRM.6
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE DRM 6

DRM.06.2 - Podstawy papiernictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja DRM.06)

  1. stosuje terminologi臋 z zakresu papiernictwa: stosuje terminologi臋 z zakresu wytwarzania mas w艂贸knistych, stosuje terminologi臋 z zakresu produkcji wytwor贸w papierniczych, stosuje terminologi臋 z zakresu przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • podaje definicje poj臋膰 z zakresu wytwarzania mas w艂贸knistych
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰 z zakresu wytwarzania mas w艂贸knistych
 • podaje definicje poj臋膰 z zakresu produkcji wytwor贸w papierniczych
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰 z zakresu produkcji wytwor贸w papierniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • podaje definicje poj臋膰 z zakresu przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰 z zakresu przetwarzania wytwor贸w papierniczych
  2. charakteryzuje zjawiska fizykochemiczne zachodz膮ce w procesach papierniczych: klasyfikuje procesy fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodz膮ce w procesach papierniczych, wyja艣nia procesy fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodz膮ce w procesach papierniczych
 • wymienia procesy fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne wyst臋puj膮ce w papiernictwie
 • rozr贸偶nia procesy fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne wyst臋puj膮ce w papiernictwie
 • wskazuje etapy proces贸w fizycznych, chemicznych i fizykochemicznych wyst臋puj膮cych w papiernictwie
 • ustala zale偶no艣ci mi臋dzy zjawiskami fizycznymi, chemicznymi i fizykochemicznymi wyst臋puj膮cymi w papiernictwie
  3. Kwalifikacje w zawodzie DRM.06 - charakteryzuje maszyny i urz膮dzenia stosowane w papiernictwie: rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do produkcji mas w艂贸knistych, rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do produkcji wytwor贸w papierniczych
 • klasyfikuje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania mas w艂贸knistych
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania mas w艂贸knistych
 • okre艣la zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 do wytwarzania mas w艂贸knistych , rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • klasyfikuje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania wytwor贸w papierniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania wytwor贸w papierniczych
 • okre艣la zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 do wytwarzania wytwor贸w papierniczych
 • klasyfikuje maszyny i urz膮dzenia do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • okre艣la zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
  4. charakteryzuje materia艂y, p贸艂produkty i produkty papiernicze
 • klasyfikuje materia艂y, p贸艂produkty i produkty do produkcji mas w艂贸knistych
 • rozpoznaje materia艂y, p贸艂produkty i produkty do produkcji mas w艂贸knistych
 • klasyfikuje materia艂y, p贸艂produkty i produkty do produkcji wytwor贸w papierniczych
 • rozpoznaje materia艂y, p贸艂produkty i produkty do produkcji wytwor贸w papierniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • klasyfikuje materia艂y, p贸艂produkty i produkty do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • rozpoznaje materia艂y, p贸艂produkty i produkty do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe stosowane w papiernictwie
 • identyfikuje przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe stosowane podczas wytwarzania mas w艂贸knistych
 • okre艣la zastosowanie przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych stosowanych podczas wytwarzania mas w艂贸knistych
 • identyfikuje przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe stosowane podczas produkcji wytwor贸w papierniczych
 • okre艣la zastosowanie przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych stosowanych podczas produkcji wytwor贸w papierniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe stosowane podczas przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • okre艣la zastosowanie przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych stosowanych podczas przetwarzania wytwor贸w papierniczych
  6. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 i technologiczn膮
 • odczytuje schematy maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w papiernictwie
 • odczytuje charakterystyki i parametry urz膮dze艅 technicznych
 • okre艣la zasady tworzenia rysunk贸w technicznych
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji technologicznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 technologiczn膮
  7. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

DRM.06.3 - Wytwarzanie mas w艂贸knistych (Egzamin zawodowy kwalifikacja DRM6)

  1. charakteryzuje metody wytwarzania mas w艂贸knistych
 • klasyfikuje metody produkcji mas w艂贸knistych
 • klasyfikuje technologie produkcji mas w艂贸knistych
 • rozr贸偶nia metody i technologie wytwarzania mas w艂贸knistych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci mas w艂贸knistych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia technologie wytwarzania mas w艂贸knistych
 • wymienia etapy procesu wytwarzania mas w艂贸knistych
 • opisuje etapy procesu wytwarzania mas w艂贸knistych
 • identyfikuje zjawiska fizykochemiczne zachodz膮ce podczas wytwarzania mas w艂贸knistych
  2. przygotowuje masy w艂贸kniste zgodnie z technologi膮 wytwarzania: przygotowuje surowce i materia艂y do wytwarzania mas w艂贸knistych, obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania mas w艂贸knistych, opracowuje schemat technologiczny wytwarzania mas w艂贸knistych
 • rozr贸偶nia surowce i materia艂y stosowane do wytwarzania mas w艂贸knistych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci surowc贸w i materia艂贸w stosowanych do wytwarzania mas w艂贸knistych
 • dobiera surowce i materia艂y do wytwarzania mas w艂贸knistych
 • sporz膮dza zapotrzebowanie na surowce i materia艂y do wytwarzania mas w艂贸knistych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia stosowane do wytwarzania mas w艂贸knistych
 • dobiera parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do wytwarzania mas w艂贸knistych
 • ustala kolejno艣膰 operacji technologicznych wytwarzania mas w艂贸knistych
  3. Kwalifikacje w zawodzie DRM6 - kontroluje przebieg proces贸w technologicznych wytwarzania mas w艂贸knistych: wskazuje punkty kontrolne w zakresie proces贸w przygotowania surowc贸w i materia艂贸w do wytwarzania mas w艂贸knistych, pos艂uguje si臋 urz膮dzeniami i przyrz膮dami kontrolno-pomiarowymi podczas wytwarzania mas w艂贸knistych, stosuje oprogramowanie kontrolne do kontroli jako艣ci procesu wytwarzania mas w艂贸knistych
 • wskazuje punkty podlegaj膮ce kontroli podczas wytwarzania mas w艂贸knistych
 • okre艣la parametry podlegaj膮ce kontroli w zakresie proces贸w przygotowania surowc贸w i materia艂贸w do wytwarzania mas w艂贸knistych
 • rozpoznaje urz膮dzenia i przyrz膮dy kontrolno- pomiarowe stosowane podczas wytwarzania mas w艂贸knistych
 • rozpoznaje oprogramowanie kontrolne do kontroli jako艣ci wytwarzania mas w艂贸knistych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokonuje pomiar贸w przyrz膮dami kontrolno- pomiarowymi
 • weryfikuje parametry jako艣ciowe przy zastosowaniu oprogramowania kontrolnego
  4. ocenia jako艣膰 mas w艂贸knistych: ocenia jako艣膰 sk艂adnik贸w mas w艂贸knistych, wykonuje oznaczenia parametr贸w decyduj膮cych o jako艣ci mas w艂贸knistych, proponuje dzia艂ania naprawcze na podstawie analizy wynik贸w kontroli produkcji
 • interpretuje wyniki pomiar贸w z kontroli jako艣ci sk艂adnik贸w mas w艂贸knistych
 • interpretuje wyniki pomiar贸w z kontroli jako艣ci mas w艂贸knistych
 • por贸wnuje parametry jako艣ciowe surowc贸w, substancji chemicznych i mas w艂贸knistych z za艂o偶eniami technologicznymi
 • wskazuje mo偶liwe przyczyny b艂臋d贸w powstaj膮cych podczas wytwarzania mas w艂贸knistych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • podaje sposoby eliminacji b艂臋d贸w powstaj膮cych podczas wytwarzania mas w艂贸knistych
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje metody ochrony 艣rodowiska przed zanieczyszczeniem zwi膮zanym z produkcj膮 mas w艂贸knistych: okre艣la 藕r贸d艂a powstawania zanieczyszcze艅 艣rodowiska podczas wytwarzania mas w艂贸knistych, stosuje metody oczyszczania wody produkcyjnej i 艣ciek贸w powsta艂ych podczas wytwarzania mas w艂贸knistych
 • wymienia rodzaje zanieczyszcze艅 艣rodowiska powstaj膮cych podczas wytwarzania mas w艂贸knistych
 • wymienia etapy procesu wytwarzania mas w艂贸knistych o najwi臋kszym zu偶yciu wody
 • wymienia metody oczyszczania wody produkcyjnej i 艣ciek贸w powsta艂ych podczas wytwarzania mas w艂贸knistych
 • okre艣la parametry i wska藕niki podlegaj膮ce oznaczeniu w celu zminimalizowania ilo艣ci zanieczyszcze艅 podczas wytwarzania mas w艂贸knistych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera metody oczyszczania wody produkcyjnej i 艣ciek贸w powsta艂ych podczas wytwarzania mas w艂贸knistych
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia do oczyszczania 艣ciek贸w powsta艂ych podczas wytwarzania mas w艂贸knistych
 • dobiera urz膮dzenia do oczyszczania 艣ciek贸w powsta艂ych podczas wytwarzania mas w艂贸knistych

DRM.06.4 - Produkcja wytwor贸w papierniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja DRM.6)

  1. charakteryzuje operacje technologiczne przygotowania masy papierniczej
 • wymienia operacje technologiczne przygotowania masy papierniczej
 • klasyfikuje operacje technologiczne przygotowania masy papierniczej
 • rozr贸偶nia operacje technologiczne przygotowania masy papierniczej
 • opisuje etapy procesu przygotowania masy papierniczej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje zjawiska fizykochemiczne zachodz膮ce podczas przygotowania masy papierniczej
  2. przygotowuje mas臋 papiernicz膮 zgodnie z technologi膮 wytwarzania: przygotowuje surowce i substancje chemiczne do wytwarzania masy papierniczej, obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania masy papierniczej, opracowuje schemat technologiczny wytwarzania masy papierniczej
 • rozr贸偶nia surowce i substancje chemiczne stosowane do wytwarzania masy papierniczej
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci surowc贸w i substancji chemicznych stosowanych do wytwarzania masy papierniczej
 • dobiera surowce i materia艂y do wytwarzania masy papierniczej
 • sporz膮dza zapotrzebowanie na surowce i materia艂y do wytwarzania masy papierniczej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • klasyfikuje maszyny i urz膮dzenia stosowane do wytwarzania masy papierniczej
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia stosowane do wytwarzania masy papierniczej
 • dobiera parametry maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do wytwarzania masy papierniczej
 • dobiera parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do wytwarzania masy papierniczej
 • ustala kolejno艣膰 operacji technologicznych wytwarzania masy papierniczej
  3. Kwalifikacje w zawodzie DRM.6 - charakteryzuje konsolidacj臋 wst臋gi papierniczej na maszynie papierniczej: okre艣la operacje technologiczne zachodz膮ce na maszynie papierniczej, identyfikuje elementy i urz膮dzenia maszyny papierniczej, opracowuje schemat technologiczny wytwarzania wst臋gi papierniczej
 • wymienia operacje technologiczne zachodz膮ce na maszynie papierniczej
 • rozr贸偶nia operacje technologiczne zachodz膮ce na maszynie papierniczej
 • identyfikuje zjawiska fizykochemiczne zachodz膮ce podczas konsolidacji wst臋gi papierniczej
 • opisuje etapy konsolidacji wst臋gi papierniczej na maszynie papierniczej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia elementy i urz膮dzenia maszyny papierniczej
 • ustala kolejno艣膰 operacji technologicznych konsolidacji wst臋gi papierniczej
  4. wyka艅cza, znakuje i pakuje gotowe wytwory papiernicze: stosuje zasady znakowania gotowych wytwor贸w papierniczych, zabezpiecza gotowe wytwory papiernicze do przechowywania i transportu
 • wymienia operacje technologiczne wyka艅czania wytwor贸w papierniczych
 • rozr贸偶nia operacje technologiczne wyka艅czania wytwor贸w papierniczych
 • dobiera urz膮dzenia do wyka艅czania wytwor贸w papierniczych
 • dobiera parametry pracy urz膮dze艅 do wyka艅czania wytwor贸w papierniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje mo偶liwo艣膰 regulowania ustawienia urz膮dze艅 do wyka艅czania wytwor贸w papierniczych
 • okre艣la zasady znakowania gotowych wytwor贸w papierniczych
 • wymienia sposoby zabezpieczania gotowych wytwor贸w papierniczych
 • opisuje sposoby pakowania gotowych wytwor贸w papierniczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - kontroluje przebieg proces贸w technologicznych produkcji wytwor贸w papierniczych: wskazuje punkty kontrolne w zakresie proces贸w przygotowania masy papierniczej, pos艂uguje si臋 urz膮dzeniami i przyrz膮dami kontrolno-pomiarowymi podczas produkcji wytwor贸w papierniczych, stosuje oprogramowanie kontrolne do kontroli jako艣ci procesu produkcji wytwor贸w papierniczych
 • wskazuje punkty podlegaj膮ce kontroli podczas konsolidacji wst臋gi papierniczej
 • wymienia punkty kontrolne w zakresie proces贸w konsolidacji wst臋gi papierniczej
 • okre艣la parametry podlegaj膮ce kontroli w zakresie przygotowania masy papierniczej
 • okre艣la parametry podlegaj膮ce kontroli w zakresie proces贸w konsolidacji wst臋gi papierniczej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje urz膮dzenia i przyrz膮dy kontrolno- pomiarowe stosowane podczas przygotowania masy papierniczej i konsolidacji wst臋gi papierniczej
 • rozpoznaje oprogramowanie kontrolne do kontroli jako艣ci produkcji wytwor贸w papierniczych
 • dokonuje pomiar贸w przyrz膮dami kontrolno- pomiarowymi
 • weryfikuje parametry jako艣ciowe przy zastosowaniu oprogramowania kontrolnego
  6. ocenia jako艣膰 wytwor贸w papierniczych: klasyfikuje w艂a艣ciwo艣ci wytwor贸w papierniczych, wykonuje oznaczenia parametr贸w decyduj膮cych o jako艣ci wytwor贸w papierniczych, proponuje dzia艂ania naprawcze na podstawie analizy wynik贸w kontroli produkcji
 • wymienia w艂a艣ciwo艣ci wytwor贸w papierniczych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci wytwor贸w papierniczych
 • interpretuje wyniki pomiar贸w kontroli jako艣ci wytwor贸w papierniczych
 • interpretuje wyniki pomiar贸w z kontroli jako艣ci wytwor贸w papierniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • por贸wnuje parametry jako艣ciowe wytwor贸w papierniczych z za艂o偶eniami technologicznymi
 • wskazuje mo偶liwe przyczyny b艂臋d贸w powstaj膮cych podczas produkcji wytwor贸w papierniczych
 • podaje sposoby eliminacji b艂臋d贸w powstaj膮cych podczas produkcji wytwor贸w papierniczych
  7. stosuje metody ochrony 艣rodowiska przed zanieczyszczeniem zwi膮zanym z produkcj膮 wytwor贸w papierniczych: omawia racjonalne gospodarowanie wod膮 produkcyjn膮, opisuje 藕r贸d艂a powstawania zanieczyszcze艅 艣rodowiska podczas produkcji wytwor贸w papierniczych, stosuje metody oczyszczania wody produkcyjnej i 艣ciek贸w powsta艂ych podczas produkcji wytwor贸w papierniczych
 • opisuje obieg wody produkcyjnej w papierni
 • okre艣la mo偶liwo艣ci zawracania wody produkcyjnej do obiegu
 • wymienia rodzaje zanieczyszcze艅 艣rodowiska powstaj膮cych podczas produkcji wytwor贸w papierniczych
 • wymienia metody oczyszczania wody produkcyjnej i 艣ciek贸w powsta艂ych podczas produkcji wytwor贸w papierniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la parametry i wska藕niki podlegaj膮ce oznaczeniu w celu zminimalizowania ilo艣ci zanieczyszcze艅 podczas produkcji wytwor贸w papierniczych
 • dobiera metody oczyszczania wody produkcyjnej i 艣ciek贸w powsta艂ych podczas produkcji wytwor贸w papierniczych
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia do oczyszczania 艣ciek贸w powsta艂ych podczas produkcji wytwor贸w papierniczych
 • dobiera urz膮dzenia do oczyszczania 艣ciek贸w powsta艂ych podczas produkcji wytwor贸w papierniczych

DRM.06.5 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja DRM06)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu, ewentualnie fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie DRM06 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym