KWALIFIKACJA EE10

Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznychLEGENDA:

- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu, pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku
- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu; ZABLOKOWANE: pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku

OPIS WYMAGAŃ DLA KWALIFIKACJI EE 10

(BRAK OPISU KWALIFIKACJI)