LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE10

Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją EE.10OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 10

1. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych
Kwalifikacje w zawodzie EE.10 - Uczeń:
1) charakteryzuje proces uruchamiania komputera oraz konfiguruje podstawowy system wejścia-wyjścia (BIOS) oraz interfejs pomiędzy systemem operacyjnym a oprogramowaniem wbudowanym w urządzenie (UEFI);
2) instaluje, konfiguruje oraz aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje na stacjach roboczych;
3) instaluje i aktualizuje sterowniki urządzeń peryferyjnych;
4) opisuje i analizuje klasy adresów logicznej adresacji hostów w Internecie (IP) i konfiguruje interfejsy sieciowe;
5) tworzy i instaluje proste programy wsadowe;
6) dobiera zabezpieczenia systemów operacyjnych;
7) stosuje narzędzia informatyczne do gromadzenia, porządkowania i prezentacji danych;
8) wykonuje kopie bezpieczeństwa danych;
9) zabezpiecza systemy komputerowe przed oprogramowaniem złośliwym, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.

2. Konfigurowanie teleinformatycznych urządzeń sieciowych
Kwalifikacje w zawodzie EE10 - Uczeń:
1) uruchamia i konfiguruje przełączniki sieci komputerowych;
2) konfiguruje wirtualne sieci lokalne (VLAN) w sieciach komputerowych;
3) konfiguruje routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa;
4) konfiguruje urządzenia dostępu do bezprzewodowej lokalnej sieci komputerowej;
5) konfiguruje urządzenia telefonii internetowej (VoIP) umożliwiające transmisje głosu przez sieci komputerowe;
6) dokonuje analizy protokołów sieciowych, wykorzystując interaktywne aplikacje
czasu rzeczywistego;
7) definiuje i konfiguruje usługi teleinformatyczne w obrębie sieci lokalnej;
8) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych w sieciach lokalnych;
9) charakteryzuje algorytmy oraz protokoły routingu;
10) konfiguruje routing statyczny i dynamiczny dla otwartych protokołów bram wewnętrznych (RIP) i trasowania typu stanu łącza (OSPF);
11) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia teleinformatyczne.

3. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych
Kwalifikacje w zawodzie EE 10 - Uczeń:
1) wyjaśnia zjawiska związane z przesyłaniem sygnałów;
2) rozpoznaje parametry jednostkowe linii długiej;
3) rozpoznaje i opisuje metody kodowania transmisyjnego i zabezpieczającego oraz techniki modulacji;
4) wyjaśnia zasadę działania przetworników A/C i C/A;
5) rozróżnia rodzaje przetworników i określa ich zastosowania;
6) rozróżnia rodzaje sygnałów na podstawie opisu, przebiegów czasowych i wyników pomiarów;
7) dobiera urządzenia i parametry konfiguracyjne dostępowych systemów
transmisyjnych w zależności od specyfikacji zastosowania;
8) uruchamia i konfiguruje modemy dostępowe;
9) posługuje się terminologią dotyczącą instalacji, uruchamiania oraz utrzymania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych;
10) wyjaśnia zasadę działania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych na podstawie ich schematów;
11) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia dostępowe systemów
transmisyjnych;
12) montuje i demontuje podzespoły i urządzenia transmisyjne;
13) uruchamia urządzenia i systemy transmisyjne;
14) dokonuje analizy parametrów łącza transmisji danych;
15) wykonuje pomiary i testy urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych oraz interpretuje wyniki pomiarów;
16) sprawdza i interpretuje alarmy w urządzeniach transmisyjnych;
17) analizuje działanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych na podstawie wyników testów i pomiarów.

4. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych
Kwalifikacje w zawodzie EE10 - Uczeń:
1) klasyfikuje oraz charakteryzuje budowę i parametry mediów transmisyjnych;
2) rozpoznaje elementy osprzętu światłowodowego na podstawie wyglądu, parametrów katalogowych oraz symboli graficznych;
3) dobiera narzędzia i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego;
4) montuje okablowanie strukturalne;
5) montuje złącza kablowe, przełącznice i elementy okablowania urządzeń teleinformatycznych;
6) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
7) dokonuje analizy parametrów łącza transmisji danych;
8) dobiera przyrządy i metody pomiaru parametrów transmisyjnych światłowodów;
9) mierzy parametry światłowodów metodą transmisyjną oraz metodą rozproszenia wstecznego;
10) ocenia poprawność uzyskanych wyników pomiarów na podstawie norm
technicznych;
11) charakteryzuje parametry anten;
12) montuje i uruchamia instalacje antenowe;
13) charakteryzuje techniki zwielokrotniania w teletransmisyjnych systemach cyfrowych;
14) rozróżnia synchroniczne systemy cyfrowe hierarchii europejskiej i amerykańskiej na podstawie opisów i oznaczeń;
15) oblicza przepływności podstawowych struktur synchronicznych systemów
cyfrowych;
16) charakteryzuje techniki synchronizacji w systemach cyfrowych;
17) rozróżnia rodzaje sieci optycznych na podstawie opisu i schematów blokowych;
18) rozpoznaje konfiguracje i topologie sieci optycznych;
19) charakteryzuje struktury sieci teleinformatycznej z komutacją w warstwie optycznej;
20) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia teletransmisyjne;
21) lokalizuje uszkodzenia w traktach transmisyjnych.

5. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie głosowych urządzeń abonenckich
Kwalifikacje w zawodzie EE.10 - Uczeń:
1) określa podstawowe funkcje serwerów telekomunikacyjnych;
2) określa funkcje podstawowych bloków funkcjonalnych serwerów telekomunikacyjnych;
3) dobiera i identyfikuje parametry urządzeń abonenckich;
4) rozpoznaje sygnały w łączu abonenckim;
5) wykonuje pomiary łącza abonenckiego;
6) rozróżnia technologie sieciowe z komutacją pakietów i komórek;
7) uruchamia serwery telekomunikacyjne i administruje nimi;
8) instaluje i konfiguruje aparaty telefoniczne;
9) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia abonenckie;
10) ocenia jakość działania cyfrowych urządzeń abonenckich na podstawie wyników testów;
11) określa rodzaje i typy protokołów do zestawiania połączeń głosowych;
12) charakteryzuje procesy zestawiania i rozłączania połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych i mobilnych;
13) wykonuje i uruchamia telefoniczne sieci abonenckie;
14) dodaje abonentów do cyfrowej sieci telekomunikacyjnej;
15) charakteryzuje usługi oferowane w cyfrowych sieciach telekomunikacyjnych;
16) dodaje i usuwa usługi dla nowych użytkowników i modyfikuje funkcjonujące usługi;
17) dokonuje analizy raportów ruchowych;
18) lokalizuje i wymienia uszkodzone podzespoły cyfrowej centrali telefonicznej na podstawie alarmów i wyników testu;
19) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w liniach abonenckich na podstawie pomiarów i
wyników testów.