LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE.13

Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych


- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody związane z kwalifikacją EE.13


Kwalifikacje podobne do EE.13  OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 13

  1. Montaż urządzeń dźwigowych
  Kwalifikacje w zawodzie EE.13 - Uczeń:
  1) stosuje prawa mechaniki technicznej, hydrauliki i automatyki;
  2) posługuje się terminologią zawodową dotyczącą urządzeń dźwigowych;
  3) klasyfikuje urządzenia dźwigowe według określonych kryteriów;
  4) rozróżnia rodzaje urządzeń dźwigowych;
  5) charakteryzuje budowę i zasady działania dźwigów osobowych i towarowych z napędem elektrycznym i hydraulicznym, dźwigów budowlanych i towarowych
  małych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych oraz schodów i chodników
  ruchomych;
  6) posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami montażu urządzeń dźwigowych;
  7) określa parametry techniczne urządzeń dźwigowych;
  8) rozpoznaje podzespoły mechaniczne urządzeń dźwigowych oraz określa ich budowę, funkcje i zasady działania;
  9) rozróżnia hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne podzespoły urządzeń dźwigowych oraz określa ich budowę, funkcje i zasady działania;
  10) rozpoznaje obwody hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne urządzeń dźwigowych oraz określa ich funkcje i zasady działania;
  11) rozpoznaje rodzaje hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych układów
  sterowania i napędu;
  12) dobiera metody montażu urządzeń dźwigowych;
  13) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu urządzeń dźwigowych;
  14) wykonuje czynności związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych;
  15) wykonuje czynności montażowe związane z modernizacją urządzeń dźwigowych;
  16) sprawdza zgodność montażu z dokumentacją techniczną urządzeń dźwigowych;
  17) wykonuje czynności związane z uruchamianiem urządzeń dźwigowych;
  18) dokonuje regulacji parametrów poszczególnych podzespołów urządzeń dźwigowych na podstawie dokumentacji producenta;
  19) wykonuje próby urządzeń dźwigowych przed oddaniem ich do eksploatacji zgodnie
  z obowiązującymi normami oraz przepisami.

  2. Konserwacja urządzeń dźwigowych
  Kwalifikacje w zawodzie EE13 - Uczeń:
  1) dokonuje bieżących przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych;
  2) kontroluje parametry techniczne i eksploatacyjne urządzeń dźwigowych;
  3) ocenia stan techniczny urządzeń dźwigowych w trakcie eksploatacji;
  4) posługuje się dokumentacją techniczną dotyczącą konserwacji urządzeń dźwigowych;
  5) rozpoznaje usterki urządzeń dźwigowych występujące w trakcie użytkowania;
  6) usuwa usterki urządzeń dźwigowych;
  7) lokalizuje uszkodzenia urządzeń dźwigowych oraz podejmuje odpowiednie działania;
  8) dobiera materiały, narzędzia i przyrządy pomiarowe do konserwacji urządzeń
  dźwigowych;
  9) wykonuje pomiary podstawowych wielkości elektrycznych, mechanicznych i hydraulicznych charakterystycznych dla urządzeń dźwigowych;
  10) dobiera części zamienne i podzespoły urządzeń dźwigowych;
  11) dokonuje wymiany części i podzespołów urządzeń dźwigowych;
  12) wykonuje regulacje parametrów pracy urządzeń dźwigowych po ich konserwacji;
  13) wykonuje czynności związane z badaniami technicznymi urządzeń dźwigowych prowadzonymi przez jednostki dozoru technicznego;
  14) sprawdza działanie urządzeń dźwigowych po dokonanej konserwacji;
  15) prowadzi dokumentację związaną z konserwacją urządzeń dźwigowych zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi dozoru technicznego.