LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE17

Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI EE.17



(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)



OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 17

1. Montaż urządzeń i instalacji automatyki
Kwalifikacje w zawodzie EE.17 - Uczeń:
1) rozpoznaje urządzenia na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz określa ich funkcje i zastosowanie;
2) identyfikuje urządzenia na podstawie schematu i określa ich funkcje;
3) dobiera narzędzia do montażu urządzeń;
4) montuje urządzenia, uwzględniając warunki ich pracy;
5) wyznacza trasy kabli i przewodów elektrycznych na podstawie dokumentacji;
6) dobiera kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji;
7) wykonuje połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń;
8) rozpoznaje przyłącza procesowe i montuje urządzenia zgodnie z dokumentacją;
9) wykonuje pomiary parametrów elektrycznych kabli i przewodów instalacji;
10) diagnozuje stan techniczny kabli i przewodów instalacji;
11) wykonuje dokumentację powykonawczą.

2. Uruchamianie i obsługa urządzeń automatyki
Kwalifikacje w zawodzie EE17 - Uczeń:
1) określa wpływ mediów procesowych na pracę urządzeń;
2) programuje sterowniki PLC (Programmable Logic Controller);
3) konfiguruje parametry urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej;
4) uruchamia instalację automatyki przemysłowej;
5) dobiera przyrządy do wykonania pomiarów sprawdzających w układach automatyki;
6) wykonuje pomiary parametrów instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną;
7) ocenia zgodność uzyskanych pomiarów z dokumentacją techniczną;
8) ocenia poprawność pracy instalacji automatyki oraz wprowadza korekty;
9) prowadzi bieżącą dokumentację.