LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE2

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją EE.2OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 2

1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
Kwalifikacje w zawodzie EE.02 - Uczeń:
1) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych;
2) dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn;
3) dobiera materiały konstrukcyjne;
4) rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej;
5) dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
6) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do
montażu;
7) dobiera techniki łączenia materiałów;
8) dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych;
9) wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych;
10) kontroluje jakość wykonanego montażu podzespołów i zespołów mechanicznych.

2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
Kwalifikacje w zawodzie EE2 - Uczeń:
1) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
2) wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego;
3) rozróżnia elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne;
4) rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
5) dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu
urządzeń i systemów mechatronicznych;
6) wykonuje pomiary podstawowych wielkości w układach pneumatycznych i hydraulicznych;
7) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów
pneumatycznych i hydraulicznych;
8) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu;
9) wykonuje montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
10) kontroluje jakość montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i
hydraulicznych;
11) sprawdza zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych z dokumentacją.

3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
Kwalifikacje w zawodzie EE 02 - Uczeń:
1) określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
2) charakteryzuje funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
3) wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego;
4) dobiera elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
5) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
6) ocenia stan techniczny elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
przygotowanych do montażu;
7) wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
8) kontroluje jakość montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
9) sprawdza zgodność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i
elektronicznych z dokumentacją techniczną.

4. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacje w zawodzie EE02 - Uczeń:
1) wyjaśnia budowę oraz zasadę działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) rozpoznaje układy zasilające urządzenia i systemy mechatroniczne;
3) rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) instaluje oprogramowanie do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;
5) określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych;
6) podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi;
7) uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne zgodnie z instrukcją;
8) wykonuje regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych;
9) sprawdza działanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

5. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacje w zawodzie EE.2 - Uczeń:
1) rozróżnia i dobiera metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) wykonuje pomiary wielkości fizycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
5) przygotowuje materiały, elementy, podzespoły i zespoły urządzeń i systemów
mechatronicznych do konserwacji;
6) wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych;
7) wykonuje wymianę elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych;
8) ocenia jakość wykonanych prac związanych z konserwacją urządzeń i systemów mechatronicznych.