LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE26

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją EE.26OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 26

1. Eksploatacja instalacji elektrycznych
Kwalifikacje w zawodzie EE.26 - Uczeń:
1) określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
2) przeprowadza prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;
3) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;
4) dobiera przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych;
5) przeprowadza pomiary eksploatacyjne instalacji elektrycznych oraz sporządza protokoły z wykonanych pomiarów;
6) analizuje, ocenia i interpretuje wyniki pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych na podstawie protokołów;
7) określa wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych;
8) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych;
9) dobiera przewody, kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych;
10) dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych;
11) dobiera środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych;
12) sprawdza działanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych;
13) ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;
14) projektuje typowe instalacje elektryczne.

2. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Kwalifikacje w zawodzie EE26 - Uczeń:
1) określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych;
2) przeprowadza prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
3) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
4) dobiera przyrządy pomiarowe do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i
urządzeń elektrycznych;
5) przeprowadza pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych oraz sporządza protokoły z wykonanych pomiarów;
6) analizuje, ocenia i interpretuje wyniki pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
7) określa wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń
elektrycznych;
8) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
9) dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;
10) dobiera zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
11) dobiera środki ochrony przeciwporażeniowej w układach zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych;
12) sprawdza działanie ochrony przeciwporażeniowej w układach zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych;
13) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie oględzin i
pomiarów;
14) projektuje typowe układy sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych;
15) stosuje zasady racjonalnej gospodarki energetycznej.