LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE.05

Eksploatacja maszyn, urz膮dze艅 i instalacji elektrycznych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 ELE.5
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ELE 5

ELE.05.2 - Podstawy elektrotechniki (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE.05)

  1. rozr贸偶nia elementy obwod贸w elektrycznych
 • klasyfikuje elementy oraz uk艂ady elektryczne
 • rozr贸偶nia parametry element贸w oraz uk艂ad贸w elektrycznych
 • rozpoznaje elementy uk艂ad贸w elektrycznych
 • okre艣la funkcje uk艂ad贸w elektrycznych przedstawionych na schematach (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rysuje schematy uk艂ad贸w elektrycznych
  2. wyja艣nia poj臋cia zwi膮zane z pr膮dem i napi臋ciem elektrycznym
 • wyznacza rezystancj臋, pojemno艣膰 oraz indukcyjno艣膰 zast臋pcz膮 element贸w
 • wyznacza parametry w obwodach nierozga艂臋zionych i rozga艂臋zionych pr膮du sta艂ego
 • wyznacza parametry przebiegu okresowego
 • wyznacza parametry w obwodach nierozga艂臋zionych i rozga艂臋zionych jednofazowego pr膮du sinusoidalnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyznacza parametry w obwodach nierozga艂臋zionych i rozga艂臋zionych tr贸jfazowego pr膮du sinusoidalnego
 • wymienia parametry charakteryzuj膮ce pole elektryczne i magnetyczne
 • definiuje podstawowe prawa elektrotechniki
 • wykonuje obliczenia z zastosowaniem praw elektrotechniki w obwodach elektrycznych i uk艂adach elektronicznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE.05 - opisuje elementy elektroniki
 • klasyfikuje elementy oraz uk艂ady elektroniki
 • rozr贸偶nia parametry element贸w oraz uk艂ad贸w elektroniki
 • rozpoznaje elementy analogowych uk艂ad贸w elektronicznych
 • okre艣la funkcje uk艂ad贸w elektronicznych przedstawionych na schematach (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rysuje proste schematy uk艂ad贸w elektronicznych
  4. charakteryzuje metody pomiaru wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk艂adach elektronicznych
 • dobiera metody pomiar贸w wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk艂adach elektronicznych
 • dobiera przyrz膮dy do pomiaru wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk艂adach elektronicznych
 • wykonuje pomiary parametr贸w wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk艂adach elektronicznych
 • wyznacza warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk艂adach elektronicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje oprogramowanie u偶ytkowe do realizacji bada艅 element贸w, uk艂ad贸w i obwod贸w elektrycznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 schematami elektrycznymi
 • rozr贸偶nia symbole element贸w elektrycznych i elektronicznych
 • rozr贸偶nia symbole uk艂ad贸w i urz膮dze艅 elektrycznych
 • rozpoznaje symbole przyrz膮d贸w pomiarowych stosowanych w elektrotechnice
 • odczytuje rysunki techniczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rysunek techniczny monta偶owy i wykonawczy
 • wykonuje rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznych program贸w komputerowych do rysowania schemat贸w elektrycznych
  6. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • okre艣la cele i zasady normalizacji krajowej
 • identyfikuje poj臋cie i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

ELE.05.3 - Eksploatacja instalacji elektrycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE5)

  1. rozr贸偶nia rodzaje instalacji elektrycznych
 • wskazuje zasady wykonywania instalacji elektrycznych
 • dokonuje zestawienia materia艂贸w potrzebnych do wykonania danego typu instalacji
 • sporz膮dza schematy ideowe instalacji elektrycznych w uk艂adach TN oraz IT i TT
  2. dobiera elementy sk艂adowe instalacji elektrycznych
 • dobiera przewody do wykonania instalacji elektrycznych na podstawie oblicze艅 i norm
 • dobiera zabezpieczenia do instalacji elektrycznej
 • dobiera osprz臋t do wykonania instalacji elektrycznych
 • okre艣la wp艂yw parametr贸w przewod贸w i osprz臋tu instalacyjnego na prac臋 instalacji elektrycznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE5 - charakteryzuje wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych
 • wymienia wymagania eksploatacyjne stawiane instalacjom elektrycznym
 • interpretuje przepisy dotycz膮ce eksploatacji instalacji elektrycznych
 • rozr贸偶nia czynno艣ci dotycz膮ce eksploatacji instalacji elektrycznych
 • wykonuje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza dokumentacj臋 z wykonanych prac
  4. dobiera metody pomiaru parametr贸w instalacji elektrycznych
 • klasyfikuje parametry instalacji elektrycznych
 • rozr贸偶nia rodzaje pomiar贸w przeprowadzanych w instalacjach elektrycznych
 • klasyfikuje metody pomiaru parametr贸w instalacji elektrycznych
 • sporz膮dza schematy uk艂ad贸w pomiarowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje pomiary instalacji elektrycznych
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do wykonywania pomiar贸w instalacji elektrycznych
 • przeprowadza pomiary instalacji elektrycznych
 • sporz膮dza dokumentacj臋 z przeprowadzonych pomiar贸w
  6. dokonuje oceny wynik贸w pomiar贸w instalacji elektrycznych
 • przedstawia wyniki pomiar贸w i oblicze艅 w postaci tabel i wykres贸w
 • por贸wnuje wyniki pomiar贸w instalacji elektrycznych z dokumentacj膮 techniczn膮
 • ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie wynik贸w pomiar贸w
  7. charakteryzuje metody lokalizacji uszkodze艅 w instalacjach elektrycznych
 • rozpoznaje typy uszkodze艅 w instalacjach elektrycznych
 • identyfikuje przyczyny wyst膮pienia uszkodze艅 w instalacjach elektrycznych
 • rozr贸偶nia metody lokalizacji uszkodze艅 w instalacjach elektrycznych
 • lokalizuje uszkodzenia w instalacjach elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • naprawia uszkodzenia w instalacjach elektrycznych
  8. dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych
 • rozr贸偶nia rodzaje zabezpiecze艅 stosowane w instalacjach elektrycznych
 • dobiera zabezpieczenia na podstawie wykonanych oblicze艅
 • wskazuje miejsca monta偶u zabezpiecze艅 w instalacjach elektrycznych
 • wykonuje zabezpieczenia instalacji elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sprawdza poprawno艣膰 dzia艂ania zainstalowanych zabezpiecze艅
  9. charakteryzuje 艣rodki ochrony przeciwpora偶eniowej
 • rozr贸偶nia 艣rodki ochrony przeciwpora偶eniowej
 • dobiera 艣rodki ochrony przeciwpora偶eniowej
 • wykonuje pomiary sprawdzaj膮ce dzia艂anie ochrony przeciwpora偶eniowej w instalacjach elektrycznych
 • ocenia skuteczno艣膰 dzia艂ania ochrony przeciwpora偶eniowej w instalacjach elektrycznych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - modernizuje istniej膮ce instalacje elektrycznych
 • dokonuje zmian w schematach instalacji elektrycznych
 • stosuje nowoczesne rozwi膮zania sterowania w instalacjach elektrycznych.
 • zast臋puje urz膮dzenia i aparaty elektryczne stosowane w instalacjach elektrycznych urz膮dzeniami i aparatami nowszej generacji

ELE.05.4 - Eksploatacja maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE.5)

  1. charakteryzuje elementy maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • rozr贸偶nia elementy maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • rozpoznaje parametry maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • identyfikuje zjawiska wyst臋puj膮ce podczas pracy maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • okre艣la wp艂yw parametr贸w zasilania i obci膮偶enia na prac臋 maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
  2. opisuje elementy elektroniki wykorzystywane w uk艂adach sterowania i regulacji maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • klasyfikuje elementy oraz uk艂ady elektroniki wykorzystywane w uk艂adach sterowania i regulacji maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • rozr贸偶nia parametry element贸w oraz uk艂ad贸w elektroniki stosowanych w uk艂adach sterowania i regulacji maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • rozpoznaje elementy uk艂ad贸w elektronicznych stosowane w uk艂adach sterowania i regulacji maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • okre艣la funkcje uk艂ad贸w elektronicznych przedstawionych na schematach
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE.5 - charakteryzuje uk艂ady i metody sterowania oraz regulacji
 • rozpoznaje uk艂ady sterowania i regulacji maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • sporz膮dza schematy uk艂ad贸w sterowania maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • okre艣la wp艂yw sprz臋偶enia zwrotnego na prac臋 maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • klasyfikuje sygna艂y wyst臋puj膮ce w automatyce
  4. charakteryzuje wymagania eksploatacyjne maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • wymienia wymagania eksploatacyjne dotycz膮ce maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • rozr贸偶nia czynno艣ci dotycz膮ce eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • wykonuje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza dokumentacj臋 z wykonanych prac
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje metody pomiaru parametr贸w maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • rozr贸偶nia metody pomiaru parametr贸w maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do wykonywania pomiar贸w parametr贸w maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • rysuje schematy uk艂ad贸w pomiarowych do wyznaczania parametr贸w maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • wykonuje pomiary parametr贸w maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza dokumentacj臋 z przeprowadzonych pomiar贸w
 • stosuje zasady bezpiecznej pracy przy urz膮dzeniach elektrycznych
  6. dokonuje oceny wynik贸w pomiar贸w parametr贸w maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • przedstawia wyniki pomiar贸w i oblicze艅 w postaci tabel i wykres贸w
 • por贸wnuje wyniki pomiar贸w parametr贸w maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych z dokumentacj膮 techniczn膮
 • analizuje wyniki pomiar贸w parametr贸w maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • ocenia stan techniczny maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych na podstawie ogl臋dzin i pomiar贸w
  7. charakteryzuje metody lokalizacji uszkodze艅 w maszynach i urz膮dzeniach elektrycznych
 • rozpoznaje typy uszkodze艅 w maszynach i urz膮dzeniach elektrycznych
 • identyfikuje przyczyny wyst膮pienia uszkodze艅 w maszynach i urz膮dzeniach elektrycznych
 • rozr贸偶nia metody lokalizacji uszkodze艅 w maszynach i urz膮dzeniach elektrycznych
 • lokalizuje uszkodzenia w maszynach i urz膮dzeniach elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • naprawia uszkodzenia w maszynach i urz膮dzeniach elektrycznych
  8. charakteryzuje zabezpieczenia maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • rozr贸偶nia rodzaje zabezpiecze艅 maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • dobiera zabezpieczenie na podstawie wykonanych oblicze艅
 • wskazuje miejsca monta偶u zabezpiecze艅 maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • dobiera 艣rodki ochrony przeciwpora偶eniowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • instaluje zabezpieczenia przeciwpora偶eniowe
 • sprawdza poprawno艣膰 dzia艂ania zainstalowanych zabezpiecze艅
 • ocenia skuteczno艣膰 dzia艂ania ochrony przeciwpora偶eniowej w uk艂adach zasilania maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych

ELE.05.5 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE05)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE05 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e-mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instrukta偶owych)
 • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub tym j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przedstawia publicznie w j臋zyku obcym nowo偶ytnym wcze艣niej opracowany materia艂, np. prezentacj臋
  6. wykorzystuje strategie s艂u偶膮ce doskonaleniu w艂asnych umiej臋tno艣ci j臋zykowych oraz podnosz膮ce 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad nauk膮 j臋zyka, wsp贸艂dzia艂a w grupie, korzysta ze 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze s艂ownika dwuj臋zycznego i jednoj臋zycznego
 • wsp贸艂dzia艂a z innymi osobami, realizuj膮c zadania j臋zykowe
 • korzysta z tekst贸w w j臋zyku obcym, r贸wnie偶 za pomoc膮 technologii informacyjno- komunikacyjnych
 • identyfikuje s艂owa klucze, internacjonalizmy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to mo偶liwe), aby w przybli偶eniu okre艣li膰 znaczenie s艂owa
 • upraszcza (je偶eli to konieczne) wypowied藕, zast臋puje nieznane s艂owa innymi, wykorzystuje opis, 艣rodki niewerbalne

ELE.05.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE.05.)

  1. okre艣la skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych na organizm cz艂owieka
 • identyfikuje rodzaje czynnik贸w materialnych tworz膮cych 艣rodowisko pracy
 • rozpoznaje rodzaje i stopnie zagro偶enia spowodowane dzia艂aniem czynnik贸w 艣rodowiska pracy
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a czynnik贸w szkodliwych w 艣rodowisku pracy
 • identyfikuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w 艣rodowiska pracy na organizm cz艂owieka (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje rodzaje chor贸b zawodowych mog膮cych wyst膮pi膰 u os贸b wykonuj膮cych zaw贸d
  6. wskazuje objawy chor贸b zawodowych zagra偶aj膮cych osobom wykonuj膮cym zaw贸d (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE.05.)
   1. identyfikuje zagro偶enia dla zdrowia i 偶ycia cz艂owieka oraz mienia i 艣rodowiska zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 zawodowych
  • wymienia zagro偶enia na stanowisku pracy przy wykonywaniu zada艅 zawodowych
  • stosuje sposoby przeciwdzia艂ania zagro偶eniom istniej膮cym na stanowiskach pracy
  • przestrzega procedur w sytuacji zagro偶e艅
  • przeciwdzia艂a zagro偶eniom istniej膮cym na zajmowanym stanowisku pracy
   2. przestrzega zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz przepis贸w prawa dotycz膮cych ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska wyst臋puj膮cych w zawodzie
  • stosuje zasady i przepisy bezpiecze艅stwa i higieny pracy i ochrony 艣rodowiska obowi膮zuj膮ce w zawodzie
  • stosuje zasady zachowania si臋 w przypadku po偶aru
  • rozr贸偶nia 艣rodki ga艣nicze ze wzgl臋du na zakres ich stosowania
  • obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia na stanowiskach pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • stosuje zasady bezpiecznej pracy przy urz膮dzeniach elektrycznych
   3. Kwalifikacje w zawodzie ELE.05. - organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy, o