LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE6

Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją EE.6OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 6

1. Uruchamianie oraz utrzymanie sieci dostępowych
Kwalifikacje w zawodzie EE.06 - Uczeń:
1) charakteryzuje przetwarzanie i przetworniki A/C i C/A;
2) rozpoznaje techniki kodowania i modulacji;
3) charakteryzuje techniki zwielokrotniania;
4) rozróżnia techniki komutacji;
5) rozpoznaje topologie sieci telekomunikacyjnych;
6) charakteryzuje sieci abonenckie i ich parametry;
7) charakteryzuje adresy sprzętowe i sieciowe;
8) konfiguruje protokół TCP/IP w urządzeniach sieciowych;
9) rozróżnia sygnalizację w łączu abonenckim;
10) zestawia i uruchamia sieci abonenckie;
11) dobiera urządzenia zasilające i zabezpieczające działanie sieci abonenckich;
12) dobiera metody i przyrządy do wykonania pomiarów i testów w sieciach abonenckich;
13) wykonuje pomiary i testy w sieciach abonenckich;
14) porównuje wyniki pomiarów i testów z obowiązującymi normami i zaleceniami;
15) usuwa uszkodzenia w sieciach abonenckich.

2. Uruchamianie oraz utrzymanie sieci rozległych
Kwalifikacje w zawodzie EE6 - Uczeń:
1) dokonuje analizy warstwowych modeli sieci pod względem sprzętowym i protokołowym;
2) charakteryzuje sieci z komutacją kanałów;
3) charakteryzuje sieci z komutacją pakietów i komórek;
4) charakteryzuje algorytmy oraz protokoły routingu;
5) konfiguruje usługi odpowiedzialne za adresację hostów, system nazw, routing;
6) charakteryzuje sieci telefonii mobilnej;
7) charakteryzuje usługi oferowane w sieciach rozległych;
8) charakteryzuje urządzenia sieci optycznych;
9) uruchamia i utrzymuje sieci ze zwielokrotnianiem w dziedzinie długości fali;
10) monitoruje ruch w sieci telekomunikacyjnej i zapobiega jej przeciążeniu;
11) określa funkcje oraz budowę protokołu zarządzania siecią SNMP;
12) monitoruje działanie sieci telekomunikacyjnych za pomocą standardowych testów;
13) ocenia działanie sieci telekomunikacyjnych na podstawie wyników pomiarów i testów;
14) dobiera i stosuje metody zabezpieczeń sieci telekomunikacyjnych przed zawirusowaniem i niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.