LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE.01

Monta偶 i obs艂uga maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych


TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA ELE.1):

TESTY ZAWODOWE (PODOBNE KWALIFIKACJE):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 ELE.1
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ELE 1

ELE.01.2 - Podstawy elektrotechniki maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE.01)

  1. rozr贸偶nia elementy obwod贸w elektrycznych
 • klasyfikuje elementy obwod贸w elektrycznych
 • rozr贸偶nia parametry element贸w obwod贸w elektrycznych
 • rozpoznaje elementy uk艂ad贸w elektrycznych
 • opisuje parametry element贸w obwod贸w elektrycznych
  2. stosuje prawa elektrotechniki w obwodach elektrycznych i analogowych uk艂adach
 • wyznacza rezystancj臋, pojemno艣膰 oraz indukcyjno艣膰 zast臋pcz膮 uk艂ad贸w element贸w elektrycznych
 • wyznacza parametry w obwodach nierozga艂臋zionych i rozga艂臋zionych pr膮du sta艂ego
 • wyznacza parametry przebiegu okresowego
 • wyznacza parametry w nierozga艂臋zionych i rozga艂臋zionych obwodach jednofazowych pr膮du sinusoidalnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyznacza parametry w nierozga艂臋zionych i rozga艂臋zionych obwodach tr贸jfazowych pr膮du sinusoidalnego
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE.01 - opisuje elementy elektroniki analogowej
 • klasyfikuje elementy oraz uk艂ady elektroniki analogowej
 • rozr贸偶nia parametry element贸w oraz uk艂ad贸w elektroniki analogowej
 • rozpoznaje elementy analogowych uk艂ad贸w elektronicznych
 • opisuje funkcje analogowych uk艂ad贸w elektronicznych przedstawionych na schematach
  4. wykonuje pomiary parametr贸w wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i analogowych uk艂adach elektronicznych
 • dobiera metody pomiar贸w wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i analogowych uk艂adach elektronicznych
 • dobiera przyrz膮dy do pomiaru wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i analogowych uk艂adach elektronicznych
 • montuje uk艂ady pomiarowe
 • odczytuje wyniki pomiar贸w parametr贸w wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i analogowych uk艂adach elektronicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyznacza warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i analogowych uk艂adach elektronicznych z wynik贸w przeprowadzonych pomiar贸w
 • stosuje oprogramowanie u偶ytkowe do realizacji bada艅 element贸w, uk艂ad贸w i obwod贸w elektrycznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 schematami elektrycznymi
 • rozr贸偶nia symbole graficzne element贸w elektrycznych i elektronicznych
 • rozr贸偶nia symbole graficzne uk艂ad贸w i urz膮dze艅 elektrycznych
 • rozpoznaje symbole graficzne przyrz膮d贸w pomiarowych stosowanych w elektrotechnice
 • odczytuje schematy elektryczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje schematy elektryczne
  6. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicj臋 i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

ELE.01.3 - Monta偶 mechaniczny podzespo艂贸w i zespo艂贸w maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE1)

  1. rozpoznaje w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w konstrukcyjnych
 • klasyfikuje materia艂y konstrukcyjne
 • okre艣la cechy charakterystyczne materia艂贸w konstrukcyjnych
 • rozpoznaje rodzaje korozji metali
 • dobiera sposoby ochrony przed korozj膮 metali (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje prace zwi膮zane z zabezpieczeniami antykorozyjnymi
  2. wykonuje obr贸bk臋 r臋czn膮 cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy do obr贸bki r臋cznej
 • okre艣la przeznaczenie narz臋dzi i przyrz膮d贸w do obr贸bki r臋cznej
 • pos艂uguje si臋 narz臋dziami i przyrz膮dami do obr贸bki r臋cznej
 • przeprowadza obr贸bk臋 r臋czn膮 cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE1 - wykonuje obr贸bk臋 maszynow膮 cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do wykonania prac z zakresu obr贸bki maszynowej
 • wskazuje funkcje maszyn, przyrz膮d贸w i urz膮dze艅 do obr贸bki maszynowej
 • pos艂uguje si臋 maszynami, przyrz膮dami i urz膮dzeniami do obr贸bki maszynowej
 • przeprowadza obr贸bk臋 maszynow膮 cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
  4. wykonuje pomiary warsztatowe cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • dobiera metody pomiar贸w warsztatowych
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe do pomiar贸w warsztatowych
 • pos艂uguje si臋 narz臋dziami i przyrz膮dami do pomiar贸w warsztatowych
 • przeprowadza pomiary warsztatowe cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje po艂膮czenia mechaniczne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • klasyfikuje rodzaje po艂膮cze艅 mechanicznych cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • identyfikuje rodzaje po艂膮cze艅 mechanicznych cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • przygotowuje elementy do monta偶u mechanicznego cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • 艂膮czy mechanicznie cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • kontroluje jako艣膰 wykonanego monta偶u mechanicznego cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
  6. wykonuje rysunki techniczne
 • odczytuje rysunki techniczne
 • wykonuje rysunek techniczny monta偶owy, schematyczny, wykonawczy
 • wykonuje rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznych program贸w komputerowych

ELE.01.4 - Uruchamianie i obs艂uga maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE.1)

  1. charakteryzuje maszyny elektryczne
 • klasyfikuje maszyny elektryczne
 • rozr贸偶nia materia艂y konstrukcyjne stosowane w maszynach elektrycznych
 • okre艣la budow臋 maszyn elektrycznych
 • okre艣la zasad臋 dzia艂ania maszyn elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje parametry techniczne maszyn elektrycznych
 • okre艣la funkcje element贸w i podzespo艂贸w stosowanych w maszynach elektrycznych
 • rozpoznaje parametry element贸w i podzespo艂贸w maszyn elektrycznych
  2. charakteryzuje urz膮dzenia elektryczne
 • klasyfikuje urz膮dzenia elektryczne
 • rozr贸偶nia materia艂y konstrukcyjne stosowane w urz膮dzeniach elektrycznych
 • rozr贸偶nia elementy budowy urz膮dze艅 elektrycznych
 • identyfikuje zasady dzia艂ania urz膮dze艅 elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia funkcje element贸w i podzespo艂贸w stosowanych w urz膮dzeniach elektrycznych
 • rozr贸偶nia parametry techniczne urz膮dze艅 elektrycznych
 • okre艣la przeznaczenie urz膮dze艅 elektrycznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE.1 - charakteryzuje przewody i kable stosowane w uk艂adach zasilania i sterowania maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • rozpoznaje przewody i kable stosowane w uk艂adach zasilania i sterowania maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • dobiera przewody i kable stosowane w uk艂adach zasilania i sterowania maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych zgodnie z ich przeznaczeniem
 • interpretuje oznaczenia przewod贸w i kabli stosowanych w uk艂adach zasilania i sterowania maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
  4. montuje uk艂ady zasilania, zabezpiecze艅, sterowania i regulacji maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • dobiera narz臋dzia do monta偶u uk艂ad贸w zasilania i zabezpiecze艅 maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • mocuje i wykonuje po艂膮czenia elektryczne element贸w uk艂ad贸w zasilania i zabezpiecze艅 maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • dobiera narz臋dzia do monta偶u uk艂ad贸w sterowania i regulacji maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • mocuje i wykonuje po艂膮czenia elektryczne element贸w uk艂ad贸w sterowania i regulacji maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • montuje uk艂ady zasilania maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • sprawdza zgodno艣膰 wykonanych prac monta偶owych z dokumentacj膮 techniczn膮 (monta偶ow膮)
  5. Kwalifikacje zawodowe - uruchamia maszyny i urz膮dzenia elektryczne
 • uruchamia maszyny elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej
 • sprawdza dzia艂anie maszyn elektrycznych po uruchomieniu
 • uruchamia urz膮dzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej
 • sprawdza dzia艂anie urz膮dze艅 elektrycznych po uruchomieniu
  6. obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia elektryczne
 • przeprowadza ogl臋dziny maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • lokalizuje usterki wyst臋puj膮ce w maszynach i urz膮dzeniach elektrycznych zauwa偶one w trakcie ich obs艂ugi
 • dobiera cz臋艣ci zamienne maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • wymienia zu偶yte elementy maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sprawdza poprawno艣膰 wykonanych prac obs艂ugowo-konserwacyjnych

ELE.01.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE.01.)

  1. rozr贸偶nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wskazuje przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska i ergonomii w bran偶y elektroenergetycznej
 • pos艂uguje si臋 poj臋ciami: bezpiecze艅stwo pracy, higiena pracy, ochrona pracy, ergonomia
 • identyfikuje zakres i cel dzia艂a艅 ochrony przeciwpo偶arowej
 • wskazuje zakres i cel dzia艂a艅 ochrony 艣rodowiska w 艣rodowisku pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia poj臋cia zwi膮zane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi
 • identyfikuje regulacje wewn膮trzzak艂adowe dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska i ergonomii
  2. charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje oraz s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE.01. - analizuje prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • identyfikuje odpowiedzialno艣膰 pracodawcy i os贸b kieruj膮cych pracownikami w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • identyfikuje odpowiedzialno艣膰 pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia rodzaje profilaktycznych bada艅 lekarskich w zawodzie
 • rozr贸偶nia rodzaje obligatoryjnych szkole艅 bezpiecze艅stwa i higieny pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje sankcje mo偶liwe do zastosowania w przypadku naruszenia przepis贸w dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje konsekwencje nieprzestrzegania przez pracownika i pracodawc臋 obowi膮zk贸w w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje rodzaje 艣wiadcze艅 z tytu艂u wypadku przy pracy
 • wskazuje prawa pracownika z tytu艂u choroby zawodowej
  4. okre艣la skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych na organizm cz艂owieka
 • identyfikuje rodzaje czynnik贸w materialnych tworz膮cych 艣rodowisko pracy
 • rozpoznaje rodzaje i stopnie zagro偶enia spowodowane dzia艂aniem czynnik贸w 艣rodowiska pracy
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a czynnik贸w szkodliwych w 艣rodowisku pracy
 • identyfikuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w 艣rodowiska pracy na organizm cz艂owieka (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje rodzaje chor贸b zawodowych mog膮cych wyst膮pi膰 u os贸b wykonuj膮cych zaw贸d
 • wskazuje objawy chor贸b zawodowych zagra偶aj膮cych osobom wykonuj膮cym zaw贸d
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje zagro偶enia dla zdrowia i 偶ycia cz艂owieka oraz mienia i 艣rodowiska zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 zawodowych
 • okre艣la zagro偶enia na stanowisku pracy przy wykonywaniu zada艅 zawodowych
 • wskazuje sposoby przeciwdzia艂ania zagro偶eniom istniej膮cym na stanowiskach pracy
 • przestrzega procedur w sytuacji zagro偶e艅
 • przeciwdzia艂a zagro偶eniom istniej膮cym na zajmowanym stanowisku pracy
  6. przestrzega zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz przepis贸w prawa dotycz膮cych ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska wyst臋puj膮cych w zawodzie
 • opisuje zasady i przepisy bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz ochrony 艣rodowiska obowi膮zuj膮ce w zawodzie
 • identyfikuje zasady zachowania si臋 w przypadku po偶aru
 • rozr贸偶nia 艣rodki ga艣nicze ze wzgl臋du na zakres ich stosowania
 • obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia na stanowiskach pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • okre艣la zasady organizacji stanowisk pracy zwi膮zanych z u偶ytkowaniem urz膮dze艅 stosowanych podczas wykonywania prac zwi膮zanych z obs艂ug膮 i napraw膮 urz膮dze艅 elektromechanicznych
 • wymienia wymagania ergonomiczne dla stanowiska pracy
 • opisuje wymagania ergonomiczne dla stanowiska pracy przy komputerze
 • wymienia korzy艣ci wynikaj膮ce z przestrzegania zasad ergonomii (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la dzia艂ania zapobiegaj膮ce powstawaniu po偶aru lub innego zagro偶enia na stanowisku pracy
 • korzysta z instrukcji obs艂ugi urz膮dze艅 technicznych podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • wskazuje obowi膮zki pracodawcy w zakresie organizacji czasu pracy pracownika
  8. stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej stosowane podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • dobiera 艣rodki ochrony zbiorowej stosowane podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej na stanowisku pracy zgodnie z przeznaczeniem
 • interpretuje informacje, jakie wynikaj膮 ze znak贸w bezpiecze艅stwa, ewakuacji i ochrony przeciwpo偶arowej
  9. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji