LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM.06

Eksploatacja i programowanie urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 ELM.6
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ELM 6

ELM.06.2 - Podstawy mechatroniki (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELM.06)

  1. pos艂uguje si臋 wielko艣ciami fizycznymi stosowanymi w elektrotechnice i elektronice
 • wymienia wielko艣ci fizyczne stosowane w elektrotechnice i elektronice
 • wykorzystuje jednostki wielko艣ci fizycznych stosowane w elektrotechnice i elektronice
 • wyja艣nia terminy zwi膮zane z elektrotechnik膮 i elektronik膮, takie jak napi臋cie elektryczne, 艂adunek elektryczny, pr膮d elektrycznych, rezystancja, konduktancja, rezystywno艣膰, konduktywno艣膰, impedancja i admitancja
 • wyja艣nia terminy zwi膮zane z obwodami elektrycznymi, np. w臋ze艂, oczko i obw贸d elektryczny (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la materia艂y stosowane w elektrotechnice i elektronice
  2. opisuje zjawiska zwi膮zane z pr膮dem sta艂ym i przemiennym
 • okre艣la zjawiska zachodz膮ce podczas przep艂ywu pr膮du sta艂ego
 • wyznacza rezystancj臋 zast臋pcz膮 szeregowego i r贸wnoleg艂ego po艂膮czenia rezystor贸w
 • oblicza parametry obwod贸w pr膮du przemiennego: szeregowe po艂膮czenie element贸w RL, RC i RLC oraz r贸wnoleg艂e po艂膮czenie element贸w RL, RC i RLC
 • oblicza parametry obwod贸w rezonansowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje wytwarzanie napi臋cia tr贸jfazowego
 • opisuje wielko艣ci i parametry obwod贸w tr贸jfazowych
 • okre艣la zjawiska zachodz膮ce podczas przep艂ywu pr膮du przemiennego
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELM.06 - charakteryzuje pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
 • wyja艣nia terminy, np. napi臋cie elektryczne, 艂adunek elektryczny, pr膮d elektryczny
 • wyznacza pojemno艣膰 zast臋pcz膮 szeregowego i r贸wnoleg艂ego po艂膮czenia kondensator贸w
 • okre艣la wielko艣ci charakteryzuj膮ce pole magnetyczne
 • opisuje parametry obwod贸w magnetycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza parametry obwod贸w magnetycznych
 • okre艣la zjawisko indukcji elektromagnetycznej
  4. stosuje prawa elektrotechniki w celu obliczania i szacowania warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk艂adach elektronicznych
 • stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wielko艣ci elektrycznych w obwodach pr膮du sta艂ego, np. I i II prawo Kirchhoffa
 • oblicza obwody pr膮du sta艂ego z zastosowaniem prawa Ohma i praw Kirchhoffa
 • stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i wielko艣ci elektrycznych w obwodach pr膮du przemiennego, np. w obwodach szeregowych i r贸wnoleg艂ych RLC
 • stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektronicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozpoznaje elementy oraz uk艂ady elektryczne i elektroniczne
 • rozr贸偶nia symbole graficzne element贸w elektrycznych, np. rezystora, kondensatora, cewki
 • rozr贸偶nia symbole graficzne element贸w elektronicznych, takich jak diody, tranzystory, tyrystory, triaki i diaki
 • rozr贸偶nia symbole graficzne uk艂ad贸w elektronicznych, np. uk艂ad贸w prostownikowych, zasilaczy, stabilizator贸w i wzmacniaczy
 • rozr贸偶nia symbole graficzne element贸w optoelektronicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia elementy oraz uk艂ady elektryczne i elektroniczne na podstawie wygl膮du i oznacze艅
 • rozpoznaje symbole graficzne stosowane na schematach ideowych i monta偶owych uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
  6. rozr贸偶nia parametry element贸w oraz uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
 • wskazuje parametry element贸w oraz uk艂ad贸w elektrycznych, np. rezystora, kondensatora, cewki
 • wskazuje parametry element贸w elektronicznych, takich jak diody, tranzystory, tyrystory, triaki, diaki
 • wymienia parametry element贸w optoelektronicznych
 • wymienia parametry podstawowych uk艂ad贸w elektronicznych, np. uk艂ad贸w scalonych, uk艂ad贸w prostownikowych, zasilaczy, stabilizator贸w i wzmacniaczy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la parametry element贸w oraz uk艂ad贸w elektrycznych takich jak rezystor, kondensator, cewka
 • okre艣la parametry element贸w elektronicznych, takich jak diody, tranzystory, tyrystory, triaki, diaki
 • okre艣la parametry element贸w optoelektronicznych
 • okre艣la parametry uk艂ad贸w elektronicznych: uk艂ad贸w scalonych, uk艂ad贸w prostownikowych, zasilaczy, stabilizator贸w i wzmacniaczy
  7. stosuje zasady sporz膮dzania i czytania rysunku technicznego
 • sporz膮dza szkice i rysunki techniczne zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • wskazuje prawid艂owo wykonane rzutowanie, przekroje oraz wymiarowania element贸w mechanizm贸w i maszyn
 • oblicza wymiary graniczne i tolerancje
 • rozr贸偶nia pasowanie i zasady tolerancji cz臋艣ci maszyn (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la kszta艂t, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obr贸bki na podstawie szkic贸w i rysunk贸w technicznych cz臋艣ci mechanizm贸w i maszyn
 • odr贸偶nia rysunek techniczny monta偶owy od schematycznego i wykonawczego
 • sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
  8. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮, katalogami i instrukcjami obs艂ugi
 • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej dotycz膮cej u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅, obs艂ugi codziennej, konserwacji
 • okre艣la na podstawie dokumentacji technicznej w艂a艣ciwy spos贸b u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅
 • pos艂uguje si臋 katalogami dotycz膮cymi urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami obs艂ugi urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la spos贸b monta偶u, uruchomienia i konserwacji urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych, pos艂uguj膮c si臋 dokumentacj膮 techniczn膮
  9. dobiera materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne
 • klasyfikuje materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w konstrukcyjnych, eksploatacyjnych
 • charakteryzuje rodzaje i 藕r贸d艂a korozji
 • dobiera metody zabezpieczenia przed korozj膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • charakteryzuje metale i ich stopy
 • dobiera metale i ich stopy
 • rozpoznaje tworzywa sztuczne
 • charakteryzuje materia艂y ceramiczne i kompozytowe
 • dobiera materia艂y stosowane w elektrotechnice i elektronice
 • rozpoznaje materia艂y przewodz膮ce, oporowe, p贸艂przewodnikowe, izolacyjne i magnetyczne
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje rodzaje po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • omawia rodzaje po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • okre艣la w艂a艣ciwe sposoby wykonania po艂膮cze艅 roz艂膮cznych oraz wykonania po艂膮cze艅 nieroz艂膮cznych
 • rozr贸偶nia po艂膮czenia roz艂膮czne i nieroz艂膮czne stosowane w budowie maszyn
 • wykonuje po艂膮czenia roz艂膮czne i nieroz艂膮czne
  11. charakteryzuje terminy zwi膮zane z tolerowaniem wymiar贸w
 • wyja艣nia terminy dotycz膮ce tolerancji i pasowa艅
 • wskazuje sposoby zapisu wymiar贸w tolerowanych w dokumentacji technologicznej
 • rozr贸偶nia symbole tolerancji kszta艂tu i po艂o偶enia
 • rozr贸偶nia rodzaje pasowa艅 i tolerancji na podstawie dokumentacji
  12. charakteryzuje 艣rodki transportu wewn臋trznego
 • rozr贸偶nia 艣rodki transportu i sposoby przechowywania materia艂贸w w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac mechatronicznych
 • okre艣la wymagania dotycz膮ce transportu i sk艂adowania element贸w, cz臋艣ci i wyrob贸w w zakresie wykonywanych prac mechatronicznych
 • organizuje stanowisko sk艂adowania i magazynowania materia艂贸w
 • dobiera spos贸b transportu i urz膮dzenia transportowe do rodzaju materia艂u (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady sk艂adowania zgodnie z wymaganiami ochrony 艣rodowiska, wskazaniami producenta i regulacjami wewn臋trznymi
 • stosuje procedury dotycz膮ce sk艂adowania materia艂贸w i wyrob贸w oraz wykonywania prac zwi膮zanych z utrzymaniem w nale偶ytym stanie stanowiska pracy
  13. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • rozr贸偶nia programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • wykonuje zadania zawodowe, korzystaj膮c z program贸w komputerowych
  14. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicj臋 i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

ELM.06.3 - Obs艂uga urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELM6)

  1. stosuje zasady dotycz膮ce prac eksploatacyjnych urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • rozr贸偶nia metody eksploatacji urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • opisuje metody eksploatacji urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • dobiera metody eksploatacji urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • okre艣la prace eksploatacyjne przy urz膮dzeniach i systemach mechatronicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • planuje zakres prac eksploatacyjnych urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • wykonuje prace eksploatacyjne urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
  2. okre艣la metody obs艂ugi urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • opisuje zasady obs艂ugi urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • wskazuje metody obs艂ugi urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • opisuje metody obs艂ugi urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • dobiera metody obs艂ugi urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przestrzega zasad obs艂ugi urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • obs艂uguje urz膮dzenia i systemy mechatroniczne
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELM6 - okre艣la zasady instalacji oprogramowania do programowania uk艂ad贸w programowalnych, wizualizacji i symulacji proces贸w
 • wymienia oprogramowanie do programowania sterownik贸w PLC
 • stosuje zasady instalowania oprogramowania do programowania sterownik贸w PLC, manipulator贸w, robot贸w i symulacji proces贸w
 • instaluje oprogramowanie do programowania sterownik贸w PLC, manipulator贸w, robot贸w i symulacji proces贸w
 • instaluje oprogramowanie do wizualizacji proces贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sprawdza poprawno艣膰 instalacji i dzia艂ania program贸w do programowania sterownik贸w PLC, manipulator贸w i robot贸w
  4. uruchamia sieci komunikacyjne w systemach mechatronicznych
 • rozr贸偶nia sieci komunikacyjne w systemach mechatronicznych
 • dobiera sieci komunikacyjne w systemach mechatronicznych
 • u偶ytkuje, w tym konfiguruje, sieci komunikacyjne w systemach mechatronicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - nastawia parametry proces贸w w urz膮dzeniach i systemach mechatronicznych
 • wymienia funkcje cz艂on贸w uk艂ad贸w regulacji
 • dokonuje zmiany nastaw cz艂on贸w uk艂ad贸w regulacji
 • nastawia parametry proces贸w w urz膮dzeniach mechatronicznych
 • nastawia parametry urz膮dze艅 mechatronicznych przez sie膰 komunikacyjn膮
  6. ocenia stan techniczny urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • wymienia metody pomiarowe stosowane do pomiar贸w parametr贸w urz膮dze艅 mechatronicznych
 • wymienia metody oceny stanu technicznego urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • przygotowuje stanowisko pracy do przeprowadzania pomiar贸w parametr贸w urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • przeprowadza ogl臋dziny i pomiary urz膮dzenia zgodnie z instrukcj膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje pomiary parametr贸w urz膮dze艅 mechatronicznych
 • sporz膮dza protoko艂y z wykonanych pomiar贸w parametr贸w urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • ocenia wyniki ogl臋dzin i pomiar贸w parametr贸w urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • ocenia stan techniczny urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych na podstawie wynik贸w ogl臋dzin i pomiar贸w parametr贸w oraz dokumentacji techniczo-technologicznej
  7. stosuje zasady dotycz膮ce lokalizowania uszkodzenia urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • okre艣la sposoby lokalizacji uszkodze艅 w urz膮dzeniach mechatronicznych
 • lokalizuje miejsca uszkodzenia na podstawie ogl臋dzin
 • pos艂uguje si臋 narz臋dziami i przyrz膮dami kontrolno- pomiarowymi podczas lokalizowania usterek urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • pos艂uguje si臋 instrukcj膮 serwisow膮 podczas lokalizacji uszkodzenia urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • lokalizuje miejsca uszkodzenia na podstawie pomiar贸w
  8. planuje proces naprawy urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • opisuje poprawny plan procesu naprawy urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • omawia zastosowanie narz臋dzi do naprawy urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • dobiera narz臋dzia do naprawy urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • wymienia zasady bezpiecznego pos艂ugiwania si臋 narz臋dziami podczas napraw (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 narz臋dziami do naprawy urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • przeprowadza proces naprawy urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
  9. wymienia uszkodzone elementy, podzespo艂y urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮
 • opisuje cz臋艣ci i podzespo艂y do naprawy urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • wymienia parametry cz臋艣ci i podzespo艂贸w do naprawy urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • opisuje zasady wymiany uszkodzonych element贸w, podzespo艂贸w urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • wskazuje metody wymiany uszkodzonych element贸w, podzespo艂贸w urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 katalogami i dokumentacj膮 techniczn膮 podczas doboru cz臋艣ci i podzespo艂贸w do naprawy urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • dokonuje wymiany uszkodzonych element贸w, podzespo艂贸w urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • kontroluje poprawno艣膰 wykonania wymiany element贸w

ELM.06.4 - Tworzenie dokumentacji technicznej urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELM.6)

  1. rysuje schematy uk艂ad贸w mechanicznych urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • stosuje zasady rysowania schemat贸w kinematycznych i monta偶owych uk艂ad贸w mechanicznych urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • rozr贸偶nia symbole stosowane na schematach kinematycznych i monta偶owych uk艂ad贸w mechanicznych urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • interpretuje informacje zawarte na schematach kinematycznych i monta偶owych uk艂ad贸w mechanicznych urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • rysuje schematy kinematyczne i monta偶owe uk艂ad贸w mechanicznych urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
  2. rysuje schematy uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • rozr贸偶nia symbole stosowane na schematach ideowych, funkcjonalnych i monta偶owych uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • interpretuje informacje zawarte na schematach ideowych, funkcjonalnych i monta偶owych uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • rysuje schematy ideowe, funkcjonalne i monta偶owe uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELM.6 - rysuje schematy uk艂ad贸w pneumatycznych i hydraulicznych urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • rozr贸偶nia symbole stosowane na schematach pneumatycznych i hydraulicznych urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • interpretuje informacje zawarte na schematach pneumatycznych i hydraulicznych urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • rysuje schematy pneumatyczne i hydrauliczne urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
  4. sporz膮dza dokumentacj臋 techniczn膮 urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych z wykorzystaniem program贸w komputerowych wspomagaj膮cych projektowanie i wytwarzanie CAD
 • rozr贸偶nia programy komputerowe wspomagaj膮ce projektowanie i wytwarzanie CAD
 • u偶ytkuje programy komputerowe wspomagaj膮ce projektowanie i wytwarzanie CAD
 • tworzy dokumentacj臋 techniczn膮 urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych z wykorzystaniem program贸w komputerowych wspomagaj膮cych projektowanie i wytwarzanie CAD
  5. Kwalifikacje zawodowe - opracowuje dokumentacj臋 monta偶u, demonta偶u i eksploatacji urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • tworzy dokumentacj臋 monta偶u i demonta偶u urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • sporz膮dza instrukcje u偶ytkowania urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • sporz膮dza instrukcje konserwacji urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznyh

ELM.06.5 - Podstawy programowania urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELM06)

  1. interpretuje instrukcje w graficznych i tekstowych j臋zykach programowania stosowanych w uk艂adach sterowania
 • rozr贸偶nia graficzne i tekstowe j臋zyki programowania stosowane w sterownikach PLC
 • interpretuje instrukcje i funkcje w znormalizowanych graficznych j臋zykach programowania dla sterownik贸w PLC
 • interpretuje instrukcje i funkcje w znormalizowanych sekwencyjnych j臋zykach programowania dla sterownik贸w PLC
 • przestrzega zasad tworzenia program贸w w znormalizowanych graficznych j臋zykach programowania dla sterownik贸w PLC (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • tworzy program w graficznym j臋zyku programowania do programowania urz膮dze艅 programowalnych stosowanych w uk艂adach sterowania
 • tworzy program w sekwencyjnym j臋zyku programowania do programowania urz膮dze艅 programowalnych stosowanych w uk艂adach sterowania, np. sekwencyjnym j臋zyku graficznym (SFC) i j臋zyku schemat贸w drabinkowych (LD)
  2. interpretuje i modyfikuje programy napisane w graficznych i sekwencyjnych j臋zykach programowania dla urz膮dze艅 programowalnych stosowanych w uk艂adach sterowania
 • interpretuje dzia艂anie program贸w zapisanych w znormalizowanych graficznych j臋zykach programowania dla sterownik贸w PLC
 • interpretuje programy w znormalizowanych sekwencyjnych j臋zykach programowania dla sterownik贸w PLC, np. sekwencyjnym j臋zyku graficznym (SFC) i j臋zyku schemat贸w drabinkowych (LD)
 • modyfikuje program do sterowania urz膮dzeniami mechatronicznymi przy u偶yciu sterownika PLC na podstawie opisu graficznego
 • modyfikuje program do sterowania urz膮dzeniami mechatronicznymi przy u偶yciu sterownika PLC na podstawie opisu procesu technologicznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wprowadza zmiany w programach w j臋zykach programowania wysokiego poziomu
 • modyfikuje graficzne i sekwencyjne programy do programowania urz膮dze艅 stosowanych w uk艂adach sterowania
 • kontroluje poprawno艣膰 wprowadzonych zmian w programach sterownik贸w