LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją EE.21OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 21

1. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacje w zawodzie EE.21 - Uczeń:
1) ustala zakres prac eksploatacyjnych;
2) dobiera metody eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) przestrzega zasad obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) określa zasady instalacji oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;
5) posługuje się oprogramowaniem do programowania, wizualizacji i symulacji
procesów;
6) uruchamia sieci komunikacyjne w systemach mechatronicznych;
7) nastawia parametry procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
8) nastawia parametry układów napędowych;
9) posługuje się instrukcją serwisową podczas lokalizowania uszkodzeń urządzeń i systemów mechatronicznych;
10) ocenia stan techniczny urządzeń i systemów mechatronicznych;
11) lokalizuje uszkodzenia urządzeń i systemów mechatronicznych;
12) dobiera narzędzia do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych;
13) dobiera części, podzespoły do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej;
14) wymienia uszkodzone elementy, podzespoły urządzeń i systemów mechatronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną.

2. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacje w zawodzie EE21 - Uczeń:
1) stosuje zasady rysowania schematów układów mechanicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) stosuje zasady rysowania schematów układów elektrycznych i elektronicznych
urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) stosuje zasady rysowania schematów układów pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) sporządza dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających projektowanie i
wytwarzanie CAD/CAM;
5) opracowuje dokumentację montażu i demontażu urządzeń i systemów
mechatronicznych;
6) opracowuje dokumentację eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

3. Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacje w zawodzie EE 21 - Uczeń:
1) interpretuje instrukcje w językach programowania stosowanych w układach sterowania;
2) przestrzega zasad tworzenia programów do programowania urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania;
3) interpretuje programy napisane w językach programowania dla urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania;
4) modyfikuje program do sterowania urządzeniami mechatronicznymi na podstawie
opisu graficznego lub procesu technologicznego;
5) posługuje się oprogramowaniem do programowania urządzeń mechatronicznych;
6) testuje działanie programów dla urządzeń mechatronicznych;
7) sprawdza parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych;
8) zmienia parametry procesów w programach urządzeń i systemów
mechatronicznych.