LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK.01

Wykonywanie us艂ug fryzjerskich- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 FRK.1
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE FRK 1

FRK.01.2 - Podstawy fryzjerstwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja FRK.01)

  1. okre艣la anatomi臋 oraz fizjologi臋 w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • wymienia warstwy sk贸ry g艂owy
 • wymienia elementy budowy w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • opisuje funkcje w艂os贸w i ich rol臋
 • rozpoznaje fazy wzrostu w艂os贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia rodzaje ow艂osienia
 • okre艣la struktur臋 wewn臋trzn膮 chemiczn膮 i fizyczn膮 w艂osa
 • rozpoznaje rodzaje w艂os贸w ze wzgl臋du na miejsce wyst臋powania, gatunek, kszta艂t, faz臋 wzrostu
 • okre艣la wp艂yw hormon贸w, witamin, funkcji wydalniczych sk贸ry na stan oraz wygl膮d w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • rozr贸偶nia choroby w艂os贸w i sk贸ry g艂owy o pod艂o偶u wirusowym, bakteryjnym, grzybiczym, paso偶ytniczym, genetycznym
  2. diagnozuje stan w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • dobiera metody badania w艂os贸w i sk贸ry g艂owy do planowanego zabiegu fryzjerskiego
 • wykonuje diagnoz臋 stanu w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • nazywa nieprawid艂owo艣ci w budowie w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • opisuje czynniki wp艂ywaj膮ce na stan w艂os贸w i sk贸ry g艂owy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia rodzaj zmian na w艂osach i sk贸rze g艂owy
 • analizuje przyczyny zmian na w艂osach i sk贸rze g艂owy
 • analizuje nietypowy wygl膮d w艂os贸w
 • rozpoznaje nieprawid艂owo艣ci w budowie w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • okre艣la choroby w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
  3. Kwalifikacje w zawodzie FRK.01 - analizuje wygl膮d klienta
 • opisuje cechy kszta艂t贸w twarzy i g艂owy
 • rozpoznaje kszta艂ty twarzy i g艂owy
 • opisuje rodzaje profilu twarzy
 • okre艣la kszta艂t: uszu, nosa, oczu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje nieprawid艂owo艣ci w budowie twarzy i g艂owy klienta
 • analizuje proporcje twarzy i g艂owy klienta
 • opisuje podstawowe typy kolorystyczne urody klienta
 • rozpoznaje podstawowe typy kolorystyczne urody
  4. dobiera proporcje poszczeg贸lnych element贸w fryzury do kszta艂tu twarzy i g艂owy
 • nazywa elementy fryzury
 • rozpoznaje wp艂yw element贸w fryzury na kszta艂t twarzy i g艂owy
 • klasyfikuje rodzaje grzywek
 • okre艣la wp艂yw rodzaju grzywek na kszta艂t i proporcje twarzy
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozpoznaje zwi膮zki chemiczne wykorzystywane w preparatyce kosmetyk贸w fryzjerskich
 • rozpoznaje mi臋dzynarodowe nazewnictwo sk艂adnik贸w kosmetyk贸w (INCI)
 • wskazuje zastosowanie podstawowych sk艂adnik贸w preparat贸w fryzjerskich
 • okre艣la poziom pH kosmetyk贸w fryzjerskich
 • klasyfikuje surowce stosowane do wyrobu preparat贸w fryzjerskich naturalne i chemiczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia dzia艂anie na w艂osy zwi膮zk贸w chemicznych wykorzystywanych w preparatyce kosmetyk贸w fryzjerskich
 • wymienia sk艂adniki pochodzenia naturalnego stosowane w preparatach fryzjerskich (pochodzenia ro艣linnego i zwierz臋cego)
 • wymienia sk艂adniki pochodzenia chemicznego stosowane w preparatach fryzjerskich (detergenty, silikony, sk艂adniki mineralne)
 • okre艣la dzia艂anie witamin stosowanych w kosmetykach fryzjerskich
  6. rozpoznaje aparaty fryzjerskie narz臋dzia i przybory do wykonywania zabieg贸w fryzjerskich
 • nazywa aparaty fryzjerskie narz臋dzia i przybory,
 • opisuje zastosowanie aparat贸w fryzjerskich, narz臋dzi, przybor贸w
 • opisuje budow臋 aparat贸w fryzjerskich, narz臋dzi, przybor贸w
  7. stosuje zasady teorii koloru
 • rozr贸偶nia kolory podstawowe i uzupe艂niaj膮ce, pigment, barwnik, kontrast
 • okre艣la rodzaje kontrast贸w i pigment贸w
 • okre艣la cechy koloru
 • opisuje zastosowanie kolor贸w przeciwstawnych
  8. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

FRK.01.3 - Wykonywanie zabieg贸w piel臋gnacji w艂os贸w i sk贸ry g艂owy (Egzamin zawodowy kwalifikacja FRK1)

  1. przeprowadza diagnoz臋 stanu w艂os贸w i sk贸ry g艂owy przed zabiegiem piel臋gnacji
 • wymienia cechy zdrowych w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • analizuje stan w艂os贸w i sk贸ry g艂owy klienta przed zabiegiem piel臋gnacji
 • rozpoznaje stan w艂os贸w i sk贸ry g艂owy klienta przed zabiegiem piel臋gnacji
 • rozpoznaje nieprawid艂owo艣ci w艂os贸w i sk贸ry g艂owy klienta przed zabiegiem piel臋gnacji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje przeciwwskazania do wykonania zabieg贸w piel臋gnacji w艂os贸w i sk贸ry g艂owy klienta
 • wype艂nia kart臋 diagnozy klienta przed zabiegiem piel臋gnacji
  2. okre艣la dzia艂anie preparat贸w do zabieg贸w mycia i piel臋gnacji na w艂osy i sk贸r臋 g艂owy oraz w艂osy dodane
 • wymienia preparaty do ochrony, kondycjonowania i regeneracji w艂os贸w
 • opisuje dzia艂anie preparat贸w do zabieg贸w piel臋gnacji w艂os贸w i sk贸ry g艂owy oraz w艂os贸w dodanych
 • okre艣la wp艂yw preparat贸w do mycia i piel臋gnacji na stan w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • okre艣la dzia艂anie sk艂adnik贸w preparat贸w na w艂osy i sk贸r臋 g艂owy klienta (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera preparaty piel臋gnacji do planowanego zabiegu fryzjerskiego
 • dobiera preparaty do zabieg贸w piel臋gnacji w艂os贸w i sk贸ry g艂owy oraz w艂os贸w dodanych
  3. Kwalifikacje w zawodzie FRK1 - wykonuje zabieg mycia w艂os贸w i sk贸ry g艂owy z zastosowaniem r贸偶nych metod i technik
 • planuje zabieg mycia w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • organizuje stanowisko pracy do zabiegu mycia w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • zabezpiecza odzie偶 klienta przed wykonaniem zabiegu mycia w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • dobiera preparaty do mycia w艂os贸w i sk贸ry g艂owy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia metody i techniki mycia w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • wymienia techniki masa偶u sk贸ry g艂owy
 • stosuje r贸偶ne metody mycia w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • stosuje w trakcie zabiegu mycia w艂os贸w techniki masa偶u sk贸ry g艂owy
 • wykonuje zabiegi mycia w艂os贸w i sk贸ry g艂owy klienta zgodnie z kolejno艣ci膮 technologiczn膮 i zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wykonuje zabiegi mycia w艂os贸w dodanych zgodnie z kolejno艣ci膮 technologiczn膮 i zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  4. wykonuje zabiegi piel臋gnacji w艂os贸w i sk贸ry g艂owy oraz zarostu m臋skiego zgodnie z kolejno艣ci膮 technologiczn膮 i zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • identyfikuje rodzaje zabieg贸w piel臋gnacji w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • planuje zabieg piel臋gnacji w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • organizuje stanowisko pracy do zabiegu piel臋gnacji w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • zabezpiecza odzie偶 klienta przed wykonaniem zabiegu piel臋gnacji w艂os贸w i sk贸ry g艂owy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje zabiegi piel臋gnacyjne ramowe, ochronne, profilaktyczne, kompleksowe zgodnie z kolejno艣ci膮 technologiczn膮 i zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • dobiera metody piel臋gnacji w艂os贸w
 • wykonuje zabiegi piel臋gnacji mechaniczne i chemiczne
 • dobiera preparaty do kondycjonowania i regeneracji w艂os贸w oraz stymulacji mieszk贸w w艂osowych
 • wykonuje zabiegi piel臋gnacji zarostu m臋skiego
 • dobiera rodzaj zabiegu piel臋gnacji do stanu w艂os贸w i sk贸ry g艂owy oraz w艂os贸w dodanych
 • wskazuje przeciwwskazania do wykonania zabieg贸w piel臋gnacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - przeprowadza dekontaminacj臋 stanowiska pracy i sprz臋t贸w u偶ywanych do zabiegu piel臋gnacji
 • rozpoznaje rodzaje preparat贸w do dezynfekcji
 • wskazuje spektrum dzia艂ania poszczeg贸lnych preparat贸w do dezynfekcji
 • stosuje metody dekontaminacji
 • oczyszcza stosowany podczas zabiegu piel臋gnacji sprz臋t i stanowisko pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dezynfekuje sprz臋t i stanowisko pracy stosowany podczas zabiegu piel臋gnacji
 • dobiera aparaty do sterylizacji sprz臋tu u偶ywanego podczas zabiegu piel臋gnacji
 • wykonuje sterylizacj臋 sprz臋tu
 • umieszcza w wyznaczonych pojemnikach odpady powsta艂e w wyniku wykonania zabiegu

FRK.01.4 - Nietrwa艂e odkszta艂canie w艂os贸w i formowanie fryzur (Egzamin zawodowy kwalifikacja FRK.1)

  1. okre艣la zabiegi nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
 • klasyfikuje metody i techniki nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
 • opisuje sposoby wykonania zabiegu nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
 • opisuje zmiany zachodz膮ce we w艂osach podczas nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
  2. przeprowadza rozmow臋 konsultacyjn膮 z klientem przed zabiegiem nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
 • planuje rozmow臋 konsultacyjn膮 z klientem przed zabiegiem nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
 • uwzgl臋dnia oczekiwania klienta w rozmowie konsultacyjnej przed zabiegiem nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
 • okre艣la metody konsultacji z klientem podczas doboru fryzury i zakresu zabiegu nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
  3. Kwalifikacje w zawodzie FRK.1 - okre艣la stan w艂os贸w i sk贸ry g艂owy przed zabiegiem nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
 • opisuje stan w艂os贸w i sk贸ry g艂owy klienta pod k膮tem zabiegu nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
 • okre艣la typ i rodzaj w艂os贸w klienta pod k膮tem nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci w艂os贸w klienta pod k膮tem nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
 • pos艂uguje si臋 kart膮 diagnozy klienta pod k膮tem zabiegu nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la przeciwwskazania do wykonywania zabieg贸w nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
  4. okre艣la preparaty stosowane do zabieg贸w nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
 • rozpoznaje form臋 preparatu ze wzgl臋du na stan skupienia i zastosowanie do zabiegu nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
 • rozr贸偶nia preparaty stosowane na w艂osy suche i mokre
 • rozr贸偶nia preparaty stosowane przed zabiegiem nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w, w tym: pianki, preparaty zabezpieczaj膮ce w艂osy przed wysok膮 temperatur膮
 • rozr贸偶nia preparaty stosowane po zabiegu nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w, w tym: lakiery, gumy, woski, pomady (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zastosowanie preparat贸w do formowania fryzury
  5. Kwalifikacje zawodowe - organizuje stanowisko pracy do zabiegu nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
 • rozr贸偶nia narz臋dzia, przybory i aparaty fryzjerskie stosowane podczas zabiegu nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
 • rozr贸偶nia odzie偶 ochronn膮 i zabiegow膮 stosowan膮 podczas zabiegu nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
 • opisuje preparaty fryzjerskie stosowane przed wykonaniem i po wykonaniu zabiegu nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
 • okre艣la preparaty fryzjerskie stosowane przed wykonaniem i po wykonaniu zabiegu formowania fryzury (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje narz臋dzia, przybory, odzie偶 ochronn膮 i zabiegow膮 oraz preparaty do zabiegu nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
  6. wykonuje zabiegi nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury z zachowaniem kolejno艣ci technologicznej
 • okre艣la kszta艂t g艂owy i twarzy klienta pod k膮tem zabiegu nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
 • okre艣la profil twarzy do zabiegu nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
 • dobiera kszta艂t fryzury do cech indywidualnych urody klienta
 • dobiera metody i techniki do nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • zabezpiecza odzie偶 klienta przed wykonaniem zabiegu nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
 • przygotowuje w艂osy do zabiegu nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
 • dobiera preparaty do wykonania zabieg贸w nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
 • stosuje podzia艂 w艂os贸w na sekcje i separacje do nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
 • wykonuje zabieg nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury r贸偶nymi technikami
  7. okre艣la sposoby korygowania b艂臋d贸w pope艂nionych podczas nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
 • rozpoznaje b艂臋dy pope艂nione podczas zabieg贸w nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
 • okre艣la spos贸b korekty na podstawie zaobserwowanej nieprawid艂owo艣ci
 • koryguje b艂臋dy pope艂nione podczas nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
  8. wykonuje fryzury dzienne
 • opisuje formy fryzur dziennych damskich i m臋skich
 • okre艣la sposoby tworzenia fryzur, w tym harmoni臋, tr贸jwymiarowo艣膰, proporcje, kompozycje
 • korzysta ze 藕r贸de艂 multimedialnych w poszukiwaniu inspiracji
 • wykonuje fryzury dzienne zgodne ze zmieniaj膮c膮 si臋 mod膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • uk艂ada fryzury dzienne zgodne z typem urody klienta
 • okre艣la wp艂yw konturu zewn臋trznego i wewn臋trznego fryzury na proporcje g艂owy i twarzy
 • wykonuje fryzury dzienne koryguj膮ce mankamenty urody
 • wykonuje fryzury dzienne z wykorzystaniem w艂os贸w dodanych
 • wykonuje sploty i warkocze
  9. wykonuje fryzury wieczorowe
 • okre艣la rodzaje kok贸w i upi臋膰
 • wykonuje plecionki
 • uk艂ada fryzury wieczorowe z w艂os贸w o r贸偶nej d艂ugo艣ci
 • upina fryzury wieczorowe z w艂os贸w o r贸偶nej d艂ugo艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • tworzy fryzury wieczorowe z zastosowaniem r贸偶nego rodzaju dopinek, ozd贸b, wype艂niaczy
 • stosuje zasady tworzenia formy fryzury wieczorowej
 • wykonuje fryzury wieczorowe z wykorzystaniem w艂os贸w dodanych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - przeprowadza dekontaminacj臋 stanowiska pracy i sprz臋tu u偶ytego podczas zabiegu nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
 • porz膮dkuje stanowisko pracy i oczyszcza sprz臋t stosowany podczas zabiegu nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
 • dezynfekuje stanowisko pracy i sprz臋t stosowany podczas zabiegu nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
 • dobiera aparaty do sterylizacji sprz臋tu u偶ywanego podczas zabiegu nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury
 • wykonuje sterylizacj臋 sprz臋tu u偶ywanego do nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • umieszcza w wyznaczonych pojemnikach odpady powsta艂e w wyniku wykonania zabiegu nietrwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w i formowania fryzury

FRK.01.5 - Trwa艂e odkszta艂canie w艂os贸w (Egzamin zawodowy kwalifikacja FRK01)

  1. okre艣la zabiegi i technologie trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
 • rozr贸偶nia rodzaje zabieg贸w trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
 • okre艣la zmiany w technologii wykonania zabieg贸w trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
 • opisuje metody i techniki trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
 • opisuje technologie wykonania zabiegu trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w, np. skr臋canie, prostowanie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zmiany zachodz膮ce we w艂osach podczas trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
  2. okre艣la preparaty fryzjerskie i technologie do wykonania zabieg贸w trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
 • rozpoznaje formy preparat贸w ze wzgl臋du na stan skupienia i zastosowanie do zabiegu trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
 • opisuje preparaty do trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w ze wzgl臋du na warto艣膰 pH
 • rozr贸偶nia preparaty stosowane przed wykonaniem zabieg贸w trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w, np. wyr贸wnuj膮ce i zabezpieczaj膮ce struktur臋 w艂os贸w
 • rozr贸偶nia preparaty stosowane do wykonania zabiegu trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w, np. ze wzgl臋du na moc i zastosowanie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia preparaty stosowane po wykonaniu zabieg贸w trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w, w tym neutralizatory i preparaty piel臋gnacyjne
  3. Kwalifikacje w zawodzie FRK01 - okre艣la metody i techniki wykonywania trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
 • rozr贸偶nia czynniki chemiczne, mechaniczne, fizyczne wp艂ywaj膮ce na efekt trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
 • opisuje metody i techniki trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
 • opisuje sposoby nawijania w艂os贸w na wa艂ki podczas trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
 • opisuje etapy trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady wykonania zabiegu trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
  4. przeprowadza konsultacj臋 z klientem i diagnoz臋 w艂os贸w i sk贸ry g艂owy przed zabiegiem trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
 • okre艣la oczekiwania klienta w rozmowie konsultacyjnej przed zabiegiem trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
 • ustala zakres zabiegu i stopie艅 trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w na podstawie oczekiwa艅 klienta
 • rozpoznaje nieprawid艂owo艣ci w艂os贸w i sk贸ry g艂owy przed zabiegiem trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
 • pos艂uguje si臋 kart膮 diagnozy klienta do zabiegu trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wnioskuje na podstawie uzupe艂nionej karty diagnozy klienta dob贸r technologii wykonania zabiegu trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera preparaty fryzjerskie do wykonania zabieg贸w trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w zgodnie z zasadami technologii i bezpiecze艅stwa
 • dobiera preparaty zabezpieczaj膮ce stosowane na w艂osy przed zabiegiem trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
 • dobiera preparaty do trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w, uwzgl臋dniaj膮c stan i jako艣膰 w艂os贸w
 • dobiera preparaty stosowane po zabiegu trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w, uwzgl臋dniaj膮c stan i jako艣膰 w艂os贸w
  6. organizuje stanowisko pracy do zabiegu trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
 • rozr贸偶nia narz臋dzia, przybory i aparaty fryzjerskie stosowane podczas zabiegu trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
 • rozr贸偶nia odzie偶 ochronn膮 i zabiegow膮 stosowan膮 podczas zabiegu trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
 • przygotowuje sprz臋t, odzie偶 ochronn膮 i zabiegow膮 oraz preparaty do zabiegu trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
  7. wykonuje zabieg trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w zgodnie z kolejno艣ci膮 technologiczn膮
 • okre艣la przeciwwskazania do wykonania zabiegu trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
 • dobiera metody i techniki do trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
 • dobiera 艣rednic臋 wa艂k贸w do po偶膮danego efektu trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w
 • stosuje instrukcj臋 producenta do wykonania zabiegu trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la podzia艂 w艂os贸w na sekcje i separacje do trwa艂ego odkszta艂cania w艂os