LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK.02

Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 FRK.2
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE FRK 2

FRK.02.2 - Podstawy fryzjerstwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja FRK.02)

  1. okre艣la anatomi臋 oraz fizjologi臋 w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • wymienia funkcje sk贸ry g艂owy
 • wymienia elementy budowy w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • wymienia funkcje w艂os贸w i ich rol臋
 • rozpoznaje fazy wzrostu w艂os贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje elementy budowy w艂os贸w
 • identyfikuje rodzaje ow艂osienia
 • opisuje budow臋 fizyczn膮 i chemiczn膮 w艂os贸w
 • wymienia rodzaje wi膮za艅 chemicznych we w艂osach
  2. analizuje wygl膮d klienta
 • wskazuje cechy kszta艂t贸w twarzy i g艂owy
 • identyfikuje rodzaje profilu twarzy
 • rozpoznaje kszta艂ty twarzy i g艂owy
 • rozpoznaje nieprawid艂owo艣ci w budowie twarzy i g艂owy klienta w odniesieniu do kanonu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la proporcje twarzy i g艂owy klienta
 • opisuje podstawowe typy kolorystyczne urody klienta
 • rozpoznaje podstawowe typy kolorystyczne
  3. Kwalifikacje w zawodzie FRK.02 - rozpoznaje aparaty fryzjerskie, narz臋dzia i przybory oraz odzie偶 zabiegow膮 i ochronn膮 do wykonywania zabieg贸w fryzjerskich
 • nazywa aparaty fryzjerskie, narz臋dzia i przybory,
 • identyfikuje zastosowanie aparat贸w fryzjerskich, narz臋dzi i przybor贸w
 • rozpoznaje zastosowanie odzie偶y zabiegowej i ochronnej

FRK.02.3 - Wykonywanie zabieg贸w mycia piel臋gnacji w艂os贸w i sk贸ry g艂owy (Egzamin zawodowy kwalifikacja FRK2)

  1. rozpoznaje zabiegi mycia i piel臋gnacji w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • wymienia rodzaje zabieg贸w piel臋gnacji w艂os贸w
 • wymienia metody i techniki mycia oraz piel臋gnacji w艂os贸w
 • rozpoznaje preparaty do mycia i piel臋gnacji w艂os贸w
  2. przygotowuje stanowisko fryzjerskie do planowego zabiegu piel臋gnacji w艂os贸w
 • rozpoznaje elementy wyposa偶enia stanowiska do zabiegu piel臋gnacji w艂os贸w
 • wskazuje przeznaczenie sprz臋tu, odzie偶y zabiegowej i ochronnej oraz preparat贸w stosowanych do zabieg贸w piel臋gnacji w艂os贸w
 • organizuje stanowisko pracy do wyznaczonego przez fryzjera zabiegu piel臋gnacji w艂os贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie FRK2 - rozpoznaje preparaty do mycia i piel臋gnacji w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • nazywa preparaty do piel臋gnacji w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • wskazuje zastosowanie preparat贸w do mycia w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • grupuje preparaty do mycia w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • wskazuje zastosowanie preparat贸w s艂u偶膮cych do zabieg贸w regeneracji i kondycjonowania w艂os贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia preparaty stosowane podczas zabieg贸w regeneracji i kondycjonowania
 • grupuje preparaty do regeneracji i kondycjonowania w艂os贸w
  4. wykonuje czynno艣膰 mycia w艂os贸w i sk贸ry g艂owy z zastosowaniem r贸偶nych metod i technik
 • wymienia techniki masa偶u sk贸ry g艂owy
 • wymienia metody i techniki mycia w艂os贸w oraz sk贸ry g艂owy
 • stosuje r贸偶ne metody i techniki mycia w艂os贸w oraz sk贸ry g艂owy
 • stosuje w trakcie zabiegu mycia w艂os贸w techniki masa偶u sk贸ry g艂owy
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje czynno艣ci piel臋gnacyjne zgodnie z zaleceniem fryzjera
 • stosuje w trakcie zabiegu piel臋gnacji zalecan膮 technik臋 masa偶u
 • wymienia aparatur臋 do zabieg贸w piel臋gnacji w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • wykonuje zabieg mycia i piel臋gnacji w艂os贸w i sk贸ry g艂owy zgodnie z kolejno艣ci膮 technologiczn膮
 • wykorzystuje w trakcie zaleconego zabiegu piel臋gnacyjnego specjalistyczn膮 aparatur臋 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje zabiegi regeneracji i kondycjonowania w艂os贸w zgodnie z zaleceniem fryzjera
  6. przygotowuje klienta do zabieg贸w mycia i piel臋gnacji w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • wymienia odzie偶 zabiegow膮 i ochronn膮 stosowan膮 do zabieg贸w mycia, kondycjonowania i regeneracji w艂os贸w
 • stosuje odzie偶 zabiegow膮 i ochronn膮 do wskazanego zabiegu mycia i piel臋gnacji w艂os贸w
 • wymienia czynno艣ci wst臋pne wykonywane przed zabiegiem mycia, kondycjonowania i regeneracji w艂os贸w i sk贸ry g艂owy
 • wykonuje czynno艣ci wst臋pne przed zabiegiem mycia, kondycjonowania i regeneracji w艂os贸w i sk贸ry g艂owy

FRK.02.4 - Odkszta艂canie w艂os贸w we wsp贸艂pracy z fryzjerem (Egzamin zawodowy kwalifikacja FRK.2)

  1. rozpoznaje nietrwa艂膮 i trwa艂膮 zmian臋 kszta艂tu w艂os贸w
 • wymienia rodzaje zabieg贸w zmiany kszta艂tu w艂os贸w
 • opisuje metody i techniki nietrwa艂ej zmiany kszta艂tu w艂os贸w
 • opisuje metody i techniki trwa艂ej zmiany kszta艂tu w艂os贸w
 • rozpoznaje techniki i sposoby wykonywania nietrwa艂ej i trwa艂ej zmiany kszta艂tu w艂os贸w
  2. przygotowuje stanowisko pracy do zabiegu zmiany kszta艂tu w艂os贸w
 • wymienia elementy wyposa偶enia stanowiska do zabiegu nietrwa艂ej zmiany kszta艂tu w艂os贸w
 • wymienia elementy wyposa偶enia stanowiska do zabiegu trwa艂ej zmiany kszta艂tu w艂os贸w
 • opisuje przeznaczenie sprz臋tu, odzie偶y zabiegowej i ochronnej oraz preparat贸w stosowanych do zabieg贸w zmiany kszta艂tu w艂os贸w
 • organizuje stanowisko pracy do wyznaczonego przez fryzjera zabiegu zmiany kszta艂tu w艂os贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie FRK.2 - przygotowuje klienta do zabiegu zmiany kszta艂tu w艂os贸w
 • wymienia odzie偶 zabiegow膮 i ochronn膮 stosowan膮 podczas zabieg贸w zmiany kszta艂tu w艂os贸w
 • stosuje odzie偶 ochronna i zabiegow膮 podczas wskazanego zabiegu zmiany kszta艂tu w艂os贸w
 • wymienia czynno艣ci wst臋pne wykonywane przed zabiegiem nietrwa艂ej i trwa艂ej zmiany kszta艂tu w艂os贸w
 • przygotowuje w艂osy klienta do wskazanego zabiegu zmiany kszta艂tu w艂os贸w
  4. stosuje zasady podzia艂u porostu w艂os贸w do zabiegu zmiany kszta艂tu w艂os贸w
 • wymienia rodzaje sekcji
 • wymienia rodzaje linii separacji
 • dobiera rodzaj sekcji i linii separacji wykorzystywanych do zabiegu zmiany kszta艂tu w艂os贸w
 • wskazuje rodzaj sekcji zastosowanej do zabiegu zmiany kszta艂tu w艂os贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje rodzaj linii separacji w sekcji zastosowanej do zabiegu zmiany kszta艂tu w艂os贸w
 • dzieli w艂osy na sekcje wskazane przez fryzjera do zabieg贸w zmiany kszta艂tu w艂os贸w
 • stosuje do zabiegu zmiany kszta艂tu w艂os贸w zalecane przez fryzjera linie separacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - wsp贸艂pracuje z fryzjerem podczas wykonywania zabiegu zmiany kszta艂tu w艂os贸w
 • zabezpiecza odzie偶 klienta przed wykonaniem wskazanego przez fryzjera zabiegu zmiany kszta艂tu w艂os贸w
 • wykonuje zabiegi wst臋pne wskazane przez fryzjera przed zabiegiem zmiany kszta艂tu w艂os贸w
  6. wykonuje nawijanie w艂os贸w na wa艂ki do zabiegu zmiany kszta艂tu w艂os贸w
 • okre艣la zasady nawijania w艂os贸w na wa艂ki
 • nawija pasma w艂os贸w na wa艂ki metod膮 p艂ask膮 i spiraln膮
 • nawija pasma w艂os贸w, stosuj膮c projekcj臋 wskazan膮 przez fryzjera
 • nawija w艂osy na wa艂ki technik膮 wskazan膮 przez fryzjera
  7. wykonuje modelowanie w艂os贸w
 • stosuje zasady modelowania w艂os贸w
 • wykonuje modelowanie w艂os贸w o r贸偶nej d艂ugo艣ci z zachowaniem kolejno艣ci technologicznej
 • wymienia preparaty do modelowania w艂os贸w
 • stosuje do zabiegu modelowania preparaty do uk艂adania, utrwalania i stylizacji
  8. wykonuje dekontaminacj臋 stanowiska pracy po zabiegu zmiany kszta艂tu w艂os贸w
 • rozpoznaje spektrum dzia艂ania preparat贸w do dezynfekcji
 • wskazuje aparaty i preparaty do sterylizacji i dezynfekcji sprz臋tu po zabiegu zmiany kszta艂tu w艂os贸w
 • porz膮dkuje stanowisko pracy po wykonaniu zabieg贸w zmiany kszta艂tu w艂os贸w
 • przeprowadza sanityzacj臋, dezynfekcj臋 i sterylizacj臋 narz臋dzi, przybor贸w i aparat贸w stosowanych podczas zabieg贸w zmiany kszta艂tu w艂os贸w

FRK.02.5 - Asystowanie podczas strzy偶enia w艂os贸w, golenia i formowania zarostu m臋skiego (Egzamin zawodowy kwalifikacja FRK02)

  1. przygotowuje stanowisko pracy do zabiegu strzy偶enia w艂os贸w, golenia i formowania zarostu m臋skiego
 • wymienia sprz臋t i odzie偶 zabiegow膮 i ochronn膮 stosowane podczas wykonywania zabieg贸w strzy偶enia w艂os贸w, golenia i formowania zarostu m臋skiego
 • dobiera sprz臋t, odzie偶 zabiegow膮 i ochronn膮 oraz preparaty stosowane podczas zabieg贸w strzy偶enia w艂os贸w, golenia i formowania zarostu m臋skiego
 • organizuje stanowisko pracy do wyznaczonego przez fryzjera zabiegu, np. strzy偶enia w艂os贸w, golenia lub formowania zarostu m臋skiego
  2. wsp贸艂pracuje z fryzjerem podczas wykonywania zabiegu strzy偶enia w艂os贸w, golenia i formowania zarostu m臋skiego
 • zabezpiecza odzie偶 klienta przed wykonaniem wskazanego przez fryzjera zabiegu strzy偶enia w艂os贸w, golenia i formowania zarostu m臋skiego
 • wykonuje zabiegi wst臋pne wskazane przez fryzjera przed zabiegiem strzy偶enia w艂os贸w, golenia i formowania zarostu m臋skiego
  3. Kwalifikacje w zawodzie FRK02 - wykonuje dekontaminacj臋 stanowiska pracy po wykonaniu zabiegu strzy偶enia w艂os贸w, golenia i formowania zarostu m臋skiego
 • oczyszcza sprz臋t i stanowisko pracy z w艂os贸w i zanieczyszcze艅 w trakcie i po zabiegu strzy偶enia w艂os贸w, golenia i formowania zarostu m臋skiego
 • dezynfekuje sprz臋t i stanowisko pracy w trakcie i po zabiegu strzy偶enia w艂os贸w, golenia i formowania zarostu m臋skiego
 • stosuje aparaty do sterylizacji sprz臋tu u偶ytego podczas zabiegu strzy偶enia w艂os贸w, golenia i formowania zarostu m臋skiego
 • segreguje odpady chemiczne i og贸lne uzyskane podczas wykonania zabiegu strzy偶enia w艂os贸w, golenia i formowania zarostu m臋skiego

FRK.02.6 - Asystowanie podczas zabieg贸w zmiany koloru w艂os贸w (Egzamin zawodowy kwalifikacja FRK 02)

  1. rozpoznaje rodzaje, techniki oraz metody zmiany koloru w艂os贸w
 • wymienia rodzaje zabiegu zmiany koloru w艂os贸w
 • wymienia metody i techniki zmiany koloru w艂os贸w
 • rozr贸偶nia metody i techniki koloryzacji rozja艣niaj膮cej, przyciemniaj膮cej i tonuj膮cej oraz rozja艣niania
 • wymienia zmiany zachodz膮ce we w艂osach podczas koloryzacji rozja艣niaj膮cej, przyciemniaj膮cej i tonuj膮cej oraz rozja艣niania
  2. przygotowuje stanowisko fryzjerskie do zabiegu zmiany koloru w艂os贸w
 • wskazuje narz臋dzia, przybory i aparaty fryzjerskie stosowane podczas zabiegu zmiany koloru w艂os贸w
 • wymienia cechy preparat贸w fryzjerskich stosowanych przed wykonaniem i po wykonaniu zabiegu zmiany koloru w艂os贸w
 • gromadzi preparaty, narz臋dzia i przybory wskazane przez fryzjera do wykonania wybranego rodzaju zabiegu zmiany koloru w艂os贸w
 • organizuje stanowisko pracy do zabiegu zmiany koloru w艂os贸w zgodnie z procedurami bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz ergonomii
  3. Kwalifikacje w zawodzie FRK 02 - przygotowuje klienta do zabiegu zmiany koloru w艂os贸w
 • wskazuje odzie偶 zabiegow膮 i ochronn膮 stosowan膮 podczas zabiegu zmiany koloru w艂os贸w
 • okre艣la przeznaczenie odzie偶y ochronnej i zabiegowej oraz preparat贸w ochronnych stosowanych podczas zabiegu zmiany koloru w艂os贸w
 • stosuje odzie偶 jednorazow膮 i wielorazow膮 podczas zabiegu zmiany koloru w艂os贸w
 • stosuje preparaty ochronne do zabezpieczenia sk贸ry i w艂os贸w podczas zabiegu zmiany koloru w艂os贸w
  4. wsp贸艂pracuje z fryzjerem podczas wykonywania zabiegu zmiany koloru w艂os贸w
 • wykonuje zabieg wst臋pny na w艂osach wskazany przez fryzjera przed zabiegiem zmiany koloru w艂os贸w
 • wykonuje zabieg zmiany koloru w艂os贸w wskazan膮 przez fryzjera metod膮 i technik膮
 • wykonuje zabieg zmiany koloru w艂os贸w, stosuj膮c wskazane przez fryzjera podzia艂y w艂os贸w na sekcje i linie separacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozpoznaje preparaty fryzjerskie stosowane do zabiegu zmiany koloru w艂os贸w
 • wskazuje zastosowanie farb ro艣linnych i syntetycznych
 • wymienia preparaty kr贸tkotrwale koloryzuj膮ce, tymczasowe, p贸艂trwa艂e, trwa艂e, ro艣linne, odsiwiacze i preparaty rozja艣niaj膮ce
 • wymienia w艂a艣ciwo艣ci nadtlenku wodoru
 • rozr贸偶nia roztwory nadtlenku wodoru i ich dzia艂anie na w艂osy
  6. wykonuje podzia艂y porostu do zabiegu zmiany koloru w艂os贸w
 • wymienia rodzaje sekcji stosowanych w zabiegu zmiany koloru w艂os贸w
 • dobiera do techniki rodzaje sekcji w zabiegu zmiany koloru w艂os贸w
  7. wykonuje dekontaminacj臋 stanowiska pracy po wykonaniu zabiegu zmiany koloru w艂os贸w
 • oczyszcza sprz臋t i stanowisko pracy z w艂os贸w i zanieczyszcze艅 w trakcie i po zabiegu zmiany koloru w艂os贸w
 • dezynfekuje sprz臋t i stanowisko pracy w trakcie i po zabiegu zmiany koloru w艂os贸w
 • stosuje aparaty do sterylizacji narz臋dzi i przybor贸w u偶ytych podczas zabiegu zmiany koloru w艂os贸w
 • segreguje odpady chemiczne i og贸lne uzyskane w wyniku wykonania zabiegu zmiany koloru w艂os贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • umieszcza odpady uzyskane w wyniku zmiany koloru w艂os贸w w wyznaczonych pojemnikach

FRK.02.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja FRK.02.)

  1. charakteryzuje zasady pracy w salonie fryzjerskim zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wymienia zasady organizacji pracy maj膮ce zapewni膰 wymagany poziom ochrony zdrowia i 偶ycia w 艣rodowisku pracy
 • rozpoznaje 藕r贸d艂a i czynniki szkodliwe w 艣rodowisku pracy
 • wymienia dzia艂ania maj膮ce na celu zapobieganie zanieczyszczeniu 艣rodowiska
 • wymienia 藕r贸d艂a zanieczyszcze艅 powsta艂ych w wyniku piel臋gnacji w艂os贸w (szampony, od偶ywki, maski), nietrwa艂ego i trwa艂ego odkszta艂cania w艂os贸w (pianki, lakiery, p艂yny, utrwalacze), zmiany koloru w艂os贸w (farby, aktywatory) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje wyposa偶enie w salonie fryzjerskim zgodnie z ergonomi膮, np. wysoko艣膰 konsoli, fotela, umywalek
 • rozpoznaje 艣rodki ga艣nicze stosowane w salonie fryzjerskim ga艣nice, koce ga艣nicze
 • nie u偶ywa uszkodzonych urz膮dze艅 elektrycznych i substancji 艂atwopalnych
  2. okre艣la prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia skutki narusze艅 prawa pracy
 • stosuje przepisy prawa pracy dotycz膮ce praw i obowi膮zk贸w pracownika i pracodawcy
 • rozpoznaje znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, ewakuacyjne i ochrony przeciwpo偶arowej oraz sygna艂y alarmowe
 • wymienia konsekwencje nieprzestrzegania obowi膮zk贸w pracownika i pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  3. Kwalifikacje w zawodzie FRK.02. - okre艣la skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych na organizm cz艂owieka
 • wymienia wp艂yw bakterii, wirus贸w, grzyb贸w oraz paso偶yt贸w na organizm cz艂owieka
 • okre艣la wsp贸艂czesne zagro偶enia zdrowia wynikaj膮ce z kontaktu z klientem
 • identyfikuje 藕r贸d艂a zagro偶e艅 oraz czynniki szkodliwe dla zdrowia, uci膮偶liwe i niebezpieczne wyst臋puj膮ce w salonie fryzjerskim
 • zapobiega zagro偶eniom zdrowia i 偶ycia i w salonie fryzjerskim
  4. stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • wymienia 艣rodki ochrony indywidualnej stosowane podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • opisuje 艣rodki ochrony indywidualnej i ich zastosowanie podczas wykonywania zada艅 zawodowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la rodzaj 艣rodk贸w ochrony indywidualnej ze wzgl臋du na ich przeznaczenie i zastosowanie (r臋kawiczki, gogle ochronne, fartuchy impregnowane i materia艂owe, peniuary jedno- i wielorazowe)
  5. Kwalifikacje zawodowe - udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany zagro偶enia zdrowia i 偶ycia
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji