LOGOWANIE

KWALIFIKACJA GIW.12

Wykonywanie prac wiertniczych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 GIW.12
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE GIW 12

GIW.12.2 - Podstawy wiertnictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.12)

  1. przestrzega zasad sporz膮dzania rysunku technicznego maszynowego
 • stosuje zasady szkicowania technicznego
 • wykonuje szkice techniczne
 • rozpoznaje elementy rysunku technicznego maszynowego
 • wykonuje rzutowanie prostych bry艂 geometrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rysunki techniczne cz臋艣ci maszyn i narz臋dzi
 • okre艣la zasady wymiarowania i tolerancji
 • wykonuje wymiarowanie cz臋艣ci maszyn i narz臋dzi
 • wykonuje rysunki techniczne element贸w maszynowych
 • interpretuje rysunki techniczne
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej dotycz膮cej u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅
 • odczytuje informacje z dokumentacji technicznej dotycz膮cej u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅
 • wykorzystuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej podczas u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW.12 - sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
 • analizuje rysunek techniczny wykonany technik膮 komputerow膮
 • wykonuje rysunek techniczny z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego
 • przygotowuje rysunek techniczny do wydruku i publikacji
  4. charakteryzuje budow臋 i zasady dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅
 • rozpoznaje cz臋艣ci i mechanizmy maszyn i urz膮dze艅 wiertniczych
 • okre艣la budow臋 maszyn i urz膮dze艅 wiertniczych
 • wyja艣nia spos贸b dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 wiertniczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne maszyn i urz膮dze艅 oraz sposoby ochrony przed korozj膮
 • klasyfikuje materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie materia艂贸w konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
 • dobiera materia艂y eksploatacyjne
 • rozr贸偶nia rodzaje i 藕r贸d艂a korozji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera metody zabezpieczenia przed korozj膮
  6. wykonuje pomiary warsztatowe stosowane w wiertnictwie
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy do pomiar贸w warsztatowych
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do pomiar贸w warsztatowych
 • stosuje przyrz膮dy pomiarowe do wykonania pomiar贸w warsztatowych
  7. charakteryzuje uk艂ady mechatroniczne
 • rozr贸偶nia elementy struktury uk艂adu mechatronicznego
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania uk艂ad贸w mechatronicznych
 • wymienia przyk艂ady zastosowania uk艂ad贸w mechatronicznych w podzespo艂ach urz膮dze艅 wiertniczych
  8. charakteryzuje dzia艂anie uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania i cele stosowania element贸w uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
 • odczytuje schematy uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych stosowanych w urz膮dzeniach wiertniczych
 • wskazuje przeznaczenie element贸w oraz uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych stosowanych w urz膮dzeniach wiertniczych
 • interpretuje dzia艂anie uk艂adu elektrycznego oraz uk艂adu elektronicznego na podstawie dokumentacji technicznej
  9. wyja艣nia zasady dzia艂ania element贸w oraz uk艂ad贸w hydraulicznych i pneumatycznych stosowanych w systemach mechatronicznych
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania element贸w oraz uk艂ad贸w hydraulicznych stosowanych mechatronicznych
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania uk艂ad贸w pneumatycznych stosowanych na wiertni
 • wskazuje zastosowanie element贸w oraz uk艂ad贸w hydraulicznych i pneumatycznych pracuj膮cych w podzespo艂ach urz膮dze艅 wiertniczych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje warunki i zasady eksploatacji maszyn i urz膮dze艅
 • omawia zasady wprowadzania do eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 stosowanych na wiertni
 • przedstawia zasady eksploatacji maszyn i urz膮dze艅
 • wyja艣nia zasady doboru parametr贸w u偶ytkowania podzespo艂贸w urz膮dze艅 wiertniczych
 • okre艣la stan techniczny i eksploatacyjny maszyn wchodz膮cych w sk艂ad podzespo艂贸w urz膮dze艅 wiertniczych
  11. rozpoznaje struktur臋 geologiczn膮 Ziemi:
 • omawia budow臋 geologiczn膮 Ziemi
 • omawia cechy jednostek tektonicznych Polski
 • odczytuje informacje z tabeli stratygraficznej w celu okre艣lenia wieku ska艂 i proces贸w geologicznych
 • identyfikuje zjawiska i procesy geologiczne zwi膮zane z powstaniem kopalin u偶ytecznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje budow臋 geologiczn膮 obszaru Polski w celu okre艣lenia wieku ska艂 i proces贸w geologicznych
  12. charakteryzuje minera艂y i ska艂y
 • okre艣la cechy minera艂贸w
 • rozpoznaje makroskopowo podstawowe minera艂y ska艂otw贸rcze
 • omawia grupy genetyczne ska艂
 • rozpoznaje makroskopowo i mikroskopowo podstawowe ska艂y osadowe, magmowe i metamorficzne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la porowato艣膰 i przepuszczalno艣膰 ska艂 na podstawie dokumentacji geologicznej
  13. charakteryzuje rodzaje w贸d w 艣rodowisku skalnym
 • omawia zasady dop艂ywu wody do studni
 • klasyfikuje wody wyst臋puj膮ce w o艣rodku gruntowo-skalnym
 • okre艣la obszary wyst臋powania w贸d mineralnych w Polsce
 • okre艣la obszary wyst臋powania w贸d termalnych w Polsce
  14. charakteryzuje podstawowe poj臋cia z zakresu mechaniki grunt贸w i g贸rotworu
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci fizyczne ska艂 maj膮ce wp艂yw na proces wiercenia
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci mechaniczne ska艂
 • omawia napr臋偶enia w gruncie i g贸rotworze
 • omawia sposoby badania cech fizycznych i mechanicznych grunt贸w
  15. charakteryzuje sposoby poszukiwania z艂贸偶 kopalin u偶ytecznych
 • omawia geofizyczne metody poszukiwawcze
 • omawia sposoby poszukiwania z艂贸偶 metodami wiertniczymi
  16. charakteryzuje z艂o偶a kopalin u偶ytecznych
 • rozr贸偶nia z艂o偶a kopalin ze wzgl臋du na spos贸b ich powstania
 • klasyfikuje kopaliny wed艂ug ich u偶yteczno艣ci
 • rozr贸偶nia z艂o偶a kopalin ze wzgl臋du na ich ekonomiczne i gospodarcze znaczenie
 • wymienia formy wyst臋powania z艂贸偶 eksploatowanych otworami wiertniczymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la obszary wyst臋powania w Polsce z艂贸偶 eksploatowanych otworami wiertniczymi
  17. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

GIW.12.3 - Dobieranie sprz臋tu do wykonywania prac wiertniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW12)

  1. charakteryzuje rodzaje wierce艅 i poj臋cia z zakresu wiertnictwa
 • definiuje podstawowe poj臋cia z zakresu wiertnictwa
 • rozr贸偶nia metody wiercenia ze wzgl臋du na spos贸b urabiania ska艂
 • rozr贸偶nia metody wiercenia ze wzgl臋du na spos贸b usuwania zwiercin
 • opisuje metody wiercenia
  2. charakteryzuje typy urz膮dze艅 wiertniczych
 • rozpoznaje rodzaje urz膮dze艅 wiertniczych
 • omawia budow臋 urz膮dze艅 wiertniczych stosowanych w wierceniach geologiczno- poszukiwawczych
 • omawia budow臋 urz膮dze艅 wiertniczych stosowanych w wierceniach geoin偶ynieryjnych i geotechnicznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW12 - charakteryzuje systemy i podzespo艂y urz膮dze艅 wiertniczych
 • rozpoznaje podzespo艂y urz膮dzenia wiertniczego
 • omawia budow臋 i przeznaczenie podzespo艂贸w urz膮dzenia wiertniczego
 • okre艣la parametry pracy podzespo艂贸w urz膮dzenia wiertniczego
 • opisuje elementy uk艂ad贸w d藕wigowych oraz system贸w olinowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje systemy montowane na urz膮dzeniach wiertniczych wykorzystywane w procesie wiercenia
  4. ocenia stan techniczny maszyn i urz膮dze艅 wiertniczych
 • przestrzega zasad przeprowadzania przegl膮d贸w okresowych
 • okre艣la stan techniczny maszyn i urz膮dze艅 wiertniczych
 • okre艣la zasady obs艂ugi i konserwacji urz膮dze艅 wiertniczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 monta偶u i demonta偶u urz膮dze艅 wiertniczych
 • korzysta z instrukcji monta偶u i demonta偶u urz膮dze艅 wiertniczych
 • opisuje schematy kinematyczne uk艂ad贸w nap臋dowych urz膮dze艅 wiertniczych
 • odczytuje schematy zabudowy terenu wiertni
 • korzysta z przepis贸w dotycz膮cych lokalizacji otwor贸w wiertniczych
  6. wykonuje prace monta偶owe i demonta偶owe urz膮dze艅 wiertniczych
 • okre艣la wymagania dotycz膮ce budowy dr贸g dojazdowych i plac贸w wiertni
 • okre艣la kolejno艣膰 prac monta偶owych i demonta偶owych urz膮dze艅 wiertniczych
 • korzysta ze schemat贸w zabudowy terenu wiertni podczas monta偶u urz膮dzenia
 • rozpoznaje sygna艂y stosowane podczas prac d藕wigowych i transportowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje rodzaje zawiesi
 • okre艣la przeznaczenie zawiesi, zasady ich doboru i u偶ytkowania
 • opisuje zasady przemieszczania d艂u偶ycy i 艂adunk贸w wielkogabarytowych
 • wymienia urz膮dzenia transportu bliskiego
 • okre艣la wymagania zwi膮zane z dopuszczeniem urz膮dzenia wiertniczego do ruchu
 • identyfikuje zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas prac monta偶owych i demonta偶owych
  7. dobiera narz臋dzia wiertnicze
 • klasyfikuje rodzaje i typy narz臋dzi wiertniczych
 • opisuje budow臋 i zastosowanie narz臋dzi wiertniczych
 • okre艣la zasady doboru narz臋dzi wiertniczych
 • dobiera narz臋dzia wiertnicze odpowiednie do danego rodzaju pracy lub zadania
  8. ocenia stan techniczny 艣widr贸w i koronek wiertnicznych
 • opisuje zasady oceny zu偶ycia narz臋dzi wiertniczych zgodnie z kodem IADC (International Association of Drilling Contractors)
 • okre艣la zu偶ycie struktury tn膮cej narz臋dzi wiertniczych
 • okre艣la stan 艂o偶ysk w 艣widrach z 艂o偶yskami uszczelnionymi i bez uszczelnienia
 • okre艣la stopie艅 zu偶ycia 艣rednicy narz臋dzi wiertniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la pozosta艂e wska藕niki zu偶ycia narz臋dzi wiertniczych
 • okre艣la stan techniczny koronek wiertniczych
  9. dobiera elementy zestawu przewodu wiertniczego
 • klasyfikuje gwinty narz臋dziowe i po艂膮czenia gwintowe element贸w przewodu wiertniczego
 • okre艣la parametry gwint贸w narz臋dziowych
 • opisuje elementy zestawu przewodu wiertniczego
 • okre艣la zastosowanie poszczeg贸lnych element贸w przewodu wiertniczego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera elementy przewodu wiertniczego
 • wykonuje szkice techniczne element贸w zestawu przewodu wiertniczego
 • wykonuje pomiary geometryczne element贸w zapuszczanych do otworu
 • okre艣la rodzaje gwint贸w, stosuj膮c sprawdziany gwint贸w narz臋dziowych
 • szablonuje elementy zestawu przewodu wiertniczego
 • przygotowuje metryk臋 zestawu wiertniczego
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje osprz臋t wiertniczy
 • okre艣la przeznaczenie klin贸w, elewator贸w, 艣cisk贸w bezpiecze艅stwa, kluczy maszynowych, zawiesi elewatorowych
 • opisuje budow臋 klin贸w, elewator贸w, 艣cisk贸w bezpiecze艅stwa, kluczy maszynowych, zawiesi elewatorowych
  11. dobiera osprz臋t wiertniczy
 • dobiera elewatory i zawiesia elewatorowe w zale偶no艣ci od celu zastosowania, 艣rednicy i ud藕wigu
 • dobiera i kompletuje kliny wiertnicze w zale偶no艣ci od przeznaczenia oraz 艣ciski bezpiecze艅stwa w zale偶no艣ci od 艣rednicy obci膮偶nik贸w
 • dobiera klucze maszynowe w zale偶no艣ci od wielko艣ci wymaganego momentu skr臋caj膮cego i 艣rednicy elementu skr臋canego
 • okre艣la stan techniczny osprz臋tu wiertniczego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la rodzaje bada艅 nieniszcz膮cych do kontroli osprz臋tu wiertniczego
 • kontroluje stan ostrzy w klinach, 艣ciskach bezpiecze艅stwa i w kluczach maszynowych
 • wymienia ostrza w klinach, 艣ciskach bezpiecze艅stwa i w kluczach maszynowych
  12. ocenia stan techniczny element贸w przewodu wiertniczego
 • kontroluje stan gwint贸w narz臋dziowych element贸w przewodu wiertniczego
 • kontroluje stan powierzchni oporowych element贸w przewodu wiertniczego
 • sprawdza zu偶ycie 艣rednicy zwornik贸w przez wykonanie pomiaru
 • okre艣la kryteria wykonywania bada艅 nieniszcz膮cych element贸w zestawu wiertniczego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la rodzaje i zastosowanie bada艅 nieniszcz膮cych element贸w przewodu wiertniczego
 • przygotowuje elementy zestawu do bada艅 nieniszcz膮cych

GIW.12.4 - Wykonywanie wierce艅 (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.12)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 geologiczno- techniczn膮 otworu
 • korzysta z projektu geologiczno-technicznego otworu (PGTO)
 • rozpoznaje mo偶liwo艣膰 wyst膮pienia komplikacji na podstawie danych geologicznych zawartych w projekcie geologiczno-technicznym otworu
 • odczytuje parametry technologii wiercenia projektu geologiczno-technicznego otworu
 • okre艣la warunki wiercenia na podstawie projektu geologiczno-technicznego
  2. charakteryzuje parametry technologii wiercenia
 • dobiera parametry technologii wiercenia na podstawie projektu geologiczno-technicznego otworu
 • omawia zasady doboru najkorzystniejszych parametr贸w technologii wiercenia 鈥 nacisku na 艣wider, obrot贸w 艣widra i wydatku t艂oczenia p艂uczki
 • opisuje procedur臋 wykonania testu wiercenia (drill of test)
 • dobiera parametry technologii wiercenia na podstawie wykonanego testu wiercenia. (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza wska藕niki wiercenia z wykorzystaniem ich definicji
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW.12 - sporz膮dza dokumentacj臋 wiercenia
 • wype艂nia raport zmianowy
 • wype艂nia dokumenty kontroli urz膮dze艅 i sprz臋tu wiertniczego
 • czyta dzienny raport wiertniczy
 • odczytuje diagramy przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych
  4. charakteryzuje urz膮dzenia kontrolno- pomiarowe
 • charakteryzuje budow臋 i zasad臋 dzia艂ania ci臋偶arowskazu
 • charakteryzuje budow臋 i zasad臋 dzia艂ania manometr贸w
 • opisuje budow臋 i zasad臋 dzia艂ania momentomierza
 • opisuje systemy pomiarowe do prowadzenia bilansu p艂uczki wiertniczej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje systemy zapisu parametr贸w wiercenia
  5. Kwalifikacje zawodowe - odczytuje dane pomiarowe z aparatury kontrolno-pomiarowej parametr贸w wiercenia
 • pos艂uguje si臋 jednostkami uk艂adu SI i anglosaskimi
 • odczytuje wskazania ci臋偶arowskazu
 • odczytuje zapisy parametr贸w wiercenia zarejestrowane w formie wykres贸w
 • odczytuje zapisy wykres贸w z rejestratora pr贸b szczelno艣ci
  6. charakteryzuje systemy do kontroli trajektorii otworu wiertniczego i pos艂uguje si臋 inklinometrem mechanicznym
 • okre艣la systemy i sprz臋t pomiarowy do kontroli trajektorii otworu
 • omawia zasady pomiaru i obs艂ugi inklinometru mechanicznego
 • wykonuje pomiary z zastosowaniem inklinometru wrzutowego
 • opisuje zasady pomiaru trajektorii otworu za pomoc膮 sygna艂贸w z p艂uczki (impuls贸w ci艣nienia)
  7. rozr贸偶nia zakres prac wykonywanych podczas rekonstrukcji odwiert贸w
 • okre艣la przyczyny i cel rekonstrukcji odwiertu
 • rozr贸偶nia prace wykonywane podczas rekonstrukcji odwiert贸w
 • omawia prace wiertnicze wykonywane podczas rekonstrukcji odwiertu
  8. rozr贸偶nia zakres prac wykonywanych podczas likwidacji odwiert贸w
 • rozpoznaje prace wykonywane podczas likwidacji odwiertu
 • omawia prace wiertnicze wykonywane podczas likwidacji odwiertu

GIW.12.5 - Sporz膮dzanie p艂yn贸w wiertniczych i zaczyn贸w uszczelniaj膮cych (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW12)

  1. charakteryzuje rodzaje i zadania p艂uczek wiertniczych
 • definiuje poj臋cie p艂uczki wiertniczej
 • okre艣la zadania p艂uczki wiertniczej w procesie wiercenia
 • klasyfikuje p艂uczki wiertnicze
 • okre艣la sk艂ad p艂uczek wiertniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera p艂uczki wiertnicze do warunk贸w geologicznych
  2. sporz膮dza p艂uczki wiertnicze
 • rozr贸偶nia materia艂y do sporz膮dzania p艂uczek
 • okre艣la parametry fizykochemiczne p艂uczek wiertniczych
 • okre艣la parametry reologiczne p艂uczek wiertniczych
 • rozpoznaje i przygotowuje przyrz膮dy do pomiar贸w parametr贸w p艂uczki wiertniczej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje pomiary g臋sto艣ci, lepko艣ci pozornej, parametr贸w reologicznych, filtracji, zapiaszczenia, zawarto艣ci fazy sta艂ej, warto艣ci pH
 • sporz膮dza na podstawie receptury p艂uczki wiertnicze na bazie wodnej
 • stosuje zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy przy sporz膮dzaniu p艂uczek wiertniczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW12 - charakteryzuje systemy przygotowywania i oczyszczania p艂uczki wiertniczej
 • rozpoznaje urz膮dzenia do oczyszczania p艂uczki
 • klasyfikuje urz膮dzenia do oczyszczania p艂uczki
 • okre艣la budow臋, zasad臋 dzia艂ania i zastosowanie urz膮dze艅 do oczyszczania p艂uczki
 • okre艣la budow臋 i zasad臋 dzia艂ania urz膮dze艅 do odgazowania p艂uczki (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania urz膮dze艅 do sporz膮dzania p艂uczki
 • oblicza obj臋to艣膰 zbiornik贸w w kszta艂cie prostopad艂o艣cianu i walca
 • kontroluje poziom p艂uczki w zbiornikach
 • okre艣la wymagania w zakresie ochrony 艣rodowiska w procesie sporz膮dzania p艂uczki wiertniczej
  4. charakteryzuje rodzaje i przeznaczenie zaczyn贸w uszczelniaj膮cych i cieczy technologicznych
 • okre艣la zastosowanie zaczyn贸w uszczelniaj膮cych w procesie wiercenia
 • klasyfikuje rodzaje cement贸w, stosowanych do przygotowania zaczyn贸w uszczelniaj膮cych
 • opisuje parametry charakteryzuj膮ce zaczyny uszczelniaj膮ce
 • rozr贸偶nia rodzaje cieczy technologicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zastosowanie cieczy technologicznych
 • rozr贸偶nia parametry charakteryzuj膮ce ciecze technologiczne
  5. Kwalifikacje zawodowe - sporz膮dza zaczyny cementowe i ciecze technologiczne
 • okre艣la materia艂y do sporz膮dzania zaczyn贸w cementowych
 • okre艣la parametry zaczyn贸w cementowych
 • rozpoznaje i przygotowuje przyrz膮dy do pomiar贸w parametr贸w zaczyn贸w cementowych
 • wykonuje pomiary g臋sto艣ci, lepko艣ci parametr贸w reologicznych i rozlewno艣ci zaczyn贸w cementowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza zaczyny cementowe na podstawie receptury
 • okre艣la sk艂ad cieczy technologicznych
 • sporz膮dza ciecze technologiczne na podstawie receptury
 • wykonuje po