LOGOWANIE

KWALIFIKACJA GIW.05

Obs艂uga maszyn i urz膮dze艅 do przer贸bki mechanicznej kopalin- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE GIW 5

GIW.05.2 - Podstawy przer贸bki kopalin sta艂ych (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.05)

  1. sporz膮dza szkice i rysunki techniczne zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • oblicza wymiary graniczne i tolerancje
 • rozr贸偶nia pasowanie cz臋艣ci maszyn
 • okre艣la kszta艂t, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obr贸bki na podstawie szkic贸w i rysunk贸w technicznych cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
 • odczytuje informacje ze szkic贸w i rysunk贸w technicznych
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej dotycz膮cej eksploatacji maszyn i urz膮dze艅
 • odczytuje informacje z dokumentacji technicznej dotycz膮ce eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 przer贸bczych
 • okre艣la budow臋 maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia elementy i cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 korzystaj膮c z dokumentacji technicznej
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW.05 - stosuje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi
 • rozpoznaje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce
 • klasyfikuje materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci oraz zastosowanie materia艂贸w konstrukcyjnych, eksploatacyjnych i uszczelniaj膮cych
 • dobiera materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje i 藕r贸d艂a korozji
 • rozpoznaje objawy korozji
 • dobiera metody zabezpieczenia przed korozj膮
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  4. wykonuje po艂膮czenia mechaniczne
 • rozr贸偶nia po艂膮czenia mechaniczne
 • okre艣la zastosowanie po艂膮cze艅 mechanicznych
 • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania po艂膮cze艅 mechanicznych
 • opisuje typowe techniki wykonywania po艂膮cze艅 mechanicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera technik臋 艂膮czenia okre艣lonych element贸w
 • stosuje ro偶ne techniki wykonywania po艂膮cze艅 mechanicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje techniki oraz metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅:
 • rozr贸偶nia techniki oraz metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki r臋cznej
 • rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki maszynowej
 • wykonuje operacje obr贸bki r臋cznej i maszynowej materia艂贸w
  6. wykonuje pomiary warsztatowe
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do wykonania pomiar贸w warsztatowych
 • stosuje przyrz膮dy pomiarowe do wykonania pomiar贸w warsztatowych
  7. charakteryzuje zasady dzia艂ania element贸w oraz uk艂ad贸w hydraulicznych i pneumatycznych
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania element贸w i uk艂ad贸w hydraulicznych
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania element贸w i uk艂ad贸w pneumatycznych
 • wskazuje zastosowanie element贸w oraz uk艂ad贸w hydraulicznych i pneumatycznych
  8. charakteryzuje zasady dzia艂ania i zastosowanie czujnik贸w i aktuator贸w
 • rozr贸偶nia rodzaje czujnik贸w
 • okre艣la zasady dzia艂ania czujnik贸w
 • wskazuje zastosowanie czujnik贸w w urz膮dzeniach przer贸bczych
 • okre艣la rodzaje aktuator贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania aktuator贸w w urz膮dzeniach przer贸bczych
 • wskazuje zastosowanie aktuator贸w w urz膮dzeniach przer贸bczych
  9. charakteryzuje budow臋 i dzia艂anie mechanizm贸w
 • wskazuje elementy budowy r贸偶nych rodzaj贸w mechanizm贸w d藕wigniowych
 • wyja艣nia dzia艂anie r贸偶nych rodzaj贸w mechanizm贸w d藕wigowych
 • wskazuje zastosowania mechanizm贸w w maszynach i urz膮dzeniach przer贸bczych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje uk艂ady automatyki przemys艂owej
 • klasyfikuje uk艂ady automatyki przemys艂owej stosowane w zak艂adach przer贸bczych
 • okre艣la struktury uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej
  11. charakteryzuje zagadnienia eksploatacji maszyn, urz膮dze艅 i instalacji
 • okre艣la cele prawid艂owej pracy maszyn, urz膮dze艅 i instalacji
 • okre艣la sposoby prowadzenia diagnostyki technicznej
  12. charakteryzuje struktur臋 geologiczn膮 Ziemi
 • wskazuje metody okre艣lania wzgl臋dnego wieku ska艂 i proces贸w geologicznych
 • opisuje geologiczne procesy z艂o偶otw贸rcze
 • opisuje z艂o偶a kopalin obj臋tych w艂asno艣ci膮 g贸rnicz膮 i prawem w艂asno艣ci nieruchomo艣ci gruntowej
 • opisuje zjawiska i procesy geologiczne
  13. charakteryzuje ska艂y i minera艂y
 • rozr贸偶nia grupy i odmiany ska艂
 • okre艣la budow臋 ska艂
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci ska艂
 • rozpoznaje minera艂y (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci fizyczne i chemiczne minera艂贸w
  14. charakteryzuje z艂o偶a kopalin u偶ytecznych
 • rozpoznaje kopaliny u偶yteczne
 • okre艣la w艂asno艣ci fizyczne i chemiczne kopalin u偶ytecznych
 • klasyfikuje z艂o偶a kopalin u偶yteczne ze wzgl臋du na ich ekonomiczne znaczenie
 • klasyfikuje z艂o偶a kopalin ze wzgl臋du na spos贸b ich powstania
  15. charakteryzuje metody wydobycia kopalin sta艂ych
 • okre艣la procesy przygotowawcze do podziemnego wydobycia kopalin
 • okre艣la procesy przygotowawcze do odkrywkowego wydobycia kopalin
 • rozr贸偶nia metody podziemnego wydobycia kopalin
 • rozr贸偶nia metody odkrywkowego wydobycia kopalin
  16. charakteryzuje przer贸bk臋 kopalin sta艂ych
 • okre艣la rol臋 przer贸bki kopalin sta艂ych
 • okre艣la zadania przer贸bki kopalin sta艂ych
  17. charakteryzuje maszyny i urz膮dzenia stosowane w przer贸bce kopalin sta艂ych
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do transportu technologicznego
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do klasyfikacji nadawy i produkt贸w po艣rednich uk艂ad贸w przer贸bczych
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do rozdrabniania nadawy produkt贸w po艣rednich uk艂ad贸w przer贸bczych
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do wzbogacania nadawy i produkt贸w po艣rednich uk艂ad贸w przer贸bczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do odwadniania, odmulania, suszenia oraz odpylania produkt贸w proces贸w przetw贸rczych
  18. charakteryzuje procesy przer贸bki kopalin sta艂ych
 • rozr贸偶nia procesy przer贸bki kopalin sta艂ych
 • omawia metody przesiewania
 • omawia metody rozdrabniania
 • rozr贸偶nia metody wzbogacania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia metody odwadniania, odmulania, suszenia i odpylania
  19. wykonuje schematy technologiczne
 • rozpoznaje symbole graficzne maszyn i urz膮dze艅 przer贸bczych
 • okre艣la znaczenie stosowanych symboli graficznych na schematach proces贸w przer贸bki kopalin sta艂ych
 • stosuje zasady wykonywania schemat贸w technologicznych
 • stosuje symbole graficzne na schematach proces贸w przer贸bki kopalin sta艂ych
  20. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicj臋 i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

GIW.05.3 - U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 przer贸bczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW5)

  1. charakteryzuje maszyny i urz膮dzenia wykorzystywane w procesie klasyfikacji i rozdrabniania kopalin sta艂ych
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia wykorzystywane w procesie klasyfikacji
 • wymienia zasady pracy maszyn i urz膮dze艅 do klasyfikacji mechanicznej
 • wymienia zasady pracy maszyn i urz膮dze艅 do klasyfikacji hydraulicznej i powietrznej
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia wykorzystywane w procesie rozdrabniania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady pracy kruszarek i m艂yn贸w
  2. charakteryzuje budow臋 maszyn i urz膮dze艅 do klasyfikacji i rozdrabniania kopalin sta艂ych
 • korzysta z dokumentacji technicznej maszyn i urz膮dze艅 stosowanych podczas klasyfikacji i rozdrabniania kopalin sta艂ych
 • okre艣la rodzaje i budow臋 maszyn oraz urz膮dze艅, stosowanych podczas klasyfikacji mechanicznej
 • okre艣la rodzaje i budow臋 maszyn i urz膮dze艅, stosowanych podczas klasyfikacji hydraulicznej
 • okre艣la rodzaje i budow臋 maszyn i urz膮dze艅, stosowanych w procesie rozdrabniania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅 do rozdrabniania kopalin sta艂ych
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW5 - obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do klasyfikacji i rozdrabniania kopalin sta艂ych
 • korzysta z instrukcji obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅 stosowanych podczas klasyfikacji i rozdrabniania kopalin sta艂ych
 • odczytuje ze wskaza艅 przyrz膮d贸w pomiarowych parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 do klasyfikacji i rozdrabniania kopalin sta艂ych
 • wykonuje regulacj臋 pracy maszyn i urz膮dze艅 do klasyfikacji i rozdrabniania zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮
 • wykonuje bie偶膮ce konserwacje i przegl膮dy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje drobne naprawy maszyn i urz膮dze艅 do klasyfikacji i rozdrabniania
  4. charakteryzuje maszyny i urz膮dzenia stosowane w procesie wzbogacania kopalin sta艂ych
 • okre艣la zasady i metody wzbogacania
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia stosowane w procesie wzbogacania
 • okre艣la zasady pracy maszyn i urz膮dze艅 do wzbogacania kopalin sta艂ych
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje budow臋 maszyn i urz膮dze艅 do wzbogacania kopalin sta艂ych
 • korzysta z dokumentacji technicznej maszyn i urz膮dze艅 stosowanych podczas wzbogacania kopalin sta艂ych
 • okre艣la budow臋 wzbogacalnik贸w
 • okre艣la budow臋 osadzarek
 • okre艣la budow臋 flotownik贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅 do wzbogacania
  6. obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do wzbogacania kopalin sta艂ych
 • korzysta z instrukcji obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅 stosowanych podczas wzbogacania kopalin sta艂ych
 • odczytuje ze wskaza艅 przyrz膮d贸w pomiarowych parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 do wzbogacania kopalin sta艂ych
 • wykonuje regulacj臋 pracy maszyn i urz膮dze艅 do wzbogacania zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮
 • wykonuje bie偶膮ce konserwacje i przegl膮dy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje drobne naprawy maszyn i urz膮dze艅 do wzbogacania kopalin sta艂ych
  7. charakteryzuje maszyny i urz膮dzenia do odwadniania, odmulania, suszenia i odpylania
 • okre艣la zasady i metody odwadniania, odmulania, suszenia i odpylania
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia stosowane w procesie odwadniania, odmulania, suszenia i odpylania
 • okre艣la zasady pracy maszyn i urz膮dze艅 do odwadniania, odmulania, suszenia i odpylania
  8. charakteryzuje budow臋 maszyn i urz膮dze艅 do odwadniania, odmulania, suszenia i odpylania
 • korzysta z dokumentacji technicznej maszyn i urz膮dze艅, stosowanych podczas odwadniania, odmulania, suszenia i odpylania
 • okre艣la budow臋 艣rodk贸w technicznych do odwadniania
 • okre艣la budow臋 odmulaczy
 • okre艣la budow臋 艣rodk贸w technicznych do suszenia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la budow臋 odpylaczy
 • okre艣la zasady u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅 do odwadniania, odmulania, suszenia i odpylania
  9. obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do odwadniania, odmulania, suszenia i odpylania
 • korzysta z instrukcji obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do odwadniania, odmulania, suszenia i odpylania
 • odczytuje ze wskaza艅 przyrz膮d贸w pomiarowych parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 do odwadniania, odmulania, suszenia i odpylania
 • wykonuje regulacj臋 pracy maszyn i urz膮dze艅 do odwadniania, odmulania, suszenia i odpylania zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮
 • wykonuje bie偶膮ce konserwacje i przegl膮dy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje drobne naprawy maszyn i urz膮dze艅 do odwadniania, odmulania, suszenia i odpylania
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje obiekty budowlane wykorzystywane w zak艂adzie przer贸bczym
 • rozr贸偶nia rodzaje obiekt贸w budowlanych w zak艂adzie przer贸bczym
 • wyja艣nia funkcje obiekt贸w budowlanych w zak艂adzie przer贸bczym
  11. charakteryzuje zasady eksploatacji instalacji przer贸bczych
 • okre艣la zasady u偶ytkowe instalacji przer贸bczych
 • okre艣la dokumentacj臋 techniczno-ruchow膮 niezb臋dn膮 do prowadzenia eksploatacji instalacji przer贸bczych
 • wskazuje zasady bezpiecznego u偶ytkowania instalacji w zak艂adzie przer贸bczym
  12. charakteryzuje cele i zadania ci膮g艂ego utrzymania w ruchu maszyn i urz膮dze艅 zak艂adu przer贸bczego
 • wskazuje g艂贸wne cele produktywnego utrzymania maszyn w ruchu maszynowym zak艂adu przer贸bczego
 • wskazuje g艂贸wne przyczyny strat w ruchu maszynowym zak艂ad贸w przer贸bczych
 • wskazuje korzy艣ci wynikaj膮ce ze stosowania metody produktywnego utrzymania maszyn w ruchu maszynowym zak艂adu przer贸bczego
 • wskazuje mo偶liwo艣ci wyeliminowania usterek maszyn i urz膮dze艅 oraz wypadk贸w przy pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia znaczenie przegl膮d贸w i konserwacji maszyn i urz膮dze艅

GIW.05.4 - Prowadzenie proces贸w technologicznych w zak艂adzie przer贸bczym (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.5)

  1. prowadzi proces magazynowania nadawy surowej
 • okre艣la sposoby magazynowania nadawy surowej
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia stosowane w procesie magazynowania nadawy surowej
 • rozpoznaje budowle i obiekty budowlane wykorzystywane do magazynowania nadawy surowej
  2. prowadzi proces przygotowania wst臋pnego i dozowania nadawy surowej do proces贸w g艂贸wnych przer贸bki kopalin sta艂ych
 • okre艣la sposoby dozowania nadawy surowej
 • wskazuje urz膮dzenia do za艂adunku i transportu zmagazynowanej nadawy surowej z plac贸w sk艂adowych
 • wskazuje urz膮dzenia do transportu technologicznego do operacji dozowania nadawy surowej w procesach przer贸bki kopalin sta艂ych
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW.5 - prowadzi proces klasyfikacji
 • definiuje poj臋cie procesu klasyfikacji
 • rozr贸偶nia rodzaje klasyfikacji
 • wskazuje parametry klasyfikacji
 • rozr贸偶nia produkty klasyfikacji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la parametry u偶ytkowe sit
 • wskazuje uk艂ady pracy sit
 • rozr贸偶nia techniki przesiewania
 • okre艣la parametry techniczne procesu klasyfikacji
 • identyfikuje cechy produkt贸w procesu klasyfikacji
 • rozr贸偶nia produkty procesu klasyfikacji
  4. prowadzi proces rozdrabniania
 • definiuje poj臋cie procesu rozdrabniania
 • omawia proces rozdrabniania
 • okre艣la podatno艣膰 kopaliny na rozdrabnianie
 • omawia techniki i metody rozdrabniania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia techniki kruszenia i mielenia
 • okre艣la parametry techniczne procesu rozdrabniania kopalin sta艂ych
 • identyfikuje cechy produkt贸w procesu rozdrabniania kopalin sta艂ych
 • rozr贸偶nia produkty procesu rozdrabniania kopalin sta艂ych
  5. Kwalifikacje zawodowe - prowadzi proces wzbogacania kopalin sta艂ych
 • definiuje poj臋cie procesu wzbogacania
 • okre艣la role i cel procesu wzbogacania
 • omawia metody wzbogacania
 • dobiera uk艂ady technologiczne wzbogacania
  6. charakteryzuje parametry techniczno-technologiczne proces贸w wzbogacania kopalin sta艂ych
 • okre艣la parametry techniczno-technologiczne pracy obiegu wodno-mu艂owego
 • okre艣la parametry techniczno-technologiczne zag臋szczania i odwadniania produkt贸w wzbogacania
 • okre艣la parametry techniczno-technologiczne suszenia i przer贸bki osad贸w
 • okre艣la parametry techniczno- technologiczne procesu wzbogacania kopalin sta艂ych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la parametry techniczno-technologiczne procesu oczyszczania w贸d obiegowych
  7. ocenia jako艣膰 przebiegu procesu wzbogacania kopalin sta艂ych
 • ocenia bilanse jako艣ciowo-ilo艣ciowe proces贸w wzbogacania
 • analizuje wyniki kontrolnych bada艅 techniczno- technologicznych procesu wzbogacania przedstawione w formie opisowej i graficznej
  8. prowadzi proces magazynowania i za艂adunku produkt贸w przer贸bki kopalin sta艂ych
 • okre艣la sposoby magazynowania produkt贸w przer贸bki kopalin sta艂ych
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia stosowane w procesie magazynowania produkt贸w przer贸bki kopalin sta艂ych
 • rozpoznaje budowle i obiekty budowlane wykorzystywane do magazynowania produkt贸w przer贸bki kopalin sta艂ych
 • okre艣la 艣rodki techniczne i systemy niezb臋dne do prowadzenia za艂adunku produkt贸w przer贸bki kopalin sta艂ych
  9. prowadzi procesy odwadniania, oczyszczania w贸d obiegowych, zag臋szczania i suszenia produkt贸w przer贸bki kopalin sta艂ych
 • okre艣la sposoby zastosowania 艣rodk贸w chemicznych w procesie klarowania w贸d i sedymentacji zawiesin oraz odwadniania
 • okre艣la zasady ustalania wielko艣ci dawkowania odczynnik贸w chemicznych do proces贸w klarowania w贸d obiegowych i odwadniania produkt贸w wzbogacania
 • okre艣la sposoby odwadniania produkt贸w wzbogacania
 • omawia metody suszenia produkt贸w wzbogacania
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - monitoruje parametry techniczno-technologiczne proces贸w odwadniania, oczyszczania w贸d obiegowych, zag臋szczania i suszenia produkt贸w przer贸bki kopalin sta艂ych
 • okre艣la parametry techniczno-technologiczne nadawy do proces贸w oczyszczania w贸d obiegowych, zag臋szczania i suszenia produkt贸w przer贸bki kopalin sta艂ych
 • okre艣la parametry techniczno-technologiczne przebiegu proces贸w oczyszczania w贸d obiegowych, zag臋szczania i suszenia produkt贸w przer贸bki kopalin sta艂ych
 • okre艣la parametry techniczno-technologiczne produkt贸w proces贸w oczyszczania w贸d obiegowych, zag臋szczania i suszenia produkt贸w wzbogacania
  11. kontroluje parametry techniczno-technologiczne proces贸w oczyszczania w贸d obiegowych, zag臋szczania, odwadniania mia艂贸w i mu艂贸w oraz suszenia produkt贸w przer贸bki
 • opisuje parametry technologiczne w贸d obiegowych
 • opisuje parametry technologiczne zag臋szczania produkt贸w wzbogacania
 • opisuje parametry technologiczne proces贸w odwadniania mia艂贸w i mu艂贸w oraz suszenia produkt贸w przer贸bki

GIW.05.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.05.)