LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG35

Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.35OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 35

1. Prowadzenie procesu klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych
Kwalifikacje w zawodzie MG.35 - Uczeń:
1) rozpoznaje maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych;
2) przyjmuje i magazynuje nadawę surową;
3) dozuje nadawę do procesów przeróbki kopalin stałych;
4) prowadzi proces klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych w węzłach
technologicznych;
5) posługuje się sprzętem i narzędziami stosowanymi podczas klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych;
6) użytkuje maszyny i urządzenia podczas klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych;
7) ocenia jakość procesów klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych;
8) przestrzega zasad gospodarki surowcami mineralnymi;
9) rozpoznaje zagrożenia wybuchem pyłów i gazów oraz stosuje środki zapobiegawcze;
10) stosuje sposoby zagospodarowania i utylizacji odpadów powstających w procesie klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych.

2. Prowadzenie procesu wzbogacania kopalin stałych
Kwalifikacje w zawodzie MG35 - Uczeń:
1) prowadzi proces wzbogacania kopalin stałych w węzłach technologicznych;
2) kontroluje parametry procesu wzbogacania kopalin stałych;
3) określa przydatność kopaliny stałej do procesu wzbogacania;
4) ocenia jakość procesu wzbogacania kopalin stałych;
5) posługuje się sprzętem i narzędziami stosowanymi podczas procesu wzbogacania kopalin stałych;
6) użytkuje maszyny i urządzenia stosowane w procesie wzbogacania kopalin stałych;
7) rozpoznaje zagrożenia wybuchem pyłów i gazów oraz stosuje środki zapobiegawcze;
8) stosuje sposoby zagospodarowania i utylizacji odpadów powstających w procesie wzbogacania kopalin stałych.

3. Prowadzenie procesu zagęszczania, odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki
osadów
Kwalifikacje w zawodzie MG 35 - Uczeń:
1) posługuje się sprzętem i narzędziami stosowanymi podczas zagęszczania, odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów;
2) użytkuje maszyny i urządzenia do zagęszczania, odwadniania mułów oraz suszenia
i przeróbki osadów;
3) prowadzi proces zagęszczania, odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów;
4) kontroluje parametry techniczne procesu zagęszczania, odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów;
5) ocenia jakość zagęszczania i odwadniania mułów oraz suszenia osadów;
6) rozpoznaje zagrożenia wybuchem pyłów i gazów oraz stosuje środki zapobiegawcze.

4. Prowadzenie procesu oczyszczania wód obiegowych
Kwalifikacje w zawodzie MG35 - Uczeń:
1) posługuje się sprzętem i narzędziami stosowanymi podczas oczyszczania wód obiegowych;
2) użytkuje maszyny i urządzenia do oczyszczania wód obiegowych;
3) kontroluje parametry techniczne procesu oczyszczania wód obiegowych;
4) rozpoznaje zagrożenia wybuchem pyłów i gazów oraz stosuje środki zapobiegawcze.