LOGOWANIE

KWALIFIKACJA GIW.07

Organizacja i prowadzenie eksploatacji z艂贸偶 metod膮 odkrywkow膮


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 GIW.7
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE GIW 7

GIW.07.2 - Podstawy techniki w g贸rnictwie odkrywkowym (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.07)

  1. sporz膮dza rysunek techniczny maszynowy wed艂ug zasad
 • opisuje rodzaje rysunk贸w technicznych maszynowych
 • omawia elementy rysunku technicznego maszynowego
 • wyja艣nia zasady wykonywania rysunku technicznego
 • wyja艣nia zasady rzutowania i wymiarowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rysunki techniczne
  2. sporz膮dza szkice cz臋艣ci maszyn
 • wyja艣nia zasady szkicowania cz臋艣ci maszyn
 • wykonuje szkice cz臋艣ci maszyn
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW.07 - sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
 • wykonuje rysunek techniczny z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego
 • publikuje rysunek techniczny
  4. charakteryzuje budow臋 maszyn i urz膮dze艅
 • omawia budow臋 maszyn i urz膮dze艅
 • wskazuje cz臋艣ci i mechanizmy maszyn i urz膮dze艅
 • wyja艣nia zasady budowy maszyn i urz膮dze艅
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia rodzaje po艂膮cze艅 mechanicznych w budowie maszyn i urz膮dze艅
 • wymienia cechy charakterystyczne po艂膮cze艅 mechanicznych
 • rozr贸偶nia metody 艂膮czenia metali i ich stop贸w
 • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania po艂膮cze艅
 • wykonuje po艂膮czenia r贸偶nymi technikami (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje rodzaje po艂膮cze艅 na podstawie dokumentacji technicznej
  6. przestrzega zasad tolerancji i pasowa艅 cz臋艣ci maszyn
 • rozr贸偶nia pasowanie cz臋艣ci maszyn
 • okre艣la kszta艂t, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obr贸bki na podstawie szkic贸w i rysunk贸w technicznych cz臋艣ci
 • oblicza wymiary graniczne i tolerancje
  7. rozr贸偶nia materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne maszyn i urz膮dze艅
 • rozpoznaje materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne
 • omawia zastosowanie i w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
 • klasyfikuje materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne
 • dobiera materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne (na podstawie dokumentacji)
  8. charakteryzuje 艣rodki transportu wewn臋trznego
 • rozr贸偶nia 艣rodki transportu wewn臋trznego.
 • dobiera 艣rodki transportu wewn臋trznego do rodzaju transportowanego 艂adunku
  9. dobiera sposoby sk艂adowania i zwa艂owania mas ziemnych i skalnych
 • wskazuje spos贸b transportu wed艂ug rodzaju kopaliny
 • wskazuje sposoby sk艂adowania kopaliny
 • wskazuje sposoby zwa艂owania nadk艂adu i ska艂y p艂onnej
 • omawia zasady tworzenia zwa艂owisk i sk艂adowisk na terenie odkrywkowego zak艂adu g贸rniczego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia zasady sk艂adowania odpad贸w wydobywczych w odkrywkowym zak艂adzie g贸rniczym
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - okre艣la sposoby ochrony przed korozj膮
 • rozr贸偶nia rodzaje i 藕r贸d艂a korozji
 • rozpoznaje objawy korozji
 • dobiera metody zabezpieczenia przed korozj膮
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  11. rozr贸偶nia metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia techniki oraz metody obr贸bki plastycznej, cieplnej oraz cieplno-chemicznej
 • rozr贸偶nia metody obr贸bki r臋cznej
 • rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki maszynowej
 • wykonuje operacje obr贸bki r臋cznej materia艂贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje maszynow膮 obr贸bk臋 wi贸row膮
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy do wykonywania pomiar贸w warsztatowych
 • dobiera przyrz膮dy i narz臋dzia do wykonywania pomiar贸w warsztatowych
 • przeprowadza pomiary warsztatowe
  12. wykonuje pomiary warsztatowe
 • klasyfikuje przyrz膮dy pomiarowe do pomiaru wielko艣ci geometrycznych
 • wskazuje w艂a艣ciwo艣ci metrologiczne przyrz膮d贸w pomiarowych
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe do wykonywania pomiar贸w warsztatowych
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do wykonywania pomiar贸w warsztatowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza pomiary warsztatowe
  13. okre艣la zasady dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅
 • okre艣la funkcje zespo艂贸w, podzespo艂贸w oraz cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • wskazuje spos贸b dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅
  14. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅
 • wskazuje elementy maszyn i urz膮dze艅 na schematach
 • wskazuje elementy znormalizowane maszyn i urz膮dze艅 w dokumentacji technicznej
 • wskazuje elementy nietypowe maszyn i urz膮dze艅 w dokumentacji technicznej
 • wyja艣nia znaczenie normalizacji, typizacji i unifikacji w budowie maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje schematy maszyn i urz膮dze艅
 • wykorzystuje informacje techniczne dotycz膮ce maszyn i urz膮dze艅 z r贸偶nych 藕r贸de艂
  15. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • wskazuje programy komputerowe do wspomagania wykonywania zada艅 zawodowych
 • dobiera programy do wykonywania zada艅 zawodowych
  16. wyja艣nia znaczenie poj臋cia mechatronika
 • wyja艣nia struktur臋 i zasad臋 dzia艂ania uk艂adu mechatronicznego
 • podaje przyk艂ady rozwi膮za艅 technicznych z otoczenia
  17. wyja艣nia dzia艂anie uk艂adu elektrycznego oraz uk艂adu elektronicznego
 • wyja艣nia struktur臋 uk艂adu elektrycznego oraz uk艂adu elektronicznego
 • rozr贸偶nia elementy uk艂adu elektrycznego oraz uk艂adu elektronicznego
 • wskazuje zastosowanie element贸w oraz uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
  18. wyja艣nia zasady dzia艂ania element贸w oraz uk艂ad贸w hydraulicznych i pneumatycznych stosowanych w systemach mechatronicznych
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania element贸w oraz uk艂ad贸w hydraulicznych stosowanych w systemach mechatronicznych
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania uk艂ad贸w pneumatycznych stosowanych w systemach mechatronicznych
 • wskazuje zastosowanie element贸w oraz uk艂ad贸w hydraulicznych i pneumatycznych w systemach mechatronicznych
  19. okre艣la zastosowanie element贸w w uk艂adach mechanicznych i systemach mechatronicznych
 • wskazuje elementy steruj膮ce w uk艂adach mechatronicznych
 • okre艣la elementy zabezpieczaj膮ce i blokuj膮ce w uk艂adach mechatronicznych
  20. opisuje struktur臋 uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej
 • wskazuje elementy oraz struktur臋 uk艂adu sterowania i uk艂adu regulacji automatyki przemys艂owej
 • okre艣la rodzaje przetwornik贸w pomiarowych
  21. wyja艣nia zasady dzia艂ania i zastosowanie czujnik贸w stosowanych w maszynach, urz膮dzeniach i instalacjach
 • okre艣la rodzaje czujnik贸w
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania czujnik贸w
 • wskazuje zastosowanie czujnik贸w w urz膮dzeniach g贸rniczych
  22. wyja艣nia zasady dzia艂ania sterownik贸w programowalnych
 • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania sterownika programowalnego
 • wskazuje sterowniki programowalne na schematach
 • wskazuje zastosowanie sterownik贸w programowalnych
  23. wyja艣nia zasady dzia艂ania aktuator贸w
 • okre艣la rodzaje aktuator贸w
 • wskazuje zastosowanie aktuator贸w
  24. wyja艣nia budow臋 i dzia艂anie mechanizm贸w d藕wigniowych, krzywkowych oraz mechanizm贸w do utrzymywania ruchu przerywanego stosowanych w maszynach i urz膮dzeniach z systemami mechatronicznymi
 • okre艣la budow臋 i dzia艂anie mechanizm贸w d藕wigniowych
 • okre艣la budow臋 i dzia艂anie mechanizm贸w krzywkowych
 • okre艣la budow臋 i dzia艂anie mechanizm贸w do utrzymywania ruchu przerywanego
  25. charakteryzuje zagadnienia eksploatacji maszyn i urz膮dze艅
 • wskazuje zasady przygotowania maszyn do eksploatacji w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia metody i rodzaje monta偶u oraz demonta偶u maszyn i urz膮dze艅 oraz ich podzespo艂贸w
 • opisuje zjawiska wp艂ywaj膮ce na proces eksploatacji maszyn i urz膮dze艅
 • opisuje procesy robocze oraz procesy towarzysz膮ce zwi膮zane z eksploatacj膮 maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia procesy zu偶ywania si臋 cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • opisuje wp艂yw proces贸w eksploatacyjnych na stan maszyn i urz膮dze艅
 • wyja艣nia stan techniczny oraz eksploatacyjny maszyn i urz膮dze艅
 • opisuje zjawisko uszkodzenia maszyn i urz膮dze艅
 • omawia przyczyny uszkodze艅 maszyn i urz膮dze艅
  26. charakteryzuje procesy diagnostyki technicznej
 • okre艣la cele diagnostyki technicznej
 • rozr贸偶nia rodzaje bada艅 diagnostycznych
 • opisuje metody diagnozowania technicznego
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe wykorzystywane w badaniach diagnostycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera metod臋 wykonania pomiaru diagnostycznego
 • wybiera przyrz膮dy do wykonania pomiaru
 • wykonuje pomiary diagnostyczne
 • prowadzi dokumentacj臋 wykonania pomiar贸w diagnostycznych
 • por贸wnuje wyniki bada艅 diagnostycznych z poprawnymi warto艣ciami parametr贸w w dokumentacji techniczno-ruchowej
 • formu艂uje ocen臋 stanu technicznego maszyn i urz膮dze艅 g贸rniczych po wykonaniu pomiar贸w diagnostycznych
  27. charakteryzuje u偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 oraz instalacji technicznych
 • wskazuje parametry znamionowe maszyn, urz膮dze艅 i instalacji technicznych
 • dobiera parametry u偶ytkowania maszyn, urz膮dze艅 i instalacji technicznych
 • opisuje procedury wdra偶ania urz膮dze艅 do u偶ytkowania
  28. analizuje niezawodno艣膰 oraz trwa艂o艣膰 maszyn, urz膮dze艅 i instalacji technicznych
 • omawia poj臋cia niezawodno艣ci i trwa艂o艣ci maszyn, urz膮dze艅 i instalacji technicznych
 • okre艣la czynniki wp艂ywaj膮ce na niezawodno艣膰 maszyn, urz膮dze艅 i instalacji technicznych
 • wskazuje czynniki wp艂ywaj膮ce na trwa艂o艣膰 maszyn, urz膮dze艅 i instalacji technicznych
  29. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

GIW.07.3 - Organizowanie i prowadzenie rob贸t g贸rniczych w g贸rnictwie odkrywkowym (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW7)

  1. wykonuje obliczenia dotycz膮ce udost臋pniania i eksploatacji z艂o偶a, zwa艂owania oraz sk艂adowania wydobytej kopaliny
 • oblicza parametry z艂o偶a
 • oblicza wielko艣膰 wydobycia kopaliny i nadk艂adu
 • oblicza wielko艣膰 zwa艂owiska i sk艂adowiska
  2. stosuje dokumentacj臋 w ruchu zak艂adu g贸rniczego
 • organizuje roboty g贸rnicze
 • kontroluje zgodno艣膰 wykonywanych rob贸t g贸rniczych z planem ruchu zak艂adu g贸rniczego
 • wykonuje raporty zwi膮zane z organizacj膮 i prowadzeniem rob贸t g贸rniczych w g贸rnictwie odkrywkowym
 • wykonuje pomiary terenowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • aktualizuje plany oraz mapy topograficzne i geologiczne
 • wyznacza bezpieczne nachylenia skarp i zboczy oraz dr贸g transportowych
 • stosuje oznakowywanie wyrobisk g贸rniczych oraz zwa艂owisk i sk艂adowisk zgodnie z normami
 • wskazuje dokumenty zwi膮zane z planowaniem proces贸w wydobywczych oraz organizacj膮 pracy w zak艂adzie g贸rniczym
 • okre艣la cz臋艣ci sk艂adowe planu ruchu zak艂adu g贸rniczego
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW7 - omawia metody i zasady planowania rob贸t g贸rniczych
 • dobiera metody prowadzenia rob贸t g贸rniczych
 • ustala zakres rob贸t g贸rniczych
 • planuje kolejno艣膰 rob贸t g贸rniczych
  4. przestrzega zasad opracowywania technologii wykonywania rob贸t g贸rniczych
 • dobiera technologi臋 wykonywania rob贸t g贸rniczych
 • uzgadnia technologi臋 wykonywania rob贸t g贸rniczych
 • ocenia wybran膮 technologi臋 wykonywania rob贸t g贸rniczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - przestrzega zasad sporz膮dzania i aktualizowania harmonogram贸w rob贸t g贸rniczych
 • sporz膮dza harmonogram rob贸t g贸rniczych
 • aktualizuje harmonogramy rob贸t g贸rniczych.
  6. przestrzega zasad organizacji rob贸t g贸rniczych
 • kontroluje efektywno艣膰 uk艂adu urabiaj膮cego, transportowego i zwa艂uj膮cego
 • dobiera narz臋dzia, maszyny i urz膮dzenia do wykonywania rob贸t g贸rniczych
 • dobiera sprz臋t ochrony indywidualnej i grupowej w zale偶no艣ci od rodzaju wykonywanych rob贸t g贸rniczych
 • dobiera pracownik贸w do wykonywania rob贸t g贸rniczych
  7. kontroluje proces przer贸bki mechanicznej kopalin
 • steruje procesem przer贸bki mechanicznej kopalin
 • nadzoruje proces przer贸bki mechanicznej kopalin
  8. nadzoruje roboty g贸rnicze
 • kontroluje roboty udost臋pniaj膮ce, przygotowawcze, eksploatacyjne, sk艂adowiskowe i zwa艂owe
 • kontroluje roboty zwi膮zane z odwodnieniem
 • kontroluje roboty zwi膮zane z rekultywacj膮
 • planuje roboty udost臋pniaj膮ce, przygotowawcze, eksploatacyjne, sk艂adowiskowe i zwa艂owe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • uzasadnia wyb贸r rob贸t udost臋pniaj膮cych, przygotowawczych, eksploatacyjnych i zwa艂owych
 • wymienia czynno艣ci wchodz膮ce w zakres rob贸t g贸rniczych, z uwzgl臋dnieniem specyfiki kopalni odkrywkowej
 • nadzoruje, na podstawie dokumentacji technicznej, prawid艂owo艣膰 wykonywania rob贸t g贸rniczych
 • planuje przygotowanie przedpola wyrobiska odkrywkowego
  9. planuje i organizuje roboty wiertniczo- strza艂owe
 • wskazuje metody wykonywania rob贸t strza艂owych
 • okre艣la organizacj臋 s艂u偶by strza艂owej
 • okre艣la zasady wykonania sieci strzelniczej
 • projektuje wykonanie otwor贸w strza艂owych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady 艂adowania otwor贸w materia艂ami wybuchowymi
 • sporz膮dza dokumentacj臋 lub metryk臋 strza艂ow膮 rob贸t strza艂owych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - okre艣la po艂o偶enie front贸w eksploatacyjnych
 • aktualizuje po艂o偶enie front贸w eksploatacyjnych na mapach g贸rniczych
 • oblicza po艂o偶enie front贸w eksploatacyjnych
 • wyznacza w terenie po艂o偶enie front贸w eksploatacyjnych
  11. ocenia jako艣膰 wykonanych rob贸t g贸rniczych
 • ocenia jako艣膰 wykonanych rob贸t g贸rniczych z uwzgl臋dnieniem ich zgodno艣ci z przepisami prawa
 • ocenia jako艣膰 wykonanych rob贸t g贸rniczych z uwzgl臋dnieniem prawid艂owo艣ci zastosowanych technologii
  12. kontroluje stosowanie 艣rodk贸w ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej do wykonywanej pracy
  13. korzysta z program贸w komputerowych
 • korzysta z program贸w komputerowych s艂u偶膮cych do odczyt贸w i edycji map
 • korzysta z program贸w komputerowych do dokumentowania wielko艣ci wydobycia oraz organizacji i zarz膮dzania procesem wydobywczym

GIW.07.4 - Planowanie i organizowanie profilaktyki i usuwania zagro偶e艅 w odkrywkowych zak艂adach g贸rniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.7)

  1. przewiduje zagro偶enia i zjawiska naturalne wyst臋puj膮ce w kopalniach odkrywkowych
 • prognozuje zagro偶enia osuwiskowe
 • prognozuje zagro偶enia wodne
  2. rozpoznaje zagro偶enia naturalne i techniczne,
 • wskazuje zagro偶enia na poziomach roboczych
 • wskazuje zagro偶enia dla otoczenia zwi膮zane ze stosowaniem materia艂贸w wybuchowych
 • wskazuje zagro偶enia techniczne
 • okre艣la sposoby profilaktyki zagro偶e艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje sposoby usuwania zagro偶e艅
 • prognozuje intensywno艣膰 drga艅 parasejsmicznych gruntu przy robotach strza艂owych
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW.7 - organizuje roboty zwi膮zane z zabezpieczaniem obszar贸w niebezpiecznych i zagro偶onych w kopalni odkrywkowej
 • wskazuje sposoby zabezpieczenia obszar贸w niebezpiecznych i zagro偶onych w kopalni odkrywkowej zgodnie z przepisami prawa
 • okre艣la zasady wykonywania prac szczeg贸lnie niebezpiecznych
 • kontroluje wykonywanie prac szczeg贸lnie niebezpiecznych
  4. wykonuje dokumentacj臋 dotycz膮c膮 bezpiecze艅stwa w kopalniach odkrywkowych
 • okre艣la zawarto艣膰 dokumentu bezpiecze艅stwa
 • przygotowuje instrukcje bezpiecznego wykonywania pracy dla stanowiska lub miejsca pracy w ruchu zak艂adu g贸rniczego
 • przygotowuje instrukcje post臋powania na wypadek po偶aru
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje post臋powanie zwi膮zane z zabezpieczaniem obszar贸w niebezpiecznych i zagro偶onych w kopalni odkrywkowej oraz w przypadku pojawienia si臋 zagro偶enia
 • okre艣la zasady post臋powania zwi膮zane z wyst膮pieniem zagro偶e艅 lub ich skutk贸w zgodnie z przepisami prawa
 • okre艣la zasady poprzedzania rob贸t g贸rniczych robotami przygotowawczymi
 • okre艣la zasady zabezpieczania wyrobisk g贸rniczych przed nap艂ywem w贸d z teren贸w przyleg艂ych i dzia艂aniem erozyjnym na skarpach, p贸艂kach, pochylniach i poziomach roboczych
 • okre艣la zasady post臋powania w przypadku wyst膮pienia zaburze艅 geologicznych, zbiornik贸w wodnych, osuwisk i zmian warunk贸w geologiczno- g贸rniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady prowadzenia ruchu zak艂adu g贸rniczego w warunkach wyst臋puj膮cych zagro偶e艅
  6. stosuje sprz臋t i 艣rodki ochrony osobistej
 • kontroluje poprawno艣膰 funkcjonowania 艣rodk贸w ochrony zbiorowej
 • kontroluje stosowanie 艣rodk贸w ochrony osobistej
  7. ocenia stan odkrywkowych wyrobisk g贸rniczych i zwa艂owisk
 • okre艣la spos贸b kontroli stanu odkrywkowych wyrobisk g贸rniczych i zwa艂owisk

GIW.07.5 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW07)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅